ดนตรี… เพื่อพระองค์ (1) (My Thai church music 1) | ดนตรีเพื่อพระองค์ | คอลเลกชันที่ดีที่สุดของเรื่องราว

by Malee Chakrii
0 comment

ดูรายละเอียด

ดนตรี… เพื่อพระองค์ (1) (My Thai church music 1)


A collection of Thai church music songs which I rearranged and performed using Yamaha Motif ES8 and ntrack studio. Enjoy listening…

I took this photo from the side of river Thames in Richmond, UK. (around 19992000)
=====================================================
บทเพลงคัดสรรจากการเรียบเีรียงดนตรีและบรรเลงโดยคนหลังเขา เพลงในชุดนี้ปรากฏอยู่ในโปรแกรมรวมบทเพลงศักดิ์สิทธิ์ สำหรับใช้ในพิธีกรรมคาทอลิก เวอร์ชัน 1.1 ซึ่งคนหลังเขาจัดทำขึ้นมาเพื่อแจกให้คริสตชนคาทอลิกที่สนใจได้น­ำไปใช้ประกอบการฝึกข­ั­บร้องเพื่อใช้ในพิธีกรรมต่างๆของคาทอลิกไ­ทย

ทำนองเพลงที่ปรากฏในคลิปนี้มีอยู่หกเพลงด้วยกันดังนี้ครับ
1) ถวายกายใจ ประพันธ์โดย พ.อานามวัฒน์
2) ถวายแด่พระองค์ เนื้อร้องโดย อจ.ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา ทำนองโดย ซ.สมจิตร์
3) ทูนถวาย ประพันธ์โดย พ.อานามวัฒน์
4) บูชานิรันดร์ ประพันธ์โดย อ.ประจงกิจ
5) บูชารัก ประพันธ์โดย พีรสันติ จวบสมัย
6) บูชาสัมพันธ์ ประพันธ์โดย ส.ดำเนินสดวก

ภาพประกอบคลิปโดยคนหลังเขาเองครับ…
เรียบเรียงดนตรีและบรรเลงตามฉบับของคนหลังเขาครับ….

ดนตรี… เพื่อพระองค์ (5)(My Thai church music 5)


A collection of Thai church music songs which I rearranged and performed using Yamaha Motif ES8 and ntrack studio. Enjoy listening…

=================================================

บทเพลงคัดสรรจากการเรียบเรียงดนตรีและบรรเลงโดยคนหลังเขา เพลงในชุดนี้จะปรากฏ
อยู่ในโปรแกรมรวมบทเพลงศักดิ์สิทธิ์ สำหรับใช้ในพิธีกรรมคาทอลิก เวอร์ชัน 1.2 โปรแกรมดังกล่าวแจกฟรี ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ สำหรับคริสตชนเพื่อใช้ฝึกซ้อมบทเพลงครับ

ทำนองเพลงที่ปรากฏในคลิปนี้มีอยู่เจ็ดเพลงด้วยกันดังนี้ครับ
1) ปังทรงชีวิต ประพันธ์โดย Angelus
2) เพราะรักเรา ประพันธ์โดย อ.ประจงกิจ
3) ใจข้าแสวงหา (ไม่ทราบนามผู้แต่ง บทเพลงเดิมเรียบเรียงเสียงประสานโดย อานนท์ พิทักษ์นรชน)
4) ในแผ่นปัง ประพันธ์โดย ฉ.บรรยงค์
5) ปังทิพย์ ประพันธ์โดย ส.กิจสวัสดิ์/ว.แสงหาญ
6) พลังชีวิต ประพันธ์โดย ส.สรรค์สร้างกิจ
7) ดุจศิลา (ไม่ทราบนามผู้แต่ง)

ภาพประกอบคลิปโดยคนหลังเขาเองครับ…

=================================================.

A collection of Thai church music rearranged and performed by myself. (Khonlangkao)

1) Bread of Life (Original song by Angelus)
2) Because of Jesus’s Love (Original song by A.Prajongkij)
3) My Heart Seeks for The Lord (Unknown origin, Original composition by Arnont Pitaknorachon)
4) Within The Bread of Life (Original song by C.Banyong)
5) Heavenly Bread (Original song by S.Kitsawat/W.Sanghan)
6) Power for Life (Original song by S.Sansangkij)
7) As a Rock (Unknown origin)

ดนตรี... เพื่อพระองค์ (5)(My Thai church music 5)

ดนตรี… เพื่อพระองค์ (4) (My Thai church music 4)


A collection of Thai church music songs which I rearranged and performed using Yamaha Motif ES8 and ntrack studio. Enjoy listening…

