การเชื่อมโยงของกฎหมายต่างๆ | กฎหมายต่างๆ | คอลเลกชันที่ดีที่สุดของเรื่องราว

[penci_button link=”#” icon=”fa fa-address-book” icon_position=”left” text_color=”#000000″]ดูรายละเอียด[/penci_button]

Social Studies | Fundamentals of Law


Law, social studies Law is a rule, order, or regulation that has been established by the state or the highest authority to serve as a tool for the achievement of a particular goal of society. And there is a compulsory condition as a tool to make people in society to comply with the rules, orders or regulations. If you like the clip, try downloading it to try it out. But if you want to see every clip, click to apply. It’s not expensive. Plus there is a summary sheet and exercises for all 7 subjects. Download: https://bit.ly/YTdownloadstartdee

Social Studies | Fundamentals of Law

19. Basic legal knowledge, Siripat Chuenkha


19. Basic legal knowledge, Siripat Chuenkha

Criminal Code Section 1398


Interested in purchasing Ebook “Compass to conquer the Assistant Judge Exam” is a book that admin collects information and exam techniques from real experience in the Assistant Judge Exam. book sample https://bit.ly/3gyhuRg Price 150 baht To order, inbox to facebook https://bit.ly/2TNGjLD Review the law before the exam via Facebook https://bit.ly/2TNGjLD

Criminal Code Section 1398

connection of laws


Thank you P ‘ Mang Por for making a good clip. If anyone is interested in cross tutoring, secret group, affordable price, I recommend it. There are many people who have passed the exam. limited amount https://www.facebook.com/brotherMP/

EP. 10 “Writing to answer law exams in various fields” 😉📝 Ohm Law program. Law Season 2


How to write for law exams assistant prosecutor Ohm Law program. Law Season 2 EP. 10 “Writing to answer law exams in various fields” 😉📝 Writing for legal exams Is another problem that often happens to many people, resulting in scores not as expected 😭 Today, our list will present how to write answers to the exam for everyone to understand. as well as the differences in writing the answers to the exams in each field such as at the bachelor’s degree, barrister level and the field of assistant judges assistant prosecutor That there are similar or different? Invite everyone to watch together in the program. 🤓🥰 Follow other clips of the institute at… ✅ Youtube Channel : Ohm’s Law Institute of Law Tutoring Ohm Law or click https://goo.gl/5WWGvM ✅ LINE Official : @OhmsLawTutor or click https://line.me/R/ti/p/%40ohmslawtutor Let us take care of your success ❤️ Ohm Law Institute of Law Tutoring Tel. 0888859768, 0271888456 Soi Ramkhamhaeng 43/1 Open everyday 09.0018.00 View all tutoring courses www.OhmsLawTutor.com

EP. 10

Ah! entry work "former lawyer" Point out that “Prayut” may “go to jail” because of the Emergency Decree


