ประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะ ที่ 54 งานสารบรรณ พ ศ 2556 | ดาวน์โหลด ระเบียบ ตำรวจ เกี่ยว กับ คดี | คอลเลกชันที่ดีที่สุดของเรื่องราว

[penci_button link=”#” icon=”fa fa-address-book” icon_position=”left” text_color=”#000000″]ดูรายละเอียด[/penci_button]

Table of Contents

ประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะ ที่ 54 งานสารบรรณ พ ศ 2556


ประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะ ที่ 54 งานสารบรรณ พ ศ 2556

พรบ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขล่าสุด ปี ๒๕๖๒) By Theimagines


theimagines ไม่อยากอ่านฟังทางนี้ อ่านกฎหมายปันกันฟัง LearnThaiLanguages อ่านหนังสือให้คนตาบอด ReadfortheBlind


พรบ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ (ฉบับล่าสุด ปี ๒๕๖๒)

บทนิยาม

ลักษณะ ๑
บททั่วไป

ลักษณะ ๒
การจัดระเบียบราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ลักษณะ ๓
คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ

ลักษณะ ๔
ยศตำรวจและชั้นข้าราชการตำรวจ

ลักษณะ ๕
คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ

ลักษณะ ๖
ระเบียบข้าราชการตำรวจ
หมวด ๑
ตำแหน่งและการกำหนดตำแหน่ง

หมวด ๒
การบรรจุ การแต่งตั้งและการเลื่อนขั้นเงินเดือน

หมวด ๓
เงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มอื่น

หมวด ๔
การรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทน

หมวด ๕
วินัยและการรักษาวินัย

หมวด ๖
การดำเนินการทางวินัย

หมวด ๗
การออกจากราชการ

หมวด ๘
การอุทธรณ์

หมวด ๙
การร้องทุกข์

หมวด ๑๐
เครื่องแบบตำรวจ

ลักษณะ ๗
กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

บทเฉพาะกาล

บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่ง

เหตุผลในการประกาศใช้

คำเตือน ! กฎหมายอาจมีการแก้ไขได้ทุกเมื่อ ดังนั้น จึงควรตรวจสอบทุกครั้งก่อนนำกฎหมายใดๆไปใช้อ้างอิง

ขอบพระคุณข้อมูลจากราชกิจจานุเบกษาและขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ขอบพระคุณสำหรับการติดตาม กดไลค์ กดแชร์ และหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณและคนที่คุณรักและหวังดีทุกคนนะครับ

ติดตามช่อง Theimagine ได้ที่
https://www.youtube.com/channel/UC4KPHQJek8iRQ6CO_TraSRA?sub_confirmation=1

ฟังคลิปเสียงได้อีกหนึ่งช่องทางที่ SoundCloud https://soundcloud.com/theimagines

พบปะพูดคุยและทักทายแลกเปลี่ยนกันได้ที่
https://www.facebook.com/theimagines/

ทักทายหรือพูดคุยกันได้นะครับ
https://m.me/Adsadawutkk

ปล.ไม่ได้สนับสนุนให้คนทิ้งการอ่าน
เพราะการอ่านนั้นมีความสำคัญมากที่สุดและการอ่านต้องมาก่อนเสมอ
หากได้อ่านและได้ฟังด้วย จะเพิ่มประสิทธิภาพของการรับรู้ข้อมูลได้เป็นอย่างดี

พรบ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขล่าสุด ปี ๒๕๖๒) By Theimagines

รายการ กฎหมายน่ารู้ : กฎหมาย การแต่งเครื่องแบบตำรวจ


theimagines ไม่อยากอ่านฟังทางนี้ อ่านกฎหมายปันกันฟัง LearnThaiLanguages อ่านหนังสือให้คนตาบอด ReadfortheBlind


พรบ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ (ฉบับล่าสุด ปี ๒๕๖๒)

บทนิยาม

ลักษณะ ๑
บททั่วไป

ลักษณะ ๒
การจัดระเบียบราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ลักษณะ ๓
คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ

ลักษณะ ๔
ยศตำรวจและชั้นข้าราชการตำรวจ

ลักษณะ ๕
คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ

ลักษณะ ๖
ระเบียบข้าราชการตำรวจ
หมวด ๑
ตำแหน่งและการกำหนดตำแหน่ง

หมวด ๒
การบรรจุ การแต่งตั้งและการเลื่อนขั้นเงินเดือน

หมวด ๓
เงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มอื่น

หมวด ๔
การรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทน

หมวด ๕
วินัยและการรักษาวินัย

หมวด ๖
การดำเนินการทางวินัย

หมวด ๗
การออกจากราชการ

หมวด ๘
การอุทธรณ์

หมวด ๙
การร้องทุกข์

หมวด ๑๐
เครื่องแบบตำรวจ

ลักษณะ ๗
กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

บทเฉพาะกาล

บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่ง

เหตุผลในการประกาศใช้

คำเตือน ! กฎหมายอาจมีการแก้ไขได้ทุกเมื่อ ดังนั้น จึงควรตรวจสอบทุกครั้งก่อนนำกฎหมายใดๆไปใช้อ้างอิง

