ประกาศ‼️รับสมัครงาน จากกระทรวงมหาดไทย ปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน15,000บาท | สมัครงาน กระทรวงมหาดไทย | คอลเลกชันที่ดีที่สุดของเรื่องราว

by Malee Chakrii
0 comment

ดูรายละเอียด

Table of Contents

ประกาศ‼️รับสมัครงาน จากกระทรวงมหาดไทย ปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน15,000บาท


ประกาศรับสมัครงาน จากกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ปริญญาตรีทุกสาขาอาชีพ เงินเดือน 15,000บาท

📌📌มหาดไทยรับสมัครงานกว่า3หมื่นอัตรา


สมัครด่วนกระทรวงมหาดไทยรับสมัครงานเพื่อดระตุ้นเศรษฐกิจครัวเรือน30,058อัตรา ประกอบด้วย
1.อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น15,548อัตราค่าตอบแทน5,000/เดือน/1ปี
2.เก็บข้อมูลตำบลโดยกรมการปกครองจำนวน14,510อัตรา ค่าตอบแทน15,000บาท/เดือน/1ปี
อาสาสมัครปริบาล
ปกครองรับสมัครงาน
มหาดไทยรับสมัครงาน
สมัครงานกรมการปกครอง
ลูกจ้างโควิด

📌📌มหาดไทยรับสมัครงานกว่า3หมื่นอัตรา

ข่าวดีกระทรวงมหาดไทยรับสมัครงาน เงินเดือน 15,000 บาท รีบไปสมัครด่วน เงินเยียวยา 5000 บาท


ข่าวดีกระทรวงมหาดไทยรับสมัครงาน เงินเดือน 15,000 บาท รีบไปสมัครด่วน เงินเยียวยา 5000 บาท

ข่าวดีกระทรวงมหาดไทยรับสมัครงาน เงินเดือน 15,000 บาท รีบไปสมัครด่วน เงินเยียวยา 5000 บาท

รีวิวการสมัครสอบพนักงานราชการเฉพาะกิจ


คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน เห็นชอบข้อเสนอแนวทางการจัดสรรกรอบอัตรากำลังและกลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 10,000 อัตรา เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19 ) และให้มีการกระจายการจ้างงานลงสู่ระดับพื้นที่
กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน ระยะเวลาจ้างไม่เกิน 1 ปี สิ้นสุดการจ้างงานไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2565
โดยสามารถติดตามประกาศ จาก 28 ส่วนราชการ 14 กระทรวง ทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค จังหวัด
พนักงานราชการเฉพาะกิจ สมัครสอบพนักงานราชการเฉพาะกิจ ติวสอบพนักงานราชการเฉพาะกิจ

รีวิวการสมัครสอบพนักงานราชการเฉพาะกิจ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครงาน 34 อัตราวุฒิ ปวส.ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน1,8000 บาท


กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครงาน 34 อัตราวุฒิ ปวส.ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน1,8000 บาท

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ


https://moi.thaijobjob.com/?fbclid=IwAR2GoMeih8FmmguU0MaduLpzLNl3EMrk_H6zcp1lIGFVA4gW45tlrrB3w

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 10,000 อัตรา


ด่วน! รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 10,000 อัตรา โควต้า 28 ส่วนราชการ จาก 14 กระทรวง ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ได้แก่
1.กระทรวงการคลัง จำนวน 1,045 อัตรา ได้แก่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 380 อัตรา สำนักงานสรรพสามิตภาค 70 อัตรา สำนักงานสรรพากรพื้นที่ 595 อัตรา
2. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้แก่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด จำนวน 406 อัตรา
3. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยสำนักงานปลัดกระทรวง จำนวน 406 อัตรา
4. กระทรวงเกษตรและหกรณ์ จำนวน 1,664 อัตรา ประกอบด้วย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 406 อัตรา สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 60 อัตรา สำนักงานประมงจังหวัด 406 อัตรา สำนักงานเกษตรจังหวัด 406 อัตรา สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 386 อัตรา
5. กระทรวงคมนาคม จำนวน 546 อัตรา ได้แก่ สำนักงานขนส่งจังหวัด 406 อัตรา ท่าอากาศยาน 140 อัตรา
6. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ สำนักงานสถิติจังหวัด จำนวน 406 อัตรา
7. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด จำนวน 406 อัตรา
8. กระทรวงพลังงาน ได้แก่ สำนักงานพลังงานจังหวัด จำนวน 406 อัตรา
9. กระทรวงมหาดไทย จำนวน 1,218 อัตรา ประกอบด้วย สำนักงานจังหวัด 406 อัตรา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จำนวน 406 อัตรา สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 406 อัตรา
10. กระทรวงยุติธรรม จำนวน 505 อัตรา ได้แก่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัด 99 อัตรา สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด 406 อัตรา
11. กระทรวงแรงงาน จำนวน 1,774 อัตรา ประกอบด้วย สำนักงานแรงงานจังหวัด 406 อัตรา สำนักงานจัดหางานจังหวัด 406 อัตรา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 150 อัตรา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 406 อัตรา สำนักงานประกันสังคมจังหวัด 406 อัตรา
12. กระทรวงวัฒนธรรม ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จำนวน 406 อัตรา
13. กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 406 อัตรา
14. กระทรวงอุตสาหกรรม ได้แก่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด จำนวน 406 อัตรา

รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 10,000 อัตรา

กระทรวงแรงงาน จัดงาน "Job Expo Thailand 2020" รับสมัครงาน 1 ล้านอัตรา ช่วยเหลือผู้ว่างงาน


READ  Case 39 (5/8) Movie CLIP - Why Emily? (2009) HD | case 39 | คอลเลกชันที่ดีที่สุดของเรื่องราว

กระทรวงแรงงาน จัดงาน Job Expo Thailand 2020 มหกรรมการจัดหางาน
ครั้งยิ่งใหญ่ระดับประเทศ วัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาการว่างงานตกงาน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 และสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา โดยมี นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประธานในพิธี ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน ในครั้งนี้
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การจัดงาน Job Expo Thailand 2020 ในครั้งนี้ เพื่อสนองรับนโยบายรัฐบาล โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ต้องการจะเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์โควิด 19 คลี่คลายลง ในการส่งเสริมการมีงานทำแก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นให้คนไทยต้องมีงานทำในทุกพื้นที่ สนับสนุนการจ้างงานที่มั่นคงและต่อเนื่อง เน้นเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพิ่มศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนเพื่ออนาคตของประเทศไทย
ภายในงาน Job Expo Thailand 2020 ประกอบไปด้วย โซนไทยไม่ทิ้งกัน ล้านงานเพื่อล้านคน
จากการออกบูธของหน่วยงานและองค์กรชั้นนำจากทั่วประเทศ ที่รวบรวมตำแหน่งงานกว่า 1 ล้านอัตรา
โดยผู้สนใจสมัครงานสามารถลงทะเบียนผ่านแพลทฟอร์ม ไทยมีงานทำ.com ซึ่งระบบจะมีการประมวลผลจับคู่งานที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของแต่ละบุคคล ช่วยย่นระยะเวลาในการเดินหาสถานประกอบกิจการอีกด้วย
ที่สำคัญยังมีกิจกรรมสร้างความบันเทิงสำหรับผู้เข้าชมงาน ณ โซนเวทีกลาง อาทิ มินิคอนเสิร์ตจาก เบิ้ล ปทุมราช (26 ก.ย.) มัสเกตเทียส์(27 ก.ย.) และ GUNGUN (28 ก.ย.) และโซนรวมร้านอาหาร Food truck ชื่อดังทั่วไทย
มาให้ผู้เข้าชมงานได้เลือกซื้อเลือกชิมกันได้อีกด้วย

โครงการดีๆ จากรัฐบาล จัดงานโดยกระทรวงแรงงาน
“Job Expo Thailand 2020 มหกรรมการจัดหางานครั้งยิ่งใหญ่ สนับสนุนให้คนไทยมีงานทำ
วันที่ 2628 กันยายนนี้ ณ ไบเทค บางนา ฮอลล์ 9899”

รับสมัครงาน กระทรวงแรงงาน หางานทำ สมัครงาน JopExpoThailand2020

กระทรวงแรงงาน จัดงาน "Job Expo Thailand 2020"  รับสมัครงาน  1 ล้านอัตรา ช่วยเหลือผู้ว่างงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นข้าราชการทหาร และพนักงานราชการ ปีงป. 2564


ต้นปาล์มชาแนล จ่าอาทชาแนล สอบราชการ สอบทหาร สอบบรรจุ ข่าวสอบราชการ

🔥รับสมัครแล้ววันนี้ บุคคลภายนอก 67 อัตรา

🇹🇭สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม🇹🇭
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกกำลังพลของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

✅เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลชาย/หญิง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร และจ้างงานเป็นพนักงานราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1. เพศ ชาย/ หญิง (ยกเว้น รหัส ๓๑๘ รับเฉพาะ ชาย)
2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
3. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน

การรับสมัครงาน

ผู้ประสงค์ที่จะสมัครงาน
สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์
https://opsd.thaijobjob.com
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2564
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครออนไลน์ทาง
https://opsd.thaijobjob.com

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นข้าราชการทหาร และพนักงานราชการ ปีงป. 2564

♨️♨️Live เช็คตำแหน่งว่างพนักงานราชการเฉพาะกิจ 10,000 อัตรา ค่าตอบแทน18,000 บาท ที่ไหนบ้าง 💥⚡


คลิปเผยแพร่ความรู้สำหรับการสอบบรรจุเข้ารับราชการแบบฟรี เพื่อสานฝันนักล่าฝันให้เป็นจริง
สอบท้องถิ่น 2564 สอบปลัดอำเภอ สอบครู สอบบรรจุเข้ารับราชการ สอบธุรการสอบกรมที่ดิน แนวข้อสอบ ข้อสอบ สอบภาคก.กพ. สอบราชการ25 64 การพิจารณาทางปกครอง คำสั่งทางปกครอง
พรบ.ลักษณะปกครองท้องที่พ.ศ2457

♨️♨️Live  เช็คตำแหน่งว่างพนักงานราชการเฉพาะกิจ 10,000 อัตรา ค่าตอบแทน18,000 บาท ที่ไหนบ้าง 💥⚡

ดูเรื่องราวเพิ่มเติมหรือเรื่องราวโรแมนติก: Future-user .

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ สมัครงาน กระทรวงมหาดไทย.

ประกาศ‼️รับสมัครงาน จากกระทรวงมหาดไทย ปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน15,000บาท รูปภาพ ที่เกี่ยวข้องกับ} .

ประกาศ‼️รับสมัครงาน จากกระทรวงมหาดไทย ปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน15,000บาท


>>คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ต่อไปนี้: ดูความรู้เพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ฟรีที่นี่.

#ประกาศรบสมครงาน #จากกระทรวงมหาดไทย #ปรญญาตรทกสาขา #เงนเดอน15000บาท.

ประกาศรับสมัครงาน,รับสมัครงานป.ตรี,รับสมัครงานท้องถิ่น,รับสมัครงานป.ตรีทุกสาขา,กระทรวงมหาดไทย

ประกาศ‼️รับสมัครงาน จากกระทรวงมหาดไทย ปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน15,000บาท

สมัครงาน กระทรวงมหาดไทย.

เราหวังว่า แบ่งปัน ในหัวข้อ สมัครงาน กระทรวงมหาดไทย นี้จะ มีคุณค่า มาสู่คุณ.

You may also like

Leave a Comment