“Paisan” points out the danger of using power Emergency decree open a channel to sue “Gen. Prayut” directly, the law is clearly written. It is the responsibility of the Prime Minister He warned that if he abused his power, he could face up to 10 years in prison and may have to pay damages to the operator himself. (General Prawit Wongsuwan) and former top lawyers in Thailand stated that it can be seen that in the past The government often uses The Emergency Decree is a tool. But what Gen. Prayut doesn’t know is the use of the Emergency Decree. in issuing various measures is dangerous and will make the Prime Minister There are many more cases of imprisonment. Because it is usually difficult to sue the Prime Minister. If you go to the National Anti-Corruption Commission (NACC), it will take 34 years for the case to complete the investigation, but the use of the Emergency Decree The Prime Minister may be sued for abuse of authority or be in the scope of fraud which the plaintiff can file a lawsuit to the Supreme Court The Criminal Division for those holding political positions. and the consideration process is fast because it is considered by using the inquiry system If the court finds out that there is merit, the prime minister will immediately be the accused. and have to apply for bail If the court does not give bail, he will be jailed. If he is imprisoned, the Prime Minister must vacate office. and when it is a criminal case The Prime Minister has to go to the court himself. If you file 10 lawsuits, you don’t have to do anything. which the offense in the case of abuse of power Sentenced to 10 years in prison, Paisan added that he believed that many people would soon come forward to file a lawsuit against the prime minister. from the use of power Emergency decree to combat COVID-19 especially those who have lost relatives from the inefficiencies in the provision of vaccines against COVID and people affected by various policies, such as in the case of buying certain brands of vaccines which is seen as intentionally favoring some companies which made the vaccine insufficient. cannot be thoroughly injected to the public resulting in a large number of deaths from covid infections cargo truck case with an order not to run from 21.00 – 04.00, which damages the operator At the same time, it cannot be proven that It is a measure that helps reduce the spread of covid. Because germs are not spread only during the night. or restaurants that have been damaged by the order to temporarily close the shop. which the shop owner may sue It’s an overkill measure. and caused him to suffer damage to the extent of the collapse of the business while convenience stores which sells the same cooked food can be opened. causing doubts that Is it beneficial to convenience stores? Or a hotel that used to have guests with income of 100 million baht per year, now the income is only 5 million baht per year, he can sue for damages. The law states that When a state of emergency has been declared to transfer the powers of all ministers to the Prime Minister alone The Prime Minister can order various measures immediately. But the law also writes that If the issuance of measures or the exercise of powers Emergency decree It’s an abuse of power. by corruption unreasonably good unfairly good Let the “commander of the order” be liable, which is a personal offense. by the characteristics mentioned can be prosecuted criminally is dishonesty or neglect to perform duties punishable by imprisonment and a civil lawsuit to claim damages which, if proven It is an order that damages people. but is an order in good faith then use the budget money that comes from the people’s tax pay for damage but if proven It is an order that encourages corruption. conducive to benefits for certain groups to pay damages had to use the personal money of Gen. Prayut as the Prime Minister and the Director of the BOE, who issued the order “The prime minister is very vulnerable from the implementation of the Emergency Decree. because those who have been damaged by the order Emergency decree Able to file a lawsuit in court No need to submit through the NACC. must also be liable for the administration of the state affairs Same as former Prime Minister Yingluck which is not guilty of corruption in the rice pledge but is guilty of the administration of the state affairs As Prime Minister which when seeing that any matter will cause damage had to cancel the order If the order is not cancelled, it is wrong. General Prayut When vaccine administration goes wrong, there is monopoly, bad imports are insufficient, inadequate allocation, it is unfair if someone sues the Prime Minister for not solving these problems. deemed to have neglected to perform duties. It’s a criminal case and if it falls into the scope of corruption as well, there are heavy penalties,” said Mr. Paisan. online manager https://mgronline.com/specialscoop/detail/96400000081235 Storytelling, great news, Yingluck Court

Ah!  entry work "former lawyer" Point out that

1.1 History of various legal schools of thought


1.1 History of various legal schools of thought

Karma caught up! "lawyer" Revealing the end of “Prayut” is not different from the case of former Prime Minister “Yingluck”