ขอบพระคุณข้อมูลจากราชกิจจานุเบกษาและขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ขอบพระคุณสำหรับการติดตาม กดไลค์ กดแชร์ และหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณและคนที่คุณรักและหวังดีทุกคนนะครับ

ติดตามช่อง Theimagine ได้ที่
https://www.youtube.com/channel/UC4KPHQJek8iRQ6CO_TraSRA?sub_confirmation=1

ฟังคลิปเสียงได้อีกหนึ่งช่องทางที่ SoundCloud https://soundcloud.com/theimagines

พบปะพูดคุยและทักทายแลกเปลี่ยนกันได้ที่
https://www.facebook.com/theimagines/

ทักทายหรือพูดคุยกันได้นะครับ
https://m.me/Adsadawutkk

ปล.ไม่ได้สนับสนุนให้คนทิ้งการอ่าน
เพราะการอ่านนั้นมีความสำคัญมากที่สุดและการอ่านต้องมาก่อนเสมอ
หากได้อ่านและได้ฟังด้วย จะเพิ่มประสิทธิภาพของการรับรู้ข้อมูลได้เป็นอย่างดี

รายการ กฎหมายน่ารู้ : กฎหมาย การแต่งเครื่องแบบตำรวจ

พยานหลักฐานในคดีอาญา Ep.1 (หลักการทั่วไป)


theimagines ไม่อยากอ่านฟังทางนี้ อ่านกฎหมายปันกันฟัง LearnThaiLanguages อ่านหนังสือให้คนตาบอด ReadfortheBlind


พรบ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ (ฉบับล่าสุด ปี ๒๕๖๒)

บทนิยาม

ลักษณะ ๑
บททั่วไป

ลักษณะ ๒
การจัดระเบียบราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ลักษณะ ๓
คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ

ลักษณะ ๔
ยศตำรวจและชั้นข้าราชการตำรวจ

ลักษณะ ๕
คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ

ลักษณะ ๖
ระเบียบข้าราชการตำรวจ
หมวด ๑
ตำแหน่งและการกำหนดตำแหน่ง

หมวด ๒
การบรรจุ การแต่งตั้งและการเลื่อนขั้นเงินเดือน

หมวด ๓
เงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มอื่น

หมวด ๔
การรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทน

หมวด ๕
วินัยและการรักษาวินัย

หมวด ๖
การดำเนินการทางวินัย

หมวด ๗
การออกจากราชการ

หมวด ๘
การอุทธรณ์

หมวด ๙
การร้องทุกข์

หมวด ๑๐
เครื่องแบบตำรวจ

ลักษณะ ๗
กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

บทเฉพาะกาล

บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่ง

เหตุผลในการประกาศใช้

คำเตือน ! กฎหมายอาจมีการแก้ไขได้ทุกเมื่อ ดังนั้น จึงควรตรวจสอบทุกครั้งก่อนนำกฎหมายใดๆไปใช้อ้างอิง

ขอบพระคุณข้อมูลจากราชกิจจานุเบกษาและขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ขอบพระคุณสำหรับการติดตาม กดไลค์ กดแชร์ และหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณและคนที่คุณรักและหวังดีทุกคนนะครับ

ติดตามช่อง Theimagine ได้ที่
https://www.youtube.com/channel/UC4KPHQJek8iRQ6CO_TraSRA?sub_confirmation=1

ฟังคลิปเสียงได้อีกหนึ่งช่องทางที่ SoundCloud https://soundcloud.com/theimagines

พบปะพูดคุยและทักทายแลกเปลี่ยนกันได้ที่
https://www.facebook.com/theimagines/

ทักทายหรือพูดคุยกันได้นะครับ
https://m.me/Adsadawutkk

ปล.ไม่ได้สนับสนุนให้คนทิ้งการอ่าน
เพราะการอ่านนั้นมีความสำคัญมากที่สุดและการอ่านต้องมาก่อนเสมอ
หากได้อ่านและได้ฟังด้วย จะเพิ่มประสิทธิภาพของการรับรู้ข้อมูลได้เป็นอย่างดี

พยานหลักฐานในคดีอาญา Ep.1 (หลักการทั่วไป)

20 วิธีการทรมานในประวัติศาสตร์ ที่เหี้ยมโหดที่สุดในยุคอดีต


ดูคลิป Remake ฉบับแก้ไขเสียงบรรยาย ฟังง่าย ได้ที่…

ตำนาน เครื่องมือทรมาน ที่เหี้ยมโหดที่สุดในยุคประวัติศาสตร์โบราณ

20 วิธีการทรมานในประวัติศาสตร์ ที่เหี้ยมโหดที่สุดในยุคอดีต | เรื่องราวที่น่าสนใจ ปรากฏการณ์ต่างๆ บุคคล ตำนาน ประวัติศาสตร์ สัตว์ลึกลับ เรื่องแปลก เรื่องลี้ลับ เรื่องเล่าขาน ตำนานผี ฆาตกร ฆาตกรรม อาชญากร อาชญากรรม บุคคลในประวัติศาสตร์ ผี เรื่องแปลกลี้ลับ
เล่าเรื่องผี สยองขวัญ พระเกจิ เครื่องรางของขลัง ตำนานอาถรรพ์ ปาฏิหาริย์ ตำนานเทพเจ้า จานบิน UFO มนุษย์ต่างดาว วิทยาศาสตร์ อารยธรรมโบราณ ตำนานปีศาจที่มีมาแต่อดีต ผีไทย ผีญี่ปุ่น ผีจากทั่วโลก เรื่องราวตำนานภูติผีปีศาจและวิญญาณ ตำนานเรื่องราวเก่าแก่ที่เล่ากันสืบทอดต่อกันมา | 20 วิธีการทรมานในประวัติศาสตร์ ที่เหี้ยมโหดที่สุดในยุคอดีต

20 วิธีการทรมานในประวัติศาสตร์ ที่เหี้ยมโหดที่สุดในยุคอดีต

วิชาสังคมศึกษา | ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย


กฎหมาย วิชาสังคมศึกษา
กฎหมาย คือ กฎเกณฑ์ คำสั่ง หรือข้อบังคับที่ถูกตั้งขึ้นโดยรัฐหรือผ็มีอำนาจสูงสุดเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายอย่างหนึ่งอย่างใดของสังคม และมีสภาพบังคับเป็นเครื่องมือในการทำให้บุคคลในสังคมต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ คำสั่ง หรือข้อบังคับนั้น

ถ้าชอบคลิปลองโหลดมาทดลองเรียนกันได้เลย แต่ถ้าอยากดูทุกคลิปกดสมัครได้เลยราคาไม่แพง แถมมีชีทสรุปกับแบบฝึกหัดครบ 7 วิชาด้วยนะ
📲ดาวน์โหลด : https://bit.ly/YTdownloadstartdee

วิชาสังคมศึกษา | ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย

สอบตำรวจ l สอนสมัครสอบตำรวจ64 l สายอำนวยการ พิสูจน์หลักฐาน64


ไม่อยากพลาดการติวคลิปใหม่ กดติดดาว⭐ ได้ที่
Facebook : Guru police academy

อย่าลืม! กดไลค์กดติดตาม👇
Youtube : Guru police academy

ติดต่อเรียนติวสอบตำรวจโดยเฉพาะ ได้ที่
LINE : @gurupolice

สอบตำรวจ l สอนสมัครสอบตำรวจ64 l สายอำนวยการ พิสูจน์หลักฐาน64

สัญญากู้ยืมเงิน (วิธีการเขียน) เจ้าหนี้และลูกหนี้ควรรู้


สัญญากู้ยืมเงินแบบนี้มีขายตามร้านเครื่องเขียนนะครับ

สัญญากู้ยืมเงิน (วิธีการเขียน) เจ้าหนี้และลูกหนี้ควรรู้

สัญญาซื้อขาย EP. 1


สัญญากู้ยืมเงินแบบนี้มีขายตามร้านเครื่องเขียนนะครับ

สัญญาซื้อขาย EP. 1

ไม่นับถือศาสนาผิดไหม? | จั๊ด ซัดทุกความจริง | ข่าวช่องวัน | one31


สัญญากู้ยืมเงินแบบนี้มีขายตามร้านเครื่องเขียนนะครับ

ไม่นับถือศาสนาผิดไหม? | จั๊ด ซัดทุกความจริง | ข่าวช่องวัน | one31

ดูเรื่องราวเพิ่มเติมหรือเรื่องราวโรแมนติก: Future-user .

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ดาวน์โหลด ระเบียบ ตำรวจ เกี่ยว กับ คดี.

ประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะ ที่ 54 งานสารบรรณ พ ศ 2556 ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับ} .

ประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะ ที่ 54 งานสารบรรณ พ ศ 2556
ประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะ ที่ 54 งานสารบรรณ พ ศ 2556

>>คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ต่อไปนี้: ดูความรู้เพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ฟรีที่นี่.

#ประมวลระเบยบการตำรวจไมเกยวกบคด #ลกษณะ #ท #งานสารบรรณ #พ #ศ.

ประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะ ที่ 54 งานสารบรรณ พ ศ 2556,ข้อสอบ

ประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะ ที่ 54 งานสารบรรณ พ ศ 2556

ดาวน์โหลด ระเบียบ ตำรวจ เกี่ยว กับ คดี.

เราหวังว่า ความรู้ ในหัวข้อ ดาวน์โหลด ระเบียบ ตำรวจ เกี่ยว กับ คดี นี้จะ เสนอมูลค่า มาสู่คุณ.

Leave a Comment