การนำเสนอผลงาน การประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย 2562 ผลงาน: จากโกปี้โบราณวังเก่า สู่ KOPI MODELฯ | นวัตกรรมประชาธิปไตย | ข่าวทั่วไปล่าสุดของวันนี้

by Malee Chakrii
0 comment

ดูรายละเอียด

Table of Contents

การนำเสนอผลงาน การประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย 2562 ผลงาน: จากโกปี้โบราณวังเก่า สู่ KOPI MODELฯ


กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยฯ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
การนำเสนอผลงาน การประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย 2562 รอบชิงชนะเลิศ ประเภทชุมชน หรือองค์กร ผลงาน:จากโกปี้โบราณวังเก่า สู่ KOPI MODEL นวัตกรรมประชาธิปไตยพัฒนาชุมชนบ้านกาแป๊ะกอตออย่างยั่งยืน ทีม พลังร่วมใจโรงเรียนและชุมชนบ้านกาแป๊ะกอตอ อ.เบตง จ.ยะลา

โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2562 รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 16 17 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมริมน้ำเจ้าพระยา หมายเลข 402 403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา เกียกกาย

จัดโดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทยราษฎร สำนักประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร

การนำเสนอผลงาน การประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย 2562 ผลงาน: จากโกปี้โบราณวังเก่า สู่ KOPI MODELฯ

การนำเสนอผลงาน การประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย 2562 ผลงาน:ศูนย์เพาะพันธุ์ความดีตามวิถีประชาธิปไตย


การนำเสนอผลงาน การประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย 2562 รอบชิงชนะเลิศ ประเภทนักเรียน / นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ผลงาน:ศูนย์เพาะพันธุ์ความดีตามวิถีประชาธิปไตย ทีม โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2562 รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 16 17 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมริมน้ำเจ้าพระยา หมายเลข 402 403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา เกียกกาย

จัดโดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทยราษฎร สำนักประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร

การนำเสนอผลงาน การประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย 2562 ผลงาน:ศูนย์เพาะพันธุ์ความดีตามวิถีประชาธิปไตย

รายงานพิเศษ นวัตกรรมประชาธิปไตย l โทรทัศน์รัฐสภา


รายงานพิเศษ  นวัตกรรมประชาธิปไตย l โทรทัศน์รัฐสภา

การนำเสนอผลงาน การประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย 2562 ผลงาน:บวชทะเล:กุศโลบายทางศาสนาสู่การพัฒนาฯ


กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยฯ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
การนำเสนอผลงาน การประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย 2562 รอบชิงชนะเลิศ ประเภทชุมชน หรือองค์กร ผลงาน:บวชทะเล:กุศโลบายทางศาสนาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทีม สภาเด็กและเยาวชน ตำบลเสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2562 รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 16 17 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมริมน้ำเจ้าพระยา หมายเลข 402 403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา เกียกกาย

จัดโดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทยราษฎร สำนักประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร

การนำเสนอผลงาน การประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย 2562 ผลงาน:บวชทะเล:กุศโลบายทางศาสนาสู่การพัฒนาฯ

คณะครุศาสตร์ฯ มทร.ศรีวิชัย คว้ารางวัลรับประเทศ การประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย


คณะครุศาสตร์ฯ มทร.ศรีวิชัย คว้ารางวัลรับประเทศ การประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย RUTS นวัตกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์สงขลาสู่มรดกโลก .
สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2563 คว้ารางวัลระดับ ดี (รองชนะเลิศอันดับ 2) จาก 71 ผลงานทั่วประเทศ จากท่านชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)

คณะครุศาสตร์ฯ มทร.ศรีวิชัย คว้ารางวัลรับประเทศ การประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย

การนำเสนอผลงาน การประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย 2562 ผลงาน:ปั๊มถ้วย 5G เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย


กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยฯ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
การนำเสนอผลงาน การประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย 2562 รอบชิงชนะเลิศ ประเภทนักเรียน / นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ผลงาน:ปั๊มถ้วย 5G เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ทีม โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู

โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2562 รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 16 17 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมริมน้ำเจ้าพระยา หมายเลข 402 403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา เกียกกาย

READ  จะแต่งหน้า ต้องมีอะไรบ้างคะ? I Adearabitty Blog | เครื่อง สํา อา ง แต่งหน้า | ข่าวทั่วไปล่าสุดของวันนี้

จัดโดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทยราษฎร สำนักประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร

การนำเสนอผลงาน การประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย 2562 ผลงาน:ปั๊มถ้วย 5G เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย

การเมืองเรื่องน่ารู้ นวัตกรรมประชาธิปไตยโมเดล บ้านนาโพธิ์จ.นครพนม ออกอากาศวันที่ 24 สิงหาคม 2562


จากการลงพื้นที่จังหวัดนครพนม เพื่อเป็นกรรมการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย โดยจากการลงพื้นที่ในหมู่บ้านนาโพธิ์อ.เมือง จ.นครพนมพบว่า มีโมเดลที่น่าสนใจและต่อยอดมาสู่ระดับประเทศได้ ซึ่งนวัตกรรมประชาธิปไตยในระดับประเทศ
ซึ่งเมื่อก่อนจ.นครพนมมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับคอมมิวนิสต์
โดยบ้านนาโพธิ์ มีนวัตกรรมที่มีชื่อว่า “สี่สภา เพื่อแก้ไขประชาธิปไตย” โดยมี “สภาผู้เฒ่า” หรือกลุ่มผู้สูงอายุที่ทุกคนให้ความเชื่อถือ “สภากรรมการผู้ปกครอง”ทำงานแก้ไขปัญหาร่วมกัน “สภาจิตอาสา” เพื่อมำหน้าที่ช่วยเหลือปัญหาต่างๆ และมี “สภาเด็กและเยาวชน”
ซึ่งมีวัดนาโพธิ์ที่มีลานต้นโพธิ์ ในวัด เมื่อเกิดผัญหาใดๆก็มีการหารือร่วมกันและแก้ไขปัญด้วยกัน โดยใช้สภาสี่แห่งเป็นจุดเชื่อมโยง แม้จะมีความคิดเห็นทางการเมืองต่างกัน แต่สามารถอยู่ร่วมกันไเ้
แต่รัฐบาลของคสช.ได้แก้ไขปัญหาต่างๆกลับไม่ได้ถอดบทเรียนของบ้านนาโพธิ์มาใช้ที่มีหลายขั้วทางการเมืองแต่อยู่ด้วยกันได้
เมื่อเกิดการหาเสียงจะมีกลุ่มพรรคต่างๆ ก็จะลงพื้นที่เพื่อหาเสียงกับประชาชน ก่อให้เกิดความแตกแยกมากขึ้น
แต่บ้านนาโพธิ์ใช้เวทีกลางในการหาเสียง สร้างข้อตกลงในการไม่สร้างความเกลียดชังในการสื่อสารกับประชาชน
และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจาไมยราพยักษ์และสามารถนำไปต่อยอดได้อีกด้วย

ติดตามรับฟังได้ที่รายการการเมืองเรื่องน่ารู้ กับ รศ.ตระกูล มีชัย อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุกวันเสาร์ เวลา 06.0007.00 ทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM101.5 MHz

ออกอากาศเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พุทธศักราช 2562

การเมืองเรื่องน่ารู้ นวัตกรรมประชาธิปไตยโมเดล บ้านนาโพธิ์จ.นครพนม ออกอากาศวันที่ 24 สิงหาคม 2562

นวัตกรรมประชาธิปไตย 62


นวัตกรรมประชาธิปไตย 62

นวัตกรรมประชาธิปไตย 62

การประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ประจำปี 2561


การประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ประจำปี 2561

ภาพรวมการจัดประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2562


ภาพรวมการจัดประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2562 โดย รองศาสตราจารย์ตระกูล มีชัย อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2562 รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 16 17 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมริมน้ำเจ้าพระยา หมายเลข 402 403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา เกียกกาย

จัดโดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทยราษฎร สำนักประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร

ภาพรวมการจัดประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2562

ดูข่าวทั่วไปล่าสุดเพิ่มเติมของวันนี้: https://future-user.com/ .

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ นวัตกรรมประชาธิปไตย.

การนำเสนอผลงาน การประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย 2562 ผลงาน: จากโกปี้โบราณวังเก่า สู่ KOPI MODELฯ ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับ} .

การนำเสนอผลงาน การประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย 2562 ผลงาน: จากโกปี้โบราณวังเก่า สู่ KOPI MODELฯ

การนำเสนอผลงาน การประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย 2562 ผลงาน: จากโกปี้โบราณวังเก่า สู่ KOPI MODELฯ


>>คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ต่อไปนี้: ดูความรู้ใหม่เพิ่มเติมที่นี่.

#การนำเสนอผลงาน #การประกวดนวตกรรมประชาธปไตย #ผลงาน #จากโกปโบราณวงเกา #ส #KOPI #MODELฯ.

[vid_tags]

การนำเสนอผลงาน การประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย 2562 ผลงาน: จากโกปี้โบราณวังเก่า สู่ KOPI MODELฯ

นวัตกรรมประชาธิปไตย.

หวังว่า แบ่งปัน ในหัวข้อ นวัตกรรมประชาธิปไตย นี้จะ นำความรู้ มาสู่คุณ.

You may also like

Leave a Comment