“Ajarn Jet” stated that “Big Tu” will face both civil and criminal cases if the prime minister vacates office, not unlike the case of former prime minister “Yingluck” from the case of many sectors, including the media, political parties, including entrepreneurs. action which has been affected by various government measures in tackling the spread of COVID-19 has come out to file a lawsuit General. Oh, my God. Prayut Chan-o-cha, Prime Minister who sits as the director of the Center for Covid-19 Situation Administration (Director. Prof. ) can’t deny that such a phenomenon. has affected the stability of the government and the prime minister inevitably In the past few months Prime Minister and related agencies were sued in 5 cases, including the first case, Mr. Praphan Boontantraphiwat Hotel owners of Kamala Beach Inn and Kamphon Business Co., Ltd., Phuket Province, filed a lawsuit with the Bangkok Central Administrative Court to request the Central Administrative Court. An order has been issued to 4 defendants, namely: 1. Prime Minister 2. Ministry of Public Health (MoPH) 3. Phuket Province By the Governor of Phuket and 4. The Ministry of Interior (MUT) paid compensation for damage caused by the hotel closure order. From April 4, 2020, from surveillance, prevention and control measures in accordance with Section 48 of the Communicable Diseases Act. Total amount of 242 million baht. Case 2, the media jointly filed a lawsuit against Gen. Prayut Chan-o-cha as Prime Minister and the Director of Prof. to the Civil Court, the latest court has issued a temporary protection order and later Gen. Prayut have signed the cancellation This decree, case 3, the opposition parties File a lawsuit with the National Anti-Corruption Commission (NACC) to investigate and prosecute the Prime Minister in 4 counts, if the NACC determines that the Prime Minister is guilty then submit the matter to the Supreme Court Criminal Division for Persons Holding Political Positions When the court accepts the lawsuit The Prime Minister had to stop performing duties immediately. which, when wrong according to the allegations will affect the status of the Prime Minister This is considered the removal of the Prime Minister through a criminal case, Case 4, Lawyers Association of Thailand. Along with representatives of the Thai Sang Chart Party (with Khunying Sudarat Keyuraphan as a leader) brought a list of more than 700,000 people affected by Public health mismanagement by the government to file a lawsuit with the Criminal Court Corruption and misconduct cases to prosecute criminal proceedings against the Prime Minister and as the director of Prof. Case 5, a group of spa massage shop operators In Bangkok and the dark red provinces, a total of more than 150 cases filed a lawsuit with the Civil Court to prosecute the Ministry of Finance. Ministry of Health Ministry of Interior and Bangkok in the offense of infringement From the closure of the business during the covid situation since 2020, demanding damages from the state totaling 200 million baht, which lawyers pointed out to the shortcomings in issuing the order leading to lawsuits and the consequences that will follow Interestingly, Assoc. Prof. Dr. Jet Donavanik, legal scholar comment The opposition parties filed a lawsuit against NACC to investigate and prosecute the Prime Minister. must be separated into issues The first issue is the restriction of individual rights. on freedom of information Referring to Article 36 of the Constitution, it can be seen that the said order affects the communication of the people. and that the state will go to detention to check to know that How people communicate with each other cannot be done, unless there is a subpoena or a court order. or that there is a law which must see Is there a law that gives the state authority to comprehend such messages? Or is there a law prohibiting the presentation of news? which I still can’t figure out Is there any law that gives such powers today? The punishment that Gen. Prayut will receive From the case of restricting the rights and freedoms of the press and the people, it is still unclear. At most, it may just be that the court does not allow the law to limit the rights. as the court ordered temporary protection not enforced by the state Emergency Decree No. 29, the second issue It is a matter of damage caused by corruption and misconduct. The penalty that the Prime Minister will receive is that There are criminal penalties which include imprisonment and fines. and may be linked to infringement which the plaintiff can claim for civil damages again The third issue It’s a matter of serious ethics. which, if diagnosed with a fault It will lead to the disqualification of political rights. of Gen. Prayut which will be deprived of both the right to vote in the election and was deprived of the right to run for election for the longest time of 10 years. will affect the stability of the Prime Minister and the stability of the government or not depending on the review process That is, when the matter has entered the court proceedings. Fast or slow action If compared to the former Prime Minister Yingluck, which the NACC ruled that Prime Minister Yingluck’s order, which ordered the transfer of Thawil Phlensri, NSC secretary at the time. a wrong order and later the Constitutional Court ruled that Ms. Yingluck which at that time the position of acting Prime Minister vacating office in the event of issuing such an order which resulted in the Cabinet at that time must end with The case of Gen. Prayut is the same. If resigned from the position of Prime Minister because one of the orders of the court The Cabinet must also be dissolved. Although a new cabinet can be established and a new prime minister can be appointed. because the Palang Pracharat Party and the coalition party are still But there will be a problem of elegance. This makes the government difficult to live,” Assoc. Prof. Dr. Jet said. Thank you for the good information. online manager https://mgronline.com/specialscoop/detail/96400000081235 Storytelling, good news, court, Prayut, story, good news

Karma caught up! "lawyer" Revealing the end of

various laws


Thank you for the song. I’m happy, just you, you, if I die. Thank you for the time. My story.

various laws

Play = Gambling | Jud beats every truth | Channel One News | one31


Many people may not know that balloon darts, darts, bingo at temple fairs or festivals. are all illegal into the category 2 gambling, which is now more prevalent infiltrated by many tasks …Can be followed during the judging of every truth. Watch for free, clear, all over the country. Watch online via : http://www.one31.net/live Look back at the first place via: http://www.one31.net Follow the news from channel one, download the application “one31” at : http://www.bit.ly/one31app Facebook : https://www.facebook.com/one31Thailand Instagram : https://www.instagram .com/one31thailand Twitter : https://twitter.com/onehdthailand http://www.one31.net/live

Play = Gambling | Jud beats every truth | Channel One News | one31.

ดูเรื่องราวเพิ่มเติมหรือเรื่องราวโรแมนติก: future-user.com .

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ กฎหมายต่างๆ.

การเชื่อมโยงของกฎหมายต่างๆ ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับ} .

การเชื่อมโยงของกฎหมายต่างๆ

>>คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ต่อไปนี้: future-user.com.

#การเชอมโยงของกฎหมายตางๆ.

[vid_tags]

การเชื่อมโยงของกฎหมายต่างๆ

กฎหมายต่างๆ.

หวังว่า ความรู้ ในหัวข้อ กฎหมายต่างๆ นี้จะ มีประโยชน์ มาสู่คุณ.

Leave a Comment