=================================================

บทเพลงคัดสรรจากการเรียบเรียงดนตรีและบรรเลงโดยคนหลังเขา เพลงในชุดนี้จะปรากฏ
อยู่ในโปรแกรมรวมบทเพลงศักดิ์สิทธิ์ สำหรับใช้ในพิธีกรรมคาทอลิก เวอร์ชัน 1.2 (ยกเว้น
เพลง บทพรมน้ำเสก ซึ่งปรากฏอยู่ในเวอร์ชัน 1.04 เป็นต้นมา) โปรแกรมดังกล่าวแจกฟรี
ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ สำหรับคริสตชนเพื่อใช้ฝึกซ้อมบทเพลงครับ

ทำนองเพลงที่ปรากฏในคลิปนี้มีอยู่ห้าเพลงด้วยกันดังนี้ครับ
1) พระองค์ผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรัก ประพันธ์โดย พ.สุวิชากร
2) ทาสความรัก (Piano and Violin Instrumental) แปลโดย พงษ์ พิษณุ จากเพลง Servant of Love
3) บทพรมน้ำเสก (ไม่ทราบนามผู้แต่ง)
4) ทางชีวิต ประพันธ์โดย ว.พันธุมจินดา
5) จงรักกันและกัน ประพันธ์โดย อ.ประจงกิจ

READ  แข่งทำแพนเค้กรูปผี (เล่าเรื่องผี!!) | รูปผี | คอลเลกชันที่ดีที่สุดของเรื่องราว

ภาพประกอบคลิปโดยคนหลังเขาเองครับ…

=================================================.

A collection of Thai church music rearranged and performed by myself. (Khonlangkao)

1) Jesus, Full of Love (Original song by P.Suwichakorn)
2) Servant of Love (Piano&Violin Instrumental)(Thai translation by Pong Pisanu)
3) Holy Water (Unknown origin)
4) Life of Jesus: The Way (Original song by W.Panthumajinda)
5) Love Thy Neighbour (Original song by A.Prajongkij)

ดนตรี... เพื่อพระองค์ (4) (My Thai church music 4)

ดนตรี… เพื่อพระองค์ (8) (My Thai Church Music 8)


My Thai Church Music (8)
Song list:
========
1) Kam San Ya (Promise) Original song by B.Panupan
2) Chan Tad Sin Jai (I have decided) Original song by B.Panupan
3) Chua Niran (Forever) (Unknown origin)
4) Kor Rak Praong (I love you,Lord) Lyric by C.Ss.R.(Thailand) Music by Walai Warun
5) Kwam Rak Praong (Love of the Lord) Original song by B.Panupan
6) Ka Wang Wai Jai (I trust in the Lord) Original song by W.Pantumajinda
7) Look Wai Namasakan (I worship Thee) Original song: Lauda Jerusalem Dominum, Thai Translation by

Chanintorn, Roikaew Rakthai, Bro. Winai Kuchart.
8) Chern Pra Jit (Come, Holy Spirit) Original song by Fr. Somkit Nantawisut

====================================================
ดนตรี… เพื่อพระองค์ (8)
รายชื่อบทเพลง
=========
1) คำสัญญา ประพันธ์โดย บ.พานุพันธ์
2) ฉันตัดสินใจ ประพันธ์โดย บ.พานุพันธ์
3) ชั่วนิรันดร์ (รักชั่วนิรันดร์) บทเพลงคริสเตียน
4) ขอรักพระองค์ เนื้อร้องโดยคณะพระมหาไถ่ ทำนองโดยวลัย วรุณ
5) ความรักพระองค์ ประพันธ์โดย บ.พานุพันธ์
6) ข้าวางไว้ใจ ประพันธ์โดย ว.พันธุมจินดา
7) ลูกไหว้นมัสการ เนื้อร้องโดย ชนินทร, ร้อยแก้ว รักไทย, บ.วินัย กู้ชาติ
8) เชิญพระจิต ประพันธ์โดย คพ. สมกิจ นันทวิสุทธิ์

ดนตรี... เพื่อพระองค์ (8) (My Thai Church Music 8)

ดนตรี… เพื่อพระองค์ (7) (My Thai Church Music 7)


