รู้จักสุนัขพันธุ์ บาเซนจิ (Basenji) สุนัขล่าเนื้อสุดน่ารัก!! | บาเซนจิ | อัพเดทข่าวสารสัตว์เลี้ยง

[penci_button link=”#” icon=”fa fa-address-book” icon_position=”left” text_color=”#000000″]ดูรายละเอียด[/penci_button]

Get to know the Basenji dog breed, the cutest hound!!


Get to know the Basenji dog breed, the cutest hound!! Basenji Basenji PerkakEiei Sorry where did I go wrong, another clip of the top 10 most difficult dog breeds to train !! https://youtu.be/rVlZS5Zh5g Top 10 most dangerous dogs !! (Update) https://youtu.be/Bmsv5MHW0oA TOP 10 Dogs are the cutest to treat !! https://youtu.be/tR6Ry_ZEz34 TOP 10 dogs who are most addicted to owners!!! https://youtu.be/BfLtGTmtXsw 5 relay dogs little hair Suitable for allergy sufferers !! https://youtu.be/iAknZbJTnes Top 10 cutest dogs in the world !! Best cutest dog of the world https://youtu.be/rIJZNADwbj4 Get to know the Pug dog (PUG), the funny dog ​​that is very annoying !! https://youtu.be/Bl4jBu_zFns TOP 10 most adorable cats !! https://youtu.be/EfMraoAfo0c Press Follow to cheer up for the next clip or help us via Paypal below. https://streamlabs.com/perkakeiei or follow the fan page https://www.facebook.com/PerkakEiei1597401590272868/ Contact Advertising/Sponsor Email [email protected] Thank you.

Get to know the Basenji dog breed, the cutest hound!!

Basenji, smart and stubborn (Mali)


Basenji is a smart, intelligent dog that does not bark, but moaning and howling softly. Witty and nice to raise, but if not taught, but children will be smart about not following. If you know that there is a tendency to start taking the dog away. urgently need to teach Smart and brave Basenji, teacher ek petoasis teaches dogs. If you are interested in ordering dog training products, you can follow the link https://www.lazada.co.th/petoasisstore/?langFlag=th&q=AllProducts&from=wangpu&pageTypeId=2 page https: //www.facebook.com/petoasisthailand/ youtube https://www.youtube.com/user/PetoasisThailand

Basenji, smart and stubborn (Mali)

7 Things You Didn’t Know About Basenji!!!


7 Things You Didn’t Know About Basenji!!! Basenji old dog basenji source chimlang.com (order) Dog and other animal products, affordable prices, poke !! ► https://bit.ly/3wklLhQ Cat toys, dogs, etc. ► https://bit.ly/3pO0BXi Other animal feed such as suga, turtle, rabbit ► https://bit.ly/2Try3GD Press Follow to cheer up for the next clip or help us via Paypal below. https://streamlabs.com/perkakeiei or follow the fan page https://web.facebook.com/PerkakEieiV2/ Contact Advertising/Sponsor Email [email protected] Thank you.

7 Things You Didn't Know About Basenji!!!

Introducing the Basenji Hound Dog Breed


basenji hounds bozywozy

Introducing the Basenji Hound Dog Breed

Petoasis : Teaching Basenji, 5 months old (Rak Le)


Basenji, a smart dog that barks, is learned, and doesn’t like being played with his head.

Petoasis : Teaching Basenji, 5 months old (Rak Le)

How to adjust a puppy who likes to snatch or bite basics Basenji (sally)


Many of the puppies that owners have looked at on the list or on the net. Then try to snatch it on your dog when you make a mistake or want it to stop. If your dog is a timid dog, stop. If a normal dog will start to distrust. But if a dog with a leadership character will start to fight and won’t take the way you snatched back against you. The amendment must first acknowledge that you are the starter Don’t blame the dog for bad habits. because you create rules for them to understand Training or teaching this type of dog. must regain rhythm and understanding Difficulty depending on age and habits.

How to adjust a puppy who likes to snatch or bite basics Basenji (sally)

enchanting the cuteness &39;Khun Thong’s granddaughter&39; caused by artificial insemination by the Faculty of Veterinary Medicine, Kasetsart University


Faculty of Veterinary Medicine Kasetsart University Received royal grace from His Majesty King Bhumibol Adulyadej Maha Bhumibol Adulyadej the Great in dedicating the royal dog care and a pet dog from past to present The most favorite royal dog is Khun Thong. A dog that is honest, humble, humble and smart. Khun Thong Khun Thong has a crossbreed named Khun Thong Thao, a Basenji dog. There are 9 dogs that are pedigree and have more children and grandchildren. His Majesty King Bhumibol Adulyadej has preserved, continued, and continued on the top according to the wishes of His Majesty King Bhumibol Adulyadej. Maha Bhumibol Adulyadej the Great on animal rescue His Majesty graciously to the Faculty of Veterinary Medicine Kasetsart University Breed your bloodline copper. Inheriting Khun Tong’s family in order for the people to remember His Majesty King Bhumibol Adulyadej Maha Bhumibol Adulyadej the Great, Borommanatbophit and miss Khun Thong Thong Khun Thong Khun Tong has 9 dogs, both Khun Thong and the children have all died. but with technology We have preserved the frozen semen of Mr. Copper’s children. in the frozen semen bank of Kasetsart University By having the royal permission to carry out artificial insemination of frozen semen with 2 female dogs that have been given to him. Although the children of Khun Taeng have all died of old age disease, but the Faculty of Veterinary Medicine The frozen semen was collected on August 30, 2005 from Khun Thong Thong’s son. who are 5 male dogs, namely Khun Thongek, Khun Thongmuan, Khun Thongthat, Khun Thongyib and Khun Thongpllu. Semen frozen at 196 degrees Celsius in tubes of 0.25 cc and 0.5 cc, immersed in liquid nitrogen, which is 14 years old. IVF procedure Preliminary, the frozen semen of the children of Khun Taeng of all 5 dogs were assessed for quality. by the frozen semen of Mr. Thong-ek and Mr. Thongyip The best quality, then the semen mixed by injecting into the female dog’s vagina. and evaluating artificial insemination whether pregnant or not. After 2125 days, the bloodline of the new royal puppy of the royal family, 2 sets, consisted of the first set, the frozen semen of Khun Thong-ek (Khun Thong Khun Tong No. 3) insemination with a dog named Khun Ally. Basenji On Saturday, April 20, 2019 until successfully pregnant and giving birth to puppies by natural methods at Kasetsart University Animal Hospital, Bang Khen, 5 dogs on Monday, June 17, 2019 for the 2nd set, the frozen semen of Mr. Thongyip. (Khun Copper No. 6) was artificially inseminated with a royal dog named Khun Ann, Basenji breed. On Monday, July 8, 2019, until successfully pregnant and giving birth to puppies by natural methods at Kasetsart University Animal Hospital, Bang Khen on Friday, September 6, 2019, all puppies are currently in good health. His Majesty His Highness chose the frozen semen of Khun Thong-ek and Khun Thongyip. because the color is similar to you copper and have good quality semen In addition, a new series of grandchildren of Khun Taeng was also given as the name of a tree by the first set of grandchildren Khun Taeng from frozen semen, Khun Thong-ek and Ms. Ashlee, who have a total of 5 children, as follows: 1. Khun Thong Mokman, female, black, 2. Khun Thong Sri Trang, female, brown 3.Khun Thongpikul, female, brown 4.Khun Thong Inthanin, male, black 5.Khun Thong Kangrao, male, brown for the 2nd set: Frozen semen of Khun Thongyib Artificial insemination with Khun Ann and have 3 children as follows: 1.Khun Thong Chaiyapruek, male, brown 2.Khun Thongruangpueng, male, brown, 3.Khun Thongjamchuri, male, brown, more details https://morningnews.bectero.com/socialcrime/09Oct2019/152982 Morning News (Morning News) 9 October 2019 Follow the movement of news before anyone else here. This morning’s story.com : https://morningnews.bectero.com facebook : https://www.facebook.com/MorningNewsTV3 Twitter : https://twitter.com/MorningNewsTV3 Official LINE : @ruenglao

enchanting the cuteness &39;Khun Thong's granddaughter&39; caused by artificial insemination by the Faculty of Veterinary Medicine, Kasetsart University

Basenji Basenji 2


Basenji Basenji 2

Top 10 dogs that bark the least fun (comfortable to the ears!!!)


Top 10 Dogs That Bark Least (Comfortable!!!) Dogs That Bark Top 10 PerkakEiei 1.Basenji 2.Akita 3.Golden Retriever 4.Rhodesian Ridgeback 5.Border collie 6.Cavalier King Charles Spaniel 7 .Great Pyrenees 8.Great Dane 9.Borzoi 10. SharPei Press Follow to encourage us to upload the next clip or help us via Paypal below. https://streamlabs.com/perkakeiei or follow the fan page https://www.facebook.com/PerkakEiei1597401590272868/ Contact Advertising/Sponsor Email [email protected] Thank you.

Top 10 dogs that bark the least fun (comfortable to the ears!!!)

family reveal &39;Khun Thong’s granddaughter&39; Super cute from artificial insemination of frozen semen


His Majesty His Majesty graciously favors the Faculty of Veterinary Medicine Kasetsart University Breed your bloodline copper. Currently, there are 8 royal dogs on October 8 at 2:00 p.m. Faculty of Veterinary Medicine. Kasetsart University, Bangkhen, press conference “Khun Taeng’s family” from artificial insemination of frozen semen of Khun Thong Thong’s children by Dr. Chongrak Watcharinrat Acting for the President as the chairman and Asst. Prof. Dr. Kongsak Thiengtham, Dean of the Faculty of Veterinary Medicine Asst.Prof.Dr.Dr.Tawatchai Sak Phu Aram special person Asst. Prof. Dr. Chanjira Phawaphutanon, Deputy Head of Department of Pet Clinical Medicine, Dr. Nonthasit Chutinyanwat, Assistant Dean for Special Affairs, attended the press conference as follows: Faculty of Veterinary Medicine Kasetsart University Received royal grace from His Majesty King Bhumibol Adulyadej Maha Bhumibol Adulyadej the Great, in dedication to the care of the royal dogs and a pet dog from past to present The most favorite royal dog is “Khun Thong”. A dog that is honest, humble, and easy to raise. 9 dogs have been pedigree and have more children and grandchildren. Currently, all 9 puppies have died. But there are also a number of descendants of dogs. At present, it has gradually decreased. with increasing age His Majesty King Vajiralongkorn has preserved, inherited, and continued according to the wishes of His Majesty King Bhumibol Adulyadej. Maha Bhumibol Adulyadej the Great has favored the propagation of Khun Tong’s bloodline. to give the people in remembrance of His Majesty King Bhumibol Adulyadej Maha Bhumibol Adulyadej the Great, Borommanatbophit and Mr. Thongkhang, by giving the Faculty of Veterinary Medicine Kasetsart University Performed artificial insemination of frozen semen of Khun Thong Thong’s children named “Khun Thongek and Khun Thongyip”, which had frozen semen on Tuesday, August 30, 2005. The blood lineage of the royal puppy, a new set of 2 sets, was born, consisting of the set 1 Frozen semen of “Khun Thong Ek” (Khun Thong No. 3) was artificially inseminated with a royal dog named “Ms. Asli”, Basenji breed. On Saturday, April 20, 2019, successfully getting pregnant and giving birth to puppies by natural methods at the veterinary hospital. Kasetsart University, Bangkhen, 5 dogs on Monday, June 17, 2019 and bestowed the names on all 5 dogs as follows: 1. Mr. Thongmokman, female, black 2. Mr. Thongsritrang, female, brown 3. Mr. Thongpikul, female, brown 4. Khun Thong Inthanin, male, black 5. Khun Thongkangrao, male, brown, 2nd set: Frozen semen of “Khun Thongyip” (Khun Thong No. 6) was artificially inseminated with a royal dog named “Khun Ann”, Basenji breed. On Monday, July 8, 2019, until successfully getting pregnant and giving birth to puppies by natural methods at the veterinary hospital Kasetsart University, Bangkhen, 3 dogs on Friday, September 6, 2019, and Her Royal Highness granted the names of 3 dogs as follows: 1. Mr. Thongchaiyapruek, male, brown, 2. Mr. Thongruangphueng, male, brown, 3. Mr. Thongjamchuri, male, brown, by dogs Both sets of 8 dogs are in good health. His Majesty King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua His Highness gave the Faculty of Veterinary Medicine Kasetsart University has published the blood of Khun Copper The Royal Dog in His Majesty the King Maha Bhumibol Adulyadej the Great, Borommanatbophit and made a public relations media for the Royal Dog, Khun Thong Daeng for people to remember. His Majesty King Bhumibol Adulyadej Maha Bhumibol Adulyadej the Great, Borommanatbophit and Khun Thong Thong in various media including exhibitions “The glass dog in the reign of King Rama IX, with Khun Taeng that has never been published anywhere before. for Thai people to appreciate including the preparation of souvenirs for sale for the public to collect It is a great honor to the Faculty of Veterinary Medicine. Kasetsart University Grandson Khun Thong AssavarakChannel

family reveal &39;Khun Thong's granddaughter&39; Super cute from artificial insemination of frozen semen ..

คุณสามารถรับชมวิดีโอที่กำลังมาแรงเพิ่มเติมได้ในขณะนี้: future-user.com .

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ บาเซนจิ.

รู้จักสุนัขพันธุ์ บาเซนจิ (Basenji) สุนัขล่าเนื้อสุดน่ารัก!! รูปภาพ ที่เกี่ยวข้องกับ} .

รู้จักสุนัขพันธุ์ บาเซนจิ (Basenji) สุนัขล่าเนื้อสุดน่ารัก!!
รู้จักสุนัขพันธุ์ บาเซนจิ (Basenji) สุนัขล่าเนื้อสุดน่ารัก!!

>>คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ต่อไปนี้: Future-user.

#รจกสนขพนธ #บาเซนจ #Basenji #สนขลาเนอสดนารก.

รู้จักสุนัขพันธุ์ บาเซนจิ (Basenji) สุนัขล่าเนื้อสุดน่ารัก!!,รู้จักสุนัขพันธุ์ บาเซนจิ,บาเซนจิ (Basenji),บาเซนจิ,Basenji,รู้จักสุนัข,ประวัติบาเซนจิ,บาเซนจิ นิสัย,นิสัยสุนัข,สุนัข,น้องหมาน่ารัก,น้องหมาน่าเลี้ยง,สุนัขน่าเลี้ยง,สุนัขน่ารัก,บาเซนจิ ฟาร์ม,บาเซนจิ ราคา,สุนัข บาเซนจิ,MR.B

รู้จักสุนัขพันธุ์ บาเซนจิ (Basenji) สุนัขล่าเนื้อสุดน่ารัก!!

บาเซนจิ.

หวังว่า ข้อมูล ในหัวข้อ บาเซนจิ นี้จะ นำความรู้ มาสู่คุณ.

13 thoughts on “รู้จักสุนัขพันธุ์ บาเซนจิ (Basenji) สุนัขล่าเนื้อสุดน่ารัก!! | บาเซนจิ | อัพเดทข่าวสารสัตว์เลี้ยง”

 1. ที่สุนัขพันธุ์บาเซนจิไม่นิยมในไทยเท่าไร เพราะมีลักษณะเหมือนสุนัขจรของไทย ซึ่งจริงๆแล้วสุนัขจรในไทยหลายตัวมีเชื้อสายของสุนัขสายพันธุ์นี้อยู่ เหมือนคุณทองแดงสุนัขทรงเลี้ยงก็มีเชื้อสายมาจากสุนัขพันธุ์นี้

  Reply
 2. พี่ครับ ช่วยทำคลิปเกี่ยวกับสุนัขพันธุ์ที่หายากที่สุดในไทยให้หน่อยครับ

  Reply
 3. ตั้งแต่ดูคลิปมา ได้รู้จักน้องหมาเยอะขึ้นจริงๆคะ สุนัขแต่ละสายพันธุ์ การดูแลก็แตกต่างกันออกไป ได้ความรู้ดีคะ ขอบคุณเด้อจ้า ที่ทำคลิปดีๆออกมาให้ดู 👍👍👏👏

  Reply

Leave a Comment