สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ | สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา | คอลเลกชันที่ดีที่สุดของเรื่องราว

[penci_button link=”#” icon=”fa fa-address-book” icon_position=”left” text_color=”#000000″]ดูรายละเอียด[/penci_button]

Table of Contents

"พระองค์ท่าน" ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในวันเกิด ข่าวในราชสำนัก วันที่ 7 ธันวาคม 2563


สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิรา เทพวดี กรมหลวงราชสารินีศิริพัชรา มหาวัชรชาธิดา ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

"พระองค์ท่าน" ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในวันเกิด  ข่าวในราชสำนัก วันที่ 7 ธันวาคม 2563

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563


เวลา 13:43 นาที สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต / พระราชทานแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เกษม วชิรชัย สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ กรมพยาบาล เวลา 14:53 นาที สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิรา เทพวดี กรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชรชาธิดา ในนาม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในโอกาสวันเอดส์โลก ครั้งที่ 28 ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ปทุมวัน

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563

เผยที่มา..ผมทรงใหม่.. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา


กรมหลวงพัชรกิติยาภา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประกอบพิธีบวงสรวงเนื่องในโอกาสวันตรุษจีน พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 17:53 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกในพระนามสมเด็จ สมหญิง กรมหมื่นสุตตนารินาถ ณ เทเวศน์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เนื่องในโอกาสวันตรุษจีน ประจำปี พ.ศ. 2564 ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปที่พระอุโบสถ . แล้วนำพวงมาลัยไปจุดธูปเทียนที่หอพระบ้านหม่อมหลวงสราลีกิติยากร ผูกพวงมาลัยผ้าสีชมพู ทรงจุดเทียนถวายความอาลัย แล้วทรงเผากระดาษเงิน กระดาษทอง จุดประทัด พวงมาลัย ทรงจุดเทียนสีแดง ฉุดหางเครื่องหอม ถวายเครื่องบูชาแล้วกราบลงตามเวลาอันสมควร เขาเผากระดาษเงิน กระดาษทอง แล้วจุดประทัด

เผยที่มา..ผมทรงใหม่..  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

พระราชประวัติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิรา เทพวดี


พระราชประวัติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยาวดี พลตรี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา สมวลี กรมหมื่น สุทธนารีนาถ และเป็นหลานชายคนแรกของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่มา : https://www.matichon.co.th/courtnews/news_1481212

พระราชประวัติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิรา เทพวดี

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเปิดสนาม ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 10 พฤศจิกายน 2562


พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิรา เทพวดี กรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชรชาธิดา เสด็จพระราชดำเนินมอบ “อุปกรณ์กีฬา หนังสือ และเสบียง” ให้กับ 11 โรงเรียนที่ขาดแคลน ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ทรงเปิดสนามกีฬา ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 10 พฤศจิกายน 2562

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เฉลิมพระปรมาภิไธย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา


พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้อาลักษณ์อ่านประกาศ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชทานยศ หลานสาว พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในฐานะ “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิรา เทพยวดี กด Subscribe ติดตามรายการดีๆ ของช่องได้ที่ : http://goo.gl/hdy2ye และติดตาม Thai PBS ออนไลน์ได้ที่ Website : http://www.thaipbs.or.th Facebook : http://www.fb.com/ThaiPBSFan Twitter : http://www.twitter.com/ThaiPBS Instagram : http:/ /www.instagram.com/ThaiPBS Google Plus : http://www.thaipbs. or.th/GooglePlus LINE : http://bit.ly/2GtS44i Youtube : http://www.youtube.com/user/ThaiPBS

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เฉลิมพระปรมาภิไธย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชดำรัส สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา


เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพวดี กรมหลวงราชสารินีสิริพัชรา มหาวัชรชาธิดา เสด็จพระราชดำเนินกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับสิทธิเด็ก การสร้างสังคมที่ปกป้องเด็กและปราศจากความรุนแรงต่อเด็กทุกคน ยูนิเซฟขอเป็นส่วนหนึ่งในความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อเด็กอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพราะเด็กคืออนาคตของชาติและเป็นพลังของโลกอย่างแท้จริง ยูนิเซฟเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าสังคมที่ปราศจากความรุนแรงต่อเด็กสามารถดำรงอยู่ได้ หากทุกภาคส่วนร่วมมือกัน เพื่อลูกหลานทุกคน CRC30

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชดำรัส สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

🌐 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แด่พระธิดาทุกท่าน


เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารินีสิริพัชรา มหาวัชรชาธิดา เสด็จพระราชดำเนินกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับสิทธิเด็ก การสร้างสังคมที่ปกป้องเด็กและปราศจากความรุนแรงต่อเด็กทุกคน ยูนิเซฟขอเป็นส่วนหนึ่งในความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อเด็กอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพราะเด็กคืออนาคตของชาติและเป็นพลังของโลกอย่างแท้จริง ยูนิเซฟเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าสังคมที่ปราศจากความรุนแรงต่อเด็กสามารถดำรงอยู่ได้ หากทุกภาคส่วนร่วมมือกัน 💠 ขอบคุณที่รับชม 💠 ⬇️ กดติดตาม / Subscribe 🔔 ดูวิดีโอใหม่ๆได้ที่ ⬇️ 🔹YouTube Thai Global Thailand เพื่อลูกๆทุกคน CRC30

🌐 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แด่พระธิดาทุกท่าน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ ๑๗ มี.ค. ๒๕๖๓ ]


สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิรา เทพวดี กรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชรชาธิดา ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ขอบคุณที่รับชม กดติดตาม / ติดตามข่าวในราชสำนัก ข่าวพระราชกรณียกิจของราชวงศ์ไทย ที่ YOUTUBE : ProGressTH 789

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ ๑๗ มี.ค. ๒๕๖๓ ]

กรมหลวงราชสารินีศิริพัชร การแข่งขันขี่ม้าพระราชพิธี ประจำปี ๒๕๖๒


สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิรา เทพวดี กรมหลวงราชสาริณี ศิริพัชรา มหาวัชรชาธิดา การแข่งขันขี่ม้าพระราชพิธีบรมราชาภิเษกไทยแลนด์ 2019 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ขอบคุณที่รับชม. กดติดตาม / ติดตามข่าวสารในราชสำนัก ข่าวพระราชกรณียกิจของราชวงศ์ไทย ที่ YOUTUBE : ProGressTH 789

กรมหลวงราชสารินีศิริพัชร การแข่งขันขี่ม้าพระราชพิธี ประจำปี ๒๕๖๒ ..

ดูเรื่องราวเพิ่มเติมหรือเรื่องราวโรแมนติก: https://future-user.com/ .

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา.

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับ} .

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

>>คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ต่อไปนี้: Future-user.

#สมเดจพระเจาลกเธอ #เจาฟาพชรกตยาภาฯ #ทรงปฏบตพระกรณยกจ #วนท #๑ #ธนวาคม #๒๕๖๓.

#ข่าวNBT2HD,#ข่าวล่าสุด,#NBT,#NEWS,#NBT2HD,#NewsNBT2HD,#NBTNews,#สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย,#ช่อง11,#NBT2HDNEWS,#LiveNBT2HD

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา.

หวังว่า ข้อมูล ในหัวข้อ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นี้จะ เสนอมูลค่า มาสู่คุณ.

Leave a Comment