My Thai Church Music (7)
Song list
=======
1) Who loves like our Mother (Original song by S.Dumnernsaduak)
2) We Thai christians salute our Mother Mary (Original song: Je te salue)
3) So Glad (to see our Mother) (Unknown origin)
4) This is the month of celebration (Original song: C’est le nom de Marie)
5) Our Lady of Fatima (Unknown origin)
6) Mary Help of Christians (Original song by W.Kaewmangkorn)
7) Our Lady of Fatima (Original song by P. Arnarmwatana)
8) Let us be joyful (Original song: O vous sur terre)
==========================================
ดนตรี… เพื่อพระองค์ (7)
รายชื่อบทเพลง
===========
1) ใครรักเท่าแม่ (ประพันธ์โดย ส.ดำเนินสดวก)
2) ข้าเจ้าชาวไทยไหว้แม่มารีย์
3) ชื่นอารมณ์
4) เดือนนี้เป็นเดือนมงคล
5) อัญเชิญพระแม่ (แม่พระฟาติมา)
6) มหามารีย์(องค์อุปถัมภ์) (ประพันธ์โดย ว.แก้วมังกร)
7) มารดาฟาติมา (ประพันธ์โดย พ.อานามวัฒน์)
8) ชาวเราจงยินดี

ดนตรี... เพื่อพระองค์ (7) (My Thai Church Music 7)

ดนตรี…เพื่อพระองค์ (6) (My Thai Church Music 6)


READ  เรื่องเล่าหน้าหนึ่ง 27 ส.ค.64 เคาะวันซักฟอก-แจ้งข้อหาเพิ่มลุงพล-ผกก.โจ้ ยืดอกรับผิดคนเดียว | กองการเจ้าที่ กทม | คอลเลกชันที่ดีที่สุดของเรื่องราว

A collection of Thai church music songs which I rearranged and performed using Yamaha Motif ES8 and ntrack studio. Enjoy listening…

Song list:
1) Sawan Chao Din (Heaven for Earth People) Original song by S.Dumnernsaduak
2) Sawan Na Pandin (Heaven on Earth) Original song by P.Preechawuth
3) Ying Kwa Talae (Greater Than The Sea) Unknown origin
4) Look San Yindee (So Glad I am [to love the Lord]) Original song by W.Pantumajinda
5) Hark Man Pen (If I Were To Become) Original song by P.Chantra
6) Yard Ngear Rang Jai (Perpiration and Inspiration) Original song by S.Dumnernsaduak
=================================================

บทเพลงคัดสรรจากการเรียบเรียงดนตรีและบรรเลงโดยคนหลังเขา เชิญฟังกันตามอัธยาศัยครับ

ทำนองเพลงที่ปรากฏอยู่ทั้งหมดมีดังต่อไปนี้ครับ
1) สวรรค์ชาวดิน ประพันธ์โดย ส.ดำเนินสดวก
2) สวรรค์ ณ แผ่นดิน ประพันธ์โดย ป.ปรีชาวุฒิ.
3) ยิ่งกว่าทะเล.
4) ลูกแสนยินดี ประพันธ์โดย ว.พันธุมจินดา
5) หากแม้นเป็น ประพันธ์โดย ป.จันทร์
6) หยาดเหงื่อแรงใจ ประพันธ์โดย ส.ดำเนินสดวก

ดนตรี...เพื่อพระองค์ (6) (My Thai Church Music 6)

ดนตรี… เพื่อพระองค์ (3) (My Thai Church Music 3)


The third collection of Thai catholic church music. Covered, Rearranged and performed by myself. Enjoy listening…

Song list:
1) Pro Rak (Because of Love) (Original song by Noppanee)
2) Kwam Rak (Love) (Original song by Taweesilpa Pongpist)
3) Plee Pua Rak (Sacrification of Love) (Original song S.Sansangkij)
4) Chumpa Putai (Lamb of God) (Original song by P.Preechawuth)
5) Pra Chumpa (1) (Lamb of God) (Original song by P.Panupan)
6) Look Kae Pra Jao (1) (Lamb of God) (Original song by P.Preechawuth)
7) Look Kae Pra Jao (2) (Lamb of God) (Original song by unknown)
8) Oh Chumpa (Oh, Lamb of God) (Original song by A.Silakotra)
9) Warn Pra Chumpa (Please, Lamb of God) (Original song by unknown)

Photo taken from Scotland (around 19971998 by myself).
=====================================================

ดนตรี… เพื่อพระองค์ (3) รวมทำนองบทเพลงที่เรียบเรียงดนตรีขึ้นใหม่และบรรเลงโดยคนหลังเขา
เชิญฟังกันตามอัธยาศัยครับ

บทเพลงในชุดนี้มีดังต่อไปนี้ครับ
1) เพราะรัก (ประพันธ์โดย นพณี)
2) ความรัก (พระชุมพา) (ประพันธ์โดย ทวีศิลป์ พงศ์พิศ)
3) พลีเพื่อรัก (ประพันธ์โดย ส.สรรค์สร้างกิจ)
4) ชุมพาผู้ไถ่ (ประพันธ์โดย ป.ปรีชาวุฒิ)
5) พระชุมพา (1) (ประพันธ์โดย พ.พานุพันธ์)
6) ลูกแกะพระเจ้า (1) (ประพันธ์โดย ป.ปรีชาวุฒิ)
7) ลูกแกะพระเจ้า (2)
8) โอ้ชุมพา (ประพันธ์โดย อ.ศิลาโคตร)
9) วอนพระชุมพา

รูปประกอบ เป็นรูปที่ผมถ่ายจาก Scotland นานมาแล้วครับ

ดนตรี... เพื่อพระองค์ (3) (My Thai Church Music 3)

เพลง เพื่อพระองค์ (For Him) คริสตจักรเรมากรุงเทพฯ


เพลง เพื่อพระองค์
เนื้อร้องและทำนอง: ศักดิ์ชัย ภู่ตระกูล
นักร้อง: พัทราพิตร ฤกษ์ดิกุล
Arrange, Mix&Mastered by: S.T. Music Studio Yim Tirit

ขอบคุณ ความรัก
รักไม่มีเงื่อนไข
ขอบคุณที่ให้อภัย
พระคุณให้ชีวิตใหม่

ขอบคุณพระเมตตา
ขอบคุณที่ทรงเสด็จมา
ขอบคุณพระโลหิต
ขอบคุณที่ให้ทั้งชีวิต

ขอบคุณที่แสนดี
ขอบคุณทุกสิ่งให้ลูกมี
ลูกจะใช้ชีวิตนี้
เพื่อพระองค์

แด่พระองค์ผู้ทรงทุกข์ทน
ยอมพลีพระชนม์เพื่อลูก
แด่พระองค์ผู้ฟื้นพระชนม์
ผู้ทรงพระชนม์เพื่อลูก
ลูกอธิษฐานมอบถวาย
นี่คือหัวใจของลูก
อย่าให้เป็นไปตามใจ
แต่ขอให้เป็นตามพระทัยของพระองค์

chorus
ลูกอยู่ตรงนี้ กับหมดทั้งชีวิตที่ลูกมี
อยู่ตรงนี้ เพื่อจะทำตามพระทัย
ลูกอยู่ตรงนี้ กับชีวิตพระองค์ที่ลูกมี
อยู่ตรงนี้ เพื่อจะทำที่พ่อตั้งใจ
จะประกาศออกพระนาม
สอนพระคำพระองค์ได้มอบไว้
รักษาผู้คนให้หาย ด้วยพระนามเหนือนามใด พระเยซู

จะประกาศออกพระนาม
สอนพระคำพระองค์ได้มอบไว้
รักษาผู้คนให้หาย หมดชีวิตเพื่อหัวใจ พระเยซู

เพื่อตอบแทนพระโลหิต ลูกจะมีชีวิตเพื่อพระองค์

“และในเมื่อพระองค์ได้สิ้นพระชนม์เพื่อคนทั้งปวง บรรดาผู้มีชีวิตอยู่จึงไม่ควรอยู่เพื่อตัวเองอีกต่อไป แต่อยู่เพื่อพระองค์ผู้สิ้นพระชนม์เพื่อพวกเขาและคืนพระชนม์ขึ้นมาอีก”

READ  ครอบครัวไหนที่รับเด็กคนนี้ไปเลี้ยงล้วนแล้วแต่ต้องถึงจุดจบ | สปอยหนัง Case 39 (2009) | case 39 | คอลเลกชันที่ดีที่สุดของเรื่องราว

‭‭2โครินธ์‬ ‭5:15‬ ‭TNCV‬‬

เพลง เพื่อพระองค์ (For Him) คริสตจักรเรมากรุงเทพฯ

ดนตรี… เพื่อพระองค์ (2) (My Thai church music 2)


The second collection of Thai catholic church music. Rearranged and performed by myself. Enjoy listening…

Song list:
1) Kamyan (Frankincense) (Original song by S.Sangprasith)
2) Arkrasawok Hang Kwamrak (Disciple of Love) (Original song by unknown)
3) Lord Have Mercy (1) (Original song by Somboon Sangprasith)
4) Lord Have Mercy (3) (Original song by S. Dumnernsaduak)
5) Lord Have Mercy (4) (Original song by unknown)
6) Lord Have Mercy (5) (Original song by A. Prajongkij)
7) Lord Have Mercy (6) (Original song by S. Suwichakorn)
8) Prajao Metta Tern (1) (Lord Have Mercy) (Original song by B. Panupan)
9) Prajao Metta Tern (2) (Lord Have Mercy) (Original song by Unknown)
10) Rum Wing Won (Lord Have Mercy) (Original song by S. Anontapanth)

Photo taken from Eastbourne, UK (around 1997 by myself).
=====================================================

ดนตรี… เพื่อพระองค์ (2) รวมทำนองบทเพลงที่เรียบเรียงดนตรีขึ้นใหม่และบรรเลงโดยคนหลังเขา
เชิญฟังกันตามอัธยาศัยครับ

บทเพลงในชุดนี้มีดังต่อไปนี้ครับ
1) กำยาน (ประพันธ์โดย ส.แสงประสิทธิ์)
2) อัครสาวกแห่งความรัก (นักบุญคามิลโล)
3) ข้าแต่พระเจ้า (1) (ประพันธ์โดย สมบูรณ์ แสงประสิทธิ์)
4) ข้าแต่พระเจ้า (3) (ประพันธ์โดย ส.ดำเนินสดวก)
5) ข้าแต่พระเจ้า (4)
6) ข้าแต่พระเจ้า (5) (ประพันธ์โดย อ. ประจงกิจ)
7) ข้าแต่พระเจ้า (6) (ประพันธ์โดย ส. สุวิชากร)
8) พระเจ้าเมตตาเทอญ (1) (ประพันธ์โดย บ.พานุพันธ์)
9) พระเจ้าเมตตาเทอญ (2)
10) ร่ำวิงวอน (ประพันธ์โดย ส.อนนตพันธ์)

รูปประกอบ เป็นรูปที่ผมถ่ายจาก Eastbourne อังกฤษ ร่วมสิบกว่าปีแล้วครับ ผมค้นกูเกิลแมปล่าสุดพบว่า แม่น้ำในส่วนดังกล่าวนี้ถูกทำช่องทางลัด ทำให้น้ำไม่ไหลในแม่น้ำส่วนนี้อีกแล้วในปัจจุบัน

ดนตรี... เพื่อพระองค์ (2) (My Thai church music 2)

ดนตรี… เพื่อพระองค์ (9) (My Thai Church Music 9)


My Thai Church Music (9)
=================
Song list:
1) Chee WSit Lae Pan Pang (Life And Bread) Original song by S.Dumnernsaduak
2) Kwam Rak Ruam Rao Pen Nung (Love Makes Us One) Original song by A.Prajongkij
3) Suk Nai Wi Wah (Happy Marriage) Original song by A.Prajongkij
4) Ta Nom Rak (Tending Love) Original song by S.Dumnernsasuak
5) Sam Pan Rak (Loving Relationships) Original song by S.Dumnernsaduak
6) Kam Man San Ya (Promise) Original song by Augustine
7) Wi Wah Pa Suk Jai (Happiness in Marriage) Original song by A.Prajongkij

ดนตรี…เพื่อพระองค์ (9)
================
1) ชีวิตและแผ่นปัง (ประพันธ์โดย ส.ดำเนินสดวก)
2) ความรักรวมเราเป็นหนึ่ง (ประพันธ์โดย อ.ประจงกิจ)
3) สุขในวิวาห์ (ประพันธ์โดย อ.ประจงกิจ)
4) ถนอมรัก (ประพันธ์โดย ส.ดำเนินสดวก)
5) สัมพันธ์รัก (ประพันธ์โดย ส.ดำเนินสดวก)
6) คำมั่นสัญญา (ประพันธ์โดย เอากุสติน)
7) วิวาห์พาสุขใจ (ประพันธ์โดย อ.ประจงกิจ)

ดนตรี... เพื่อพระองค์ (9) (My Thai Church Music 9)

ดูเรื่องราวเพิ่มเติมหรือเรื่องราวโรแมนติก: Future-user .

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ดนตรีเพื่อพระองค์.

ดนตรี… เพื่อพระองค์ (1) (My Thai church music 1) รูปภาพ ที่เกี่ยวข้องกับ} .

ดนตรี… เพื่อพระองค์ (1) (My Thai church music 1)


>>คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ต่อไปนี้: future-user.com.

#ดนตร #เพอพระองค #Thai #church #music.

เพลงคาทอลิก,church,Thai,music

ดนตรี… เพื่อพระองค์ (1) (My Thai church music 1)

ดนตรีเพื่อพระองค์.

เราหวังว่า ข้อมูล ในหัวข้อ ดนตรีเพื่อพระองค์ นี้จะ มีคุณค่า มาสู่คุณ.

You may also like

Leave a Comment