ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ | โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ | ข่าวทั่วไปล่าสุดของวันนี้

by Malee Chakrii
0 comment

ดูรายละเอียด

Table of Contents

ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ


พบหมอศิริราช ตอน ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุที่นอนในโรงพยาบาลออกอากาศ วันที่ 25 มกราคม 2552

ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ

โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง


ระยองGMTP โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ร่วมกับ รพ.สต. บ้านพยูน จัดโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุม รพ.สต.บ้านพยูน หมู่ 4 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยองโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โดย บริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด (GMTP) ร่วมสนับสนุน รพ.สต.บ้านพยูน และ อสม. จัดโครงการ ห่วงใยชุมชนฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง สืบเนื่องจากในปัจจุบันข้อมูลคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายในพื้นที่ตำบลบ้านฉาง ปรากฏว่ายังมีกลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับการช่วยเหลือฟื้นฟูให้มีสมรรถภาพให้ดีขึ้นจำนวนมาก จึงจำเป็นที่ต้องมีมาตรการให้ความช่วยเหลือ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในพื้นที่โดยเร่งด่วน
รพ.สต.บ้านพยูน และ อสม. จึงได้จัดทำโครงการห่วงใยชุมชนฟื้นฟูผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงขึ้น โดยการสนับสนุนจาก โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 โดย บริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด(GMTP) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) จัดโครงการอบรมเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ และ เป็นการพัฒนาทักษะความรู้แก่สมาชิก อสม.ตำบลบ้านฉาง ในการให้คำปรึกษาสมาชิกในครอบครัวให้สามารถดูแลด้านสุขภาพได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และ การดูแลเป็นพิเศษในช่วงสถานการณ์ COVID 19 แพร่ระบาด จัดขึ้นในวันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น12.00น. ณ ห้องประชุม รพ.สต.บ้านพยูน โดยมีเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านฉาง อสม.ตำบลบ้านฉาง เข้าร่วม จำนวน 90 คน
นายทักษิณ วรรณศิริ รักษาการผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านพยูน กล่าวถึง วัตถุประสงค์ในโครงการครั้งนี้ คือ
1. เพื่ออบรมการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ และ สมาชิกในครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 2. เพื่อเสริมทักษะความรู้แก่ สมาชิก อสม.ตำบลบ้านฉาง และสมาชิกในครอบครัวในการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องแก่คนพิการ ผู้สูงอายุผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ 3. เพื่อส่งเสริมความเข้าใจให้แก่สมาชิก อสม.เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และภาคีเครือข่ายต่างๆสร้างความเข้มแข็งของระบบเครือข่ายสุขภาพ
นายฐิติกฤษณ์ เรืองประดับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ บริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด (GMTP) กล่าวว่า บริษัทฯมีหน้าที่ในการ พัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 ร่วมกับ กนอ. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และ บริษัทฯยังมีนโยบายในการพัฒนาชุมชนควบคู่กัน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วย คนพิการ และเด็ก เป็นกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญเร่งด่วนในการร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้นและเป็นการแบ่งเบาภาระทางครอบครัว เป็นที่มาในการสนับสนุนและร่วมดำเนินโครงการกับ รพ.สต.บ้านพยูน และ อสม. ในโครงการนี้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและครอบครัวที่มีผู้ป่วยติดเตียงได้มากยิ่งขึ้น เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพชุมชน
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการและผู้สูงอายุ ต.บางสีทอง จ.นนทบุรี (13 ม.ค. 61)


สกู๊ปหลักประกันสุขภาพ “นวัตกรรมดูแลผู้อายุ” ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการและผู้สูงอายุ ตำบลบางสีทอง จังหวัดนนทบุรี
ที่มา: สำนักข่าวไทย อสมท.

สกู๊ปหลักประกันสุขภาพ
ติดตามชมได้ทุกวันเสาร์ ทางช่อง 9 สำนักข่าวไทย
ช่วงข่าวภาคค่ำ เวลาประมาณ 18.20 น.เป็นต้นไป

สนับสนุนโดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการและผู้สูงอายุ ต.บางสีทอง จ.นนทบุรี (13 ม.ค. 61)

โครงการส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๔


เทศบาลเมืองมหาสารคามร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้ผู้พิการและผู้สูงอายุ
ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ ณ ชุมชนอภิสิทธิ์ นายภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม มอบหมายให้ นางพิชชาภัสร์ ธีรศาสตรานนท์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นางสาวกาญจนา กาญจนธวัช ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางนัฏฐิยา โยมไธสง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และอสม. ชุมชน ลงพื้นที่ร่วมกับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้ผู้พิการและผู้สูงอายุ โดยทำการติดราวกันล้มและปรับปรุงสภาพในห้องน้ำเพื่อเป็นการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุและผู้พิการ

โครงการส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๔

"ระบบสุขภาพชุมชน" ที่ช่วยให้ผู้สูงอายุเข้าถึงการรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ (12 พ.ค. 61)


READ  ระยอง 2563 - ขับรถชมบรรยากาศบริเวณ หาดแหลมแม่พิมพ์ | หาดแหลมแม่พิมพ์ | ข่าวทั่วไปล่าสุดของวันนี้

“ระบบสุขภาพชุมชน” ที่ช่วยให้ผู้สูงอายุเข้าถึงการรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ และตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุ

สกู๊ปหลักประกันสุขภาพ
ติดตามชมได้ทุกวันเสาร์ ทางช่อง 9 สำนักข่าวไทย
ช่วงข่าวภาคค่ำ เวลาประมาณ 18.20 น.เป็นต้นไป

สนับสนุนโดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

"ระบบสุขภาพชุมชน" ที่ช่วยให้ผู้สูงอายุเข้าถึงการรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ (12 พ.ค. 61)

ศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ จ.เชียงใหม่ (30 ธ.ค. 59)


โครงสร้างประชากรไทย ที่เข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงวัย และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ทำให้หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งท้องถิ่น ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือ ฟื้นฟู ผู้สูงอายุ และผู้พิการ หนึ่งในนั้น คือ ศูนย์ฟื้นฟูสภาพแบบองค์รวม ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ ที่เริ่มโครงการมาอย่างต่อเนื่องหลายปี จนได้รับการยอมรับถึงผลสำเร็จในการดำเนินการ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือ ของจิตอาสา เจ้าหน้าที่ด้านการสาธารณสุข และผู้สูงอายุในพื้นที่

ติดตามรายการ “วันใหม่ ไทยพีบีเอส” ออกอากาศทุกวันจันทร์ ศุกร์ เวลา 05.00 08.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมสดผ่านทีวีออนไลน์ทาง http://www.thaipbs.or.th/Live

ติดตามไทยพีบีเอสออนไลน์ ได้ที่

Website : http://www.thaipbs.or.th
Facebook : http://www.fb.com/ThaiPBSFan
Twitter : http://www.twitter.com/ThaiPBS
Instagram : http://www.instagram.com/ThaiPBS
Google Plus : www.thaipbs.or.th/GooglePlus
LINE : @ThaiPBS
Youtube : http://www.youtube.com/user/ThaiPBS

ศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ จ.เชียงใหม่ (30 ธ.ค. 59)

เทคโนโลยีฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ | 140659 | new)ข่าวเช้า| new)tv


เห็นโลกรอบด้าน เข้าใจชีวิตรอบตัว ที่ “นิวทีวี ช่องทีวีดิจิตอล”
พบเรื่องราวมากมายที่รอให้คุณได้รู้และเข้าใจ จนคุณไม่อยากลุกไปไหน นิวทีวี ทีวีดิจิตอลช่องใหม่ ด้วยข่าวรูปแบบใหม่ เข้าใจง่าย และสารคดีจากทั่วทุกมุมโลก ตื่นตาตื่นใจตลอด 24 ชั่วโมง

ท่านสามารถรับชม “นิวทีวี new)tv” ทีวีดิจิตอลช่อง 18 และ ทางออนไลน์ได้ที่ http://www.newtv.co.th/live/
ทั้งโทรศัพท์สมาร์ทโฟนระบบ Android และ IOS

Facebook : https://www.facebook.com/newtvpage
Twitter : https://twitter.com/newtv_18
Instagram: http://instagram.com/newtv_18
Google+ : https://plus.google.com/+NewtvCoThplus

เทคโนโลยีฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ | 140659 | new)ข่าวเช้า| new)tv

โครงการส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้ผู้พิการและผู้สูงอายุ


เทศบาลเมืองมหาสารคามร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้ผู้พิการและผู้สูงอายุ
ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ ณ ชุมชนอภิสิทธิ์ นายภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม พร้อมด้วย นางพิชชาภัสร์ ธีรศาสตรานนท์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นางสาวกาญจนา กาญจนธวัช ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางนัฏฐิยา โยมไธสง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และอสม. ชุมชน ลงพื้นที่ร่วมกับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้ผู้พิการและผู้สูงอายุ โดยทำการติดราวกันล้มและปรับปรุงสภาพในห้องน้ำเพื่อเป็นการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุและผู้พิการ

โครงการส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้ผู้พิการและผู้สูงอายุ

โครงการอบรมการนวดฟื้นฟูสมรรถภาพ ฯ 2563


การอบรมนวดกดจุดสะท้อนเท้า เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิง โดยกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.นครราชสีมา

โครงการอบรมการนวดฟื้นฟูสมรรถภาพ ฯ 2563

เชี่ยวชาญชีวิต ตอน ศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุและคนพิการ เพื่อรองรับสังคมสูงวัย


ไม่เหงา ไม่เดียวดาย ทางออกของพ่อแม่สูงวัย
อย่าปล่อยให้เหงา ติดบ้าน ทางออก ?
ยางยืดทำกันเอง ฟื้นฟูตัวเอง
ผุ้สูงอายุมักติดบ้าน ติดเตียง
แต่ที่นี่ “ติดศูนย์”
เชี่ยวชาญชีวิต กับจิตอาสา
สังคมคนอายุยืน ไม่โดดเดี่ยว.
พลังของจิตอาสา เทศบาลโพธาราม และบุคคลากรทางการแพทย์
ร่วมฟื้นฟูศักยภาพผู้เชี่ยวชาญชีวิต
ศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุและคนพิการ เพื่อรองรับสังคมสูงวัย อ.ศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุและคนพิการ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
สังคมสูงวัย ฟื้นฟูผู้สูงอายุและคนพิการ จิตอาสา เทศบาลโพธาราม

เชี่ยวชาญชีวิต ตอน ศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุและคนพิการ เพื่อรองรับสังคมสูงวัย

ดูข่าวทั่วไปล่าสุดเพิ่มเติมของวันนี้: https://future-user.com/ .

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ.

ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ รูปภาพ ที่เกี่ยวข้องกับ} .

ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ


>>คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ต่อไปนี้: ชมวิดีโอดีๆ เพิ่มเติมได้ที่นี่.

#ฟนฟสมรรถภาพผสงอาย.

[vid_tags]

ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ

โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ.

ด้วย แบ่งปัน ในหัวข้อ โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ นี้จะ มีประโยชน์ มาสู่คุณ.

You may also like

Leave a Comment