เป็นบุญตาที่ได้เห็น ความรักความสามัคคี‼️ภาพพระราชทานล่าสุด ทรงทำงานร่วมทุกพระองค์ โคกหนองนา 💛💜💙❤️ | ภาพพระราชทาน | คอลเลกชันที่ดีที่สุดของเรื่องราว

by Malee Chakrii
46 comments

ดูรายละเอียด

Table of Contents

เป็นบุญตาที่ได้เห็น ความรักความสามัคคี‼️ภาพพระราชทานล่าสุด ทรงทำงานร่วมทุกพระองค์ โคกหนองนา 💛💜💙❤️


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภาพขณะที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ โดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร และ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงร่วมและร่วมด้วย
โคกหนองนา
อารยเกษตร

เป็นบุญตาที่ได้เห็น ความรักความสามัคคี‼️ภาพพระราชทานล่าสุด ทรงทำงานร่วมทุกพระองค์ โคกหนองนา 💛💜💙❤️

มาแล้วสู่สายตาประชาชน ภาพพระราชทาน &39;พระเจ้าอยู่หัวเจ้าคุณพระสินีนาฏ&39;


มาแล้วสู่สายตาประชาชน ภาพพระราชทาน ‘พระเจ้าอยู่หัวเจ้าคุณพระสินีนาฏ’
26 ส.ค.62 สำนักพระราชวัง เผยแพร่ภาพพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม ที่ผ่านมา พร้อมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดทำประวัติเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ดังนี้
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม สถาปนา เป็นเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี
เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒
วันเดือนปีเกิด วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๒๘ จ.น่าน

ประวัติด้านการศึกษาก่อนเข้ารับราชการ
ประถมศึกษา โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ (ริมป่าคาประชานุเคราะห์) ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน
มัธยมศึกษา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ปี พ.ศ.๒๕๕๑ สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ ๔๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๑

ประวัติด้านการศึกษาหลักสูตรทางทหาร
สำเร็จหลักสูตรทหารอาสามหาดเล็กราชวัลลภ มวก. หญิง รักษาพระองค์ปี พ.ศ.๒๕๕๗
สำเร็จการฝึกหลักสูตรหน่วยทหารทรหด ปี พ.ศ.๒๕๕๗
สำเร็จการฝึกหลักสูตร Combat Qualifying Course Jungle Warfare ของหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ปี พ.ศ.๒๕๕๘
สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ชั้นนายร้อย หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ของโรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ ปี พ.ศ.๒๕๕๘
สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ชั้นนายพัน หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ของโรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ ปี พ.ศ.๒๕๕๘
สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรหลักประจำ โรงเรียนเสนาธิการทหารบกชุดที่ ๙๕ ปีการศึกษา ๒๕๖

ประวัติด้านการศึกษาหลักสูตรพิเศษ และการบิน
สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ส่งทางอากาศ ของโรงเรียนสงครามพิเศษศูนย์สงครามพิเศษ รุ่นที่ ๒๙๒ ปี พ.ศ.๒๕๕๘ การศึกษาดีเด่น
กระโดดร่มตัวเปล่าในเวลากลางวัน
กระโดดร่มประกอบเครื่องสนามในเวลากลางวัน
สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ส่งทางอากาศนาวิกโยธิน ของโรงเรียนทหารนาวิกโยธิน ปี พ.ศ.๒๕๖๐ (กระโดดร่มในเวลากลางคืน)
ทบทวนหลักสูตร ส่งทางอากาศ ของโรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ (กระโดดร่มในเวลากลางคืน)
ศึกษาภาควิชาการการบิน ของโรงเรียนการบิน กองทัพอากาศไทย(กำแพงแสน) และทำการฝึกบินกับเครื่องบิน บ.ฝ.๑๖ก. ปี พ.ศ.๒๕๖๑
ศึกษาหลักสูตร Private Pilot License (PPL) ณ โรงเรียนการบินJesenwang สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
ประวัติการรับราชการ และการถวายงาน
ปี พ.ศ.๒๕๕๑ พยาบาลประจำแผนกห้องฉุกเฉิน กองการพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ปีพ.ศ.๒๕๕๕ พยาบาลประจำแผนกอายุรกรรมหญิง กองการพยาบาล โรงพยาบาลอานันทมหิดล
ปี พ.ศ.๒๕๕๕ ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานในพระองค์ ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน งานศิลปาชีพ ๙๐๔ ฝ่ายกิจการพิเศษ ประจำาราชสำนัก โครงการในพระองค์ฯ และการพระ ราชกุศลในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร สำนักพระราชวัง
ปี พ.ศ.๒๕๕๗ ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานในพระองค์ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส งานพระราชกุศลและพระราชานุเคราะห์ โครงการในพระองค์ ฝ่ายราชเลขานุการ กองกิจการใน พระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสย ามมกุฎราชกุมาร สำนักพระราชวัง
ปี พ.ศ.๒๕๕๘ ดำรงตำแหน่ง รองผู้บังคับกองร้อยทหารมหาดเล็กหญิง ราชวัลลภรักษาพระองค์ (๓) ศูนย์ฝึกทหารมหาดเล็ก ราชวัลลภรักษาพระองค์ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราช วัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์ (อัตราพันตรี)
ประวัติการรับราชการ และการถวายงาน
ปี พ.ศ.๒๕๕๘ ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานในพระองค์ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส งานพระราชกุศล และพระราชานุเคราะห์ โครงการในพระองค์ ฝ่ายราชเลขานุการ กองกิจการใน พระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สย ามมกุฎราชกุมาร สำนักพระราชวัง
ปี พ.ศ.๒๕๕๙ ดำรงตำแหน่งประจำหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตราพันโท)
ปี พ.ศ.๒๕๕๙ ดำรงตำแหน่ง ประจำหน่วยหน่วยทหารมหาดเล็ก ราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตราพันเอก)
ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับกองพันราชสำนัก กรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์(อัตราพันเอกพิเศษ)
ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ดำรงตำแหน่ง รองผู้บังคับการกรมทหารรักษาวัง มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหาร มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชา การถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัต รา พันเอกพิเศษ) ปฏิบัติหน้าที่ ผู้บังคับกองพันราชสำนัก กรมทหารรักษา วังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการ ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พันเอกพิเศษ) ประวัติการรับราชการ และการถวายงาน
ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการกิจการ ราชสำนัก กรมกิจการวัง (อ) ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์กรมฝ่ายเสนาธิการ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษา พระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษา พระองค์ (อัตราพลตรี) ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้บังคับการกรมทหารรักษาวัง มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการ ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชา การถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้บังคับกองพันราชสำนัก กรมทหาร
รักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษา
พระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษา พระองค์
ภาพพระราชทาน เจ้าคุณพระสินีนาฏ ตำแหน่งเจ้าคุณพระ พลตรีหญิงท่านผู้หญิงสินีนาฏ รัชกาลที่10 พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายใน
พลตรีหญิงท่านผู้หญิงสินีนาฏวงศ์วชิราภักดิ์ ภรรยาของพระมหากษัตริย์
ประวัติท่านผู้หญิงสินีนาฏวงศ์วชิราภักดิ์ เจ้าคุณพระ นิรมลอุ่นพรม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย

มาแล้วสู่สายตาประชาชน ภาพพระราชทาน &39;พระเจ้าอยู่หัวเจ้าคุณพระสินีนาฏ&39;

ใหม่ล่าสุด! 12 พระบรมฉายาลักษณ์พระราชทาน (พร้อมลิงค์ดาวน์โหลดใต้คลิปนี้)⬇️⬇️⬇️


READ  เสียงอ่านมรรยาททนายความฉบับพร้อมสอบ จอมืด | ข้อบังคับ มรรยาท ทนายความ | คอลเลกชันที่ดีที่สุดของเรื่องราว

สามารถดาวน์โหลดพระบรมฉายาลักษณ์ได้ที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ www.prd.go.th หรือ https://bit.ly/33sa0H6
พระบรมฉายาลักษณ์พระราชทาน
The New Royal photograph
🇹🇭เครดิตภาพ จาก : กรมประชาสัมพันธ์
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมฉายาลักษณ์ที่ทรงฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วย พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน ๑๒ องค์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
ในหลวงรัชกาลที่๑๐ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เรารักพระเจ้าอยู่หัว เรารักในหลวง สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา สมเด็จพระบรมราชินี ทูลกระหม่อมภา เรารักพระองค์ภา KingMaravajiralongkorn Kingofthailand KingRamaX QueenSuthidaBajrasudhabimalalaksana QueenSuthida WeloveQueenSuthida queenofthailand PrincessofThailand PrincessBajrakitiyabhaNarendiraDebayavadi สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี สมเด็จกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา sirivannavari
PrincessSirivannavariNariratanaRajakanya princesssirivannavari บันทึกประวัติศาสตร์ บันทึกประวัติศาสตร์แห่งรัชสมัย

ใหม่ล่าสุด! 12 พระบรมฉายาลักษณ์พระราชทาน (พร้อมลิงค์ดาวน์โหลดใต้คลิปนี้)⬇️⬇️⬇️

ท่านผู้หญิงศรีรัศมิ์ กับภาพความอบอุ่นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์


เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี
กรุณาสมัครสมาชิกไลค์และแบ่งปัน
ท่านผู้หญิงศรีรัศมิ์สุวะดีล่าสุด​, ท่านผู้หญิงศรีรัศมิ์​,
ท่านผู้หญิงศรีรัศมิ์สุวะดี​, ดูหม่อมศรีรัตน์ปัจจุบัน​
ท่านผู้หญิงศรีรัตน์ปัจจุบันล่าสุด​, คุณศรีรัตน์​
ท่านผู้หญิงศรีรัศมิ์​​
♥♥♥ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้อยค่ะ
อย่าลืมกดติดตามหรือสมัครสมาชิกเพื่อเยี่ยมชมและทำความสะอาดใหม่ที่อับอายค่ะ
♥♥♥เพลงไม่มีลิขสิทธิ์เสียง
https: //www.youtube.com/user/NoCopyri …
♥♥♥สวัสดีเพื่อนของฉัน! หากคุณชอบวิดีโอของฉันโปรดแสดงความคิดเห็นชอบรายการโปรดสมัครสมาชิกและแบ่งปัน ฉันรักทุกคน. ♥♥♥
ขอบคุณที่รับชม

ท่านผู้หญิงศรีรัศมิ์ กับภาพความอบอุ่นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

หลังจากที่เจ้าคุณพระสินีนาถประสูติไม่ว่าจะเกิดสงครามในราชวงศ์ใครจะจากไปเหมือนศรีรัศมิ์สุวดี


ในหลวงเจ้าคุณพระเจ้าคุณพระสินีนาฏฯในหลวงพระราชินีนุ้ยเจ้าคุณพระสินีนาฏพิลาสกัลยาณี

พระราชินีสุทิดาพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
ในหลวงรัชกาลที่สิบพระมหากษัตริย์วชิราลงกรณ์
ท่านผู้หญิงศรีรัศมิ์สุวะดีล่าสุด​, ท่านผู้หญิงศรีรัศมิ์
เจ้าคุณพระสินีนาฏฯเรารักพลตรีหญิงเจ้าคุณพระสินีนาฏรักสถาบันทรงพระเจริญNearnatเนียรนาฎในหลวงพระราชินีสุทิดาในหลวงหม่อมก้อยในหลวงราชินีนุ้ยในหลวงพระราชินีพระราชินีสุทิดารัชกาลที่สิบเจ้าคุณพระสินีนาฏฯประมวลภาพวิดิทัศน์พิธีสังเวยพระป้ายตรุษจีนพระราชินีสุทิดาในหลวงพระราชินีคำทำนายสุดเเม่นจนขนลุกเรารักสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ ในหลวงพระราชินีสุทิพางามสมบรมราชินีนางฟ้าราชินีkingVajiralongkronkingRamaxเฉลิมพระเกียรติองค์ราชันเฉลิมพระขัวญองค์ราชินีเรารักราชวงศ์จักรีในหลวงเจ้าคุณพระสินีนาฎในหลวงหม่อมก้อยในหลวงพระราชินีนุ้ยในหลวงพระราชินีเพื่อชาติราชวงศ์บัลลังค์ในหลวงพระราชินีสุทิดาเรารักสมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพระองค์ภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารัตนฯสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติเรารักรัชกาลที่สิบเรารักในหลวงเรารักท่านชายทั้งสี่เรารักสถาบันด้วยใจภักดีพระบารมีเกริกฟ้า
พระนางเจ้าศรีรัศมิ์สุวะดี! เปิดภาพ “ท่านผู้หญิง” ในปัจจุบัน . ความภาคภูมิใจของคนไทย
♥♥♥ ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้อยค่ะ
อย่าลืมกดติดตาม หรือ Subscribe เพื่อข่าวสารและวีดีโอใหม่ที่อับเดทค่ะ
♥♥♥สวัสดีเพื่อนของฉัน! หากคุณชอบวิดีโอของฉันโปรดแสดงความคิดเห็นชอบถูกใจสมัครสมาชิกและแชร์ ฉันรักทุกคน. ♥♥♥
ขอบคุณที่รับชม.
ท่านผู้หญิงศรีรัศมิ์สุวะดีล่าสุด​, ท่านผู้หญิงศรีรัศมิ์​,
ท่านผู้หญิงศรีรัศมิ์สุวะดี​, bล่าสุด​, คุณศรีรัตน์​ ปัจจุบัน,
ท่านผู้หญิงศรีรัศมิ์​
กรุณาสมัครสมาชิกไลค์และแบ่งปัน ท่านผู้หญิงศรีรัศมิ์สุวะดีล่าสุด​, ท่านผู้หญิงศรีรัศมิ์​,
ท่านผู้หญิงศรีรัศมิ์สุวะดี​, ดูหม่อมศรีรัตน์ปัจจุบัน​
ท่านผู้หญิงศรีรัตน์ปัจจุบันล่าสุด​, คุณศรีรัตน์​ ปัจจุบัน,
ท่านผู้หญิงศรีรัศ
ในหลวงรัชกาลที่10ในหลวงรัชกาลที่10พระวชรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญทรงพระเจริญยิ่งยืนนานรักสถาบันด้วยใจรักภักดีบารมีจักกรีเกริกฟ้าเรามีในหลวงในหลวงพระราชินีเพื่อชาติราชวงศ์บัลลังค์ในหลวงพระราชินีในหลวงพระราชินีสุทิดาราชกิจจานุเบกษาเรารักพระราชินีสุทิดารัชกาลที่10พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เกิดอะไรขึ้นเมื่อประชาชนอยากเชฟฟี่สมเด็จพระราชินีทำอย่างไรเรารักรัชกาลที่10ในหลวงพระราชินีสุทิดาในหลวงเจ้าคุณพระสินีนาฏฯเรารักเจ้าคุณพระฯรักสถาบันราชวงจักรีทุกพระองค์ พระราชินีทรงขับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จเป็นการส่วนพระองค์จังหวัดสกลนครