ลงทะเบียนว่างงานผ่านมือถือง่ายๆ ไม่ต้องไปสำนักงานประกันสังคม | แจ้ง ว่างงาน ออนไลน์

ลงทะเบียนว่างงานผ่านมือถือง่ายๆ ไม่ต้องไปสำนักงานประกันสังคม


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนรับเงินว่างงาน กรณีถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงาน
ขึ้นทะเบียนออนไลน์ผ่านโทรศัพท์
ขึ้นทะเบียนว่างงานได้ที่เวปไซต์ กรมการจัดหางาานลิงค์นี้
https://www.youtube.com/watch?v=eKYczqjcCGE
https://empui.doe.go.th/auth/index
ผู้ที่มีสิทธิยื่นลงทะเบียนขอรับเงินว่างงาน จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
จะต้องส่งเงินสมทบมาแล้ว ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
ไม่ได้ถูกเลิกจ้าง เนื่องจากการกระทำความผิด
ลงทะเบียนรับเงินออนไลน์ ขึ้นทะเบียนว่างงานออนไลน์ รับเงินประกันสังคม
==========================================================
linkขึ้นทะเบียนคนว่างงาน
ขั้นตอนขึ้นทะเบียนรับเงินว่างงานกรณีถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงาน ง่ายๆที่บ้าน
https://www.youtube.com/watch?v=eKYczqjcCGE

ลงทะเบียนว่างงานผ่านมือถือง่ายๆ ไม่ต้องไปสำนักงานประกันสังคม

ขึ้นทะเบียนว่างงาน ผ่านมือถือ เพื่อรับเงิน อัพเดทล่าสุด (2021)


วันนี้ผมจะมาบอก วิธี ขึ้นทะเบียนว่างงาน ผ่านมือถือ เพื่อรับเงิน กรณี ถูกเลิกจ้าง หรือ ลาออกปกติ โดย ขึ้นทะเบียนที่เว็บไซต์ ของ กรมการจัดหางาน ครับ
ทำยังไง ลองกดดูในคลิป ได้เลยครับ
โดยเอกสารที่ต้องเตรียม ผมอธิบายไว้ในคลิป เลยครับ
หลังจากขึ้นทะเบียนว่างงานเสร็จแล้ว ต้องกดรายงานตัว ตามกำหนด ด้วยครับ
.
สำหรับคนที่ขึ้นทะเบียนประกันตนกรณีว่างงานแล้ว อยากสมัครงานใหม่
วิธีทำเรซูเม่ด้วยมือถือแบบง่ายมาก https://youtu.be/b0g2f4dchJQ
.
Facebook: BirdReviewer
https://www.facebook.com/BirdReviewer
.
ขึ้นทะเบียนว่างงาน
ลงทะเบียนว่างงาน
ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน

Music : Yummy Flavor
Produced by Umbrtone
Provided by UmbrtoneNo copyright music
Video Link: https://youtu.be/tAaFg2ui2c

ขึ้นทะเบียนว่างงาน ผ่านมือถือ เพื่อรับเงิน อัพเดทล่าสุด (2021)

วิธีลงทะเบียนว่างงานแบบออนไลน์(online) เพื่อรับเงินกรณีว่างงาน สำนักงานประกันสังคม


ยื่นว่างงาน ยื่นว่างงานออนไลน์ ลงทะเบียนรับเงินว่างงาน ลงทะเบียนว่างงานผ่านมือถือ ยื่นว่างงานประกันสังคม

วิธีลงทะเบียนว่างงานแบบออนไลน์(online) เพื่อรับเงินกรณีว่างงาน สำนักงานประกันสังคม

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนว่างงาน รับเงินจากประกันสังคม [กรณีเลิกจ้างหรือลาออกปกติ] (ปี 2564) ล่าสุด


ลิงค์ลงทะเบียน
https://empui.doe.go.th/auth/index
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข กรณีว่างงาน (แบบละเอียด)
https://www.sso.go.th/wpr/main/service/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1_detail_detail_1_125_696/236_236

🤍 Find me more 🤍
Instagram: https://www.instagram.com/fangpatcharida
Facebook: https://www.facebook.com/patcharida.pattanet
Contact for Work: [email protected]
ขั้นตอนขึ้นทะเบียนว่างงาน ประกันสังคม ว่างงาน ลงทะเบียนว่างงาน

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนว่างงาน รับเงินจากประกันสังคม [กรณีเลิกจ้างหรือลาออกปกติ] (ปี 2564) ล่าสุด

วิธีลงทะเบียน ว่างงาน ออนไลน์ รับเงินชดเชย กรณีว่างงาน ประกันสังคม รายงานตัว empui.doe.go.th


วิธีรับเงินชดเชยประกันสังคม กรณีว่างงาน และขั้นตอนการ ลงทะเบียนว่างงาน ออนไลน์ง่ ายๆ เพื่อขอรับเงินชดเชยประกันสังคม และรายงานตัว www empui doe go th
ใครมีสิทธิได้รับเงินชดเชยนี้บ้าง?
1. คนที่ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนลาออก ได้จ่ายเงินสมทบประกันสังคมมาแล้วครบ 6 เดือน
2. คนที่มีช่วงเวลาว่างงานตั้งแต่ 8 วันขึ้นไป
3. ต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานมาแล้ว ผ่านเว็บสำนักงานจัดหางาน
4. ต้องรายงานตัวรายงานตัวผ่านเว็บสำนักงานจัดหางาน เดือนละ 1 ครั้ง
5. เป็นผู้มีความสามารถในการทำงาน และพร้อมที่จะทำงานที่เหมาะสมตามที่จัดให้
6. ต้องไม่ปฏิเสธการฝึกงาน
7. ต้องไม่ถูกเลิกจ้างด้วยสาเหตุ ดังนี้
ทุจริตต่อหน้าที่ หรือทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง
จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบเกี่ยวกับการทำงาน หรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายในกรณีร้ายแรง
ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 7 วันทำงานติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุอันควร
ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษา
ต้องไม่ใช่ผู้มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ

เราจะได้เงินเท่าไหร่?
สำหรับจำนวนเงินชดเชยที่เราจะได้ ขอแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้
1. กรณีลาออกเอง หรือ หมดสัญญาจ้างแล้ว
ได้เงินทดแทนระหว่างว่างงาน ปีละไม่เกิน 90 วัน
ในอัตรา 30% ของค่าจ้างเฉลี่ย
คำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทเช่น เงินเดือน 10,000 บาท จะได้เงินชดเชย เดือนละ 3,000 แต่สำหรับคนที่เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไปทั้งหมดจะได้เงินชดเชย เดือนละ 4,500 บาทเท่ากัน

2.กรณีถูกเจ้านายเลิกจ้าง
ได้เงินทดแทนระหว่างว่างงาน ปีละไม่เกิน 180 วัน ในอัตรา 50% ของค่าจ้างเฉลี่ย
คำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท เช่น เงินเดือน 10,000 บาท จะได้เงินชดเชย เดือนละ 5,000 แต่สำหรับคนที่เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไปทั้งหมดจะได้เงินชดเชย เดือนละ 7,500 บาทเท่ากัน

ขั้นตอนที่ต้องทำหลังลาออก เริ่มจากตรงไหน?
1. ขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน
ลงทะเบียนที่เว็บไซตสำนักงานจัดหางาน
ต้องลงทะเบียนภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลาออก
ถ้าเกินกำหนดจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ย้อนหลังได้ (หมายถึงว่าจะไม่ได้ยอดเงินเต็มๆที่ควรจะได้นั่นเอง)
ขั้นตอน เข้าเว็บไซต์ … ลงทะเบียนเข้าใช้งาน … ยอมรับเงื่อนไข … กรอกข้อมูลส่วนตัว/บันทึก … เลือกงานที่แนะนำ
พิมพ์หนังสือรับรองขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานออกมา
พิมพ์ใบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส 201/7) ออกมากรอกรายละเอียด
2. ยื่นเอกสารที่สำนักงานประกันสังคม
เดินทางไปที่สำนักงานประกันสังคมสาขาใกล้บ้านทั่วประเทศ (ยกเว้นสำนักงานใหญ่ ที่นั่นไม่รับเอกสารนะ ไม่ต้องไป)
จากนั้นยื่นเอกสารให้เจ้าหน้าที่ ดังนี้
บัตรประชาชน พร้อมสำเนาบัตร
หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
ใบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส 201/7)
สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ หน้าแรกต้องเห็นชื่อและเลขบัญชีของผู้ประกันตนชัดเจน
ใช้ได้ 11 ธนาคาร ได้แก่
1) ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)
2) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)
3) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
4) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)
5) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
6) ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)
7) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
8) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
9) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
10) ธนาคารออมสิน
11) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ตรงนี้เช็คกับบริษัทเก่าดีๆ กรณีนายจ้างยังไม่ได้ยื่นเอกสารว่าเราลาออกแล้ว ให้เตรียมเอกสารไปให้เจ้าหน้าที่เพิ่ม ได้แก่
หนังสือรับรองการออกจากงานหรือสำเนาแบบแจ้งการลาออกจากงานของผู้ประกันตน (สปส. 609)
หนังสือหรือคำสั่งของนายจ้างให้ออกจากงาน (ถ้ามี)
หนังสือรับรองการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย กรณีผู้ประกันตนว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย

3. รอรายงานตัว/รับตังค์
หลังจากยื่นเอกสาร ประกันสังคมจะให้นัดหมายรายงานตัวให้เราเก็บไว้ และไปรายงานตัวตามวันที่ระบุ ให้เรารอกดรายงานตัวตามวันเวลานั้นที่เว็บสำนักงานจัดหางาน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ที่เว็บไซต์สำนักงานจัดหางาน ตามกำหนดเวลาในแต่ละเดือน หลังจากยื่นเอกสารไปแล้ว เงินจะยังไม่ได้เข้าเลยนะ
เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสารก่อน ว่าทุกอย่างตรงกับที่บริษัทเราแจ้งหรือไม่ เมื่อทุกอย่างเรียบร้อย เราจะได้รับเงินหลังจากวันที่รายงานตัวในเว็บไปแล้ว 57 วันทำการ

คำถามอื่นๆ
ถ้าลืมรายงานตัวกับสำนักจัดหางานภายใน 30 วัน ยังขอรับเงินได้อยู่ไหม?
ตอบ : ได้ แต่จำนวนเงินที่ได้จะลดหลั่นกันไป ทางที่ดีรีบแจ้งใน 30 วันดีกว่า
ถ้าไม่ได้ว่างงานจนถึง 90 วัน วันที่เหลือจะขอเงินใหม่ได้อีกไหม?
ตอบ : ได้ เขานับเป็นวัน ถ้าเหลืออีกกี่วัน ไว้คราวหน้าว่างงานใหม่อีกรอบ ก็ขอได้ใหม่อยู่
ถ้าใช้สิทธิรับเงินครบ 90 วันแล้ว ขอได้อีกไหม?
ตอบ : เขานับปีต่อปี ในรอบปีนี้รับเงินครบ 90 วันแล้ว ปีหน้าขอได้ใหม่นะ
ทำไมเราถูกเลิกจ้างมา แต่ประกันสังคมไม่ให้เงิน 50%?
ตอบ : กรณีนี้ทางประกันสังคมบอกว่า ต้องย้อนกลับไปดูว่าบริษัทนายจ้างแจ้งทางประกันสังคมว่ายังไง แจ้งว่าเลิกจ้าง หรือลาออก จะมีบางบริษัทที่มักจะแจ้งว่า ลูกน้องลาออกเอง ถ้าเป็นแบบนี้เราสามารถยื่นคำร้องว่า ข้อมูลไม่ตรงกันได้ให้เข้าไปติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมเลย เจ้าหน้าที่จะอธิบายอีกครั้งว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรเพิ่มเติม
=================
หน้าเว็บลงทะเบียน
https://empui.doe.go.th/auth/index
ดาวน์โหลด คู่มือลงทะเบียน
https://empui.doe.go.th/assets/doc/manual.pdf
================
ลงทะเบียนว่างงานออนไลน์ ขึ้นทะเบียนว่างงาน รายงานตัวว่างงาน

วิธีลงทะเบียน ว่างงาน ออนไลน์ รับเงินชดเชย กรณีว่างงาน ประกันสังคม รายงานตัว empui.doe.go.th

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่CARS AND VEHICLES

Leave a Comment