การอบรมเชิงปฏิบัติการ ITA รุ่น 1 | แบบประเมิน ita 2560 อบต | ข่าวรถล่าสุด

Table of Contents

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ITA รุ่น 1 | ข่าวรถล่าสุด วันนี้

[penci_button link=”#” icon=”fa fa-address-book” icon_position=”left” text_color=”#000000″]ดูรายละเอียด[/penci_button]

คุณสามารถรับชมวิดีโอที่กำลังมาแรงเพิ่มเติมได้ในขณะนี้: Future-user .

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ แบบประเมิน ita 2560 อบต.

2017 กรอบการประเมิน ITA


ITA คืออะไร และเหตุใดคุณจึงควรประเมิน ITA


ACT Now EP.5 ITA Assessment of Integrity and Transparency เมื่อเร็ว ๆ นี้ ป.ป.ช. เพิ่งประกาศผลการประเมินประจำปีที่สำคัญที่เรียกว่า ITA Assessment ซึ่งย่อมาจาก Integrity & Transparecncy Assessment คือ The ITA Integrity and Transparency Assessment เป็นการประเมินการทำงานของหน่วยงานต่างๆ เป็นการวัดสุขภาพว่ามีระบบการทำงาน มีข้าราชการ มีผู้บริหารที่ทำงานโปร่งใสหรือไม่? คุณซื่อสัตย์? มีการทุจริตหรือไม่? นี่คือหัวใจ จากผลการประเมินที่ออกมากล่าวว่ามีเพียง 1,095 องค์กรหรือเพียง 13% เท่านั้นที่ผ่านการประเมิน คะแนนเต็ม 100 คนจึงจะผ่านการประเมินต้องมีคะแนนประเมิน 85 ในจำนวนนี้ 7,208 หน่วยงานสอบไม่ผ่าน คือ 87% ของส่วนราชการไทยสอบไม่ผ่าน และเฉลี่ยจาก 8,303 หน่วยงาน ปรากฏว่าคะแนนเฉลี่ยออกมาที่เกรด C อยู่ที่ 67.90% เท่านั้น ดังนั้นถ้าเราดูคะแนนตรงนี้ ผมว่าเราอาจจะไม่พอใจกับคำตอบ มาดูตัวเลขกันอีกสักหน่อย ผลการประเมินระดับกระทรวง กระทรวงที่มีคะแนนสูงสุดคือ กระทรวงกลาโหม กรุงเทพฯ ได้รับคะแนนประเมิน A ระดับ A ซึ่งหมายความว่ามหาวิทยาลัยหลายแห่งสอบผ่าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่สอบไม่ผ่าน อีกกลุ่มที่น่าสนใจคือองค์กรอิสระอย่าง ป.ป.ช. ที่เรารู้จักกันดี ในเกณฑ์ ก ก็สอบผ่าน แต่มีองค์กรหนึ่งที่เป็นข่าวมากในช่วงนี้ คือ สำนักงานอัยการสูงสุด เขาจะสามารถพัฒนา อัพเกรด ปรับปรุงงานในเรื่องนั้นๆ หรือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นๆ ซึ่งเป็นหลักการของ ITA และประโยชน์ที่เราเชื่อว่าจะได้รับ แต่ในความเป็นจริง เมื่อเทียบกับตัวเลขที่อ่านให้คนฟัง คนฟังรู้เมื่อครู่นี้เอง ลองดูตัวบ่งชี้ที่สำคัญอีกตัวหนึ่ง เรื่องการป้องกันการทุจริตเกือบทุกคนสอบไม่ผ่าน ในการประเมินหัวข้อการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความโปร่งใสในการบริหารกิจการของรัฐ การใช้งบประมาณการใช้อำนาจของส่วนราชการหรือผู้บริหารส่วนราชการ ปรากฏว่าการประเมินในหัวข้อนี้ คะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานออกมาที่ 53.12% เกือบตก หากเราใช้ 2 หัวข้อนี้ซึ่งตรงกับชื่อการประเมิน เราจะเห็นว่าหน่วยงานของเราล้มเหลวในการประเมิน ITA แต่คะแนนของเขาผ่านหลายสาเหตุ จากหัวข้อการประเมินอื่นๆ นี่ไม่ใช่หัวข้อหลักของชื่อการประเมินนี้ กล่าวโดยสรุป ทุกคนตั้งแต่ระดับสูงสุดไปจนถึงระดับต่ำสุดจะต้องเข้าใจสิ่งที่จะได้รับการประเมินและทุกคนมีส่วนสนับสนุนในการเสนอแนะ เขาจะพัฒนาหน่วยงาน จะพัฒนาองค์กรของเขาอย่างไร หากสิ่งนี้เป็นประโยชน์อย่างแน่นอน ถ้าใช่ แน่นอน เมื่อมีคนมาใช้บริการ มาติดต่อ คนก็จะยินดีและยอมรับ ในเรื่องความซื่อตรงและความโปร่งใสของหน่วยงาน อีกตัวอย่างหนึ่งที่พูดกันอย่างแพร่หลายคือบนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือในเอกสารของหน่วยงานที่แจ้งให้ประชาชนทราบ เมื่อเขามาติดต่อหน่วยงานที่นี่ หากมีปัญหา หากมีปัญหาสามารถรายงานเรื่องหรือให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารระดับถัดไป ส่งความคิดเห็น คำติชม หรือข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาต่อไป ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาต่อไป ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาต่อไปในการประเมิน ITA ดำเนินการโดย ป.ป.ช. ทุกปีจะยอมรับว่าเป็นประโยชน์ แต่มีคำถามว่าจะทำอย่างไร การประเมินภายหลังจะนำมาซึ่งประโยชน์ในทางปฏิบัติอย่างจริงจัง นั่นหมายถึงการได้รับประโยชน์จากหน่วยงาน ให้ประโยชน์แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานต่างๆ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่ใช้บริการของส่วนราชการจริงๆ คาดว่าในการประเมินครั้งต่อไปจะส่งผลให้การประเมินคุณภาพเป็นความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและผู้ประเมิน จะมีความเข้าใจและการปฏิบัติร่วมกัน ระหว่างผู้บังคับบัญชาของแผนกจนถึงระดับปฏิบัติการของหน่วยงานในเชิงปริมาณ ก็หวังว่าผลการประเมินในหมวดการเปิดเผยและการป้องกันการฉ้อโกง ทุกหน่วยงานจะสอบผ่าน แล้วมาดูกันในการประเมินครั้งหน้าว่าทุกแผนกจะผ่านหรือไม่ผ่าน ติดตามเรื่องราวขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นได้ที่

การประเมินความซื่อตรงและความโปร่งใสของหน่วยงานราชการ มอก. 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ภาค ๔


วิธีใช้พื้นฐานระบบ ITAS ตอนที่ 1

วีดิทัศน์ชุดความรู้ด้านความซื่อสัตย์และความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนราชการ ประจำปี 2560


ITA Workshop Class 1


Briefing on Knowledge of the Internal ITA Survey, External ITA Survey, EvidenceBased ITA Survey and Review of Survey Responses and Documents/Evidence EvidenceBased ITA โดย นายสมพจน์ ปังประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ต่อต้านการทุจริตเฉพาะทาง

.

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ITA รุ่น 1 รูปภาพ ที่เกี่ยวข้องกับ} .

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ITA รุ่น 1
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ITA รุ่น 1

>>คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ต่อไปนี้: Future-user.

แบบประเมิน ita 2560 อบต – การค้นหาที่เกี่ยวข้อง.

#การอบรมเชงปฏบตการ #ITA #รน.

[vid_tags]

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ITA รุ่น 1

แบบประเมิน ita 2560 อบต.

ด้วย ข้อมูล ในหัวข้อ แบบประเมิน ita 2560 อบต นี้จะ มีประโยชน์ มาสู่คุณ.

Leave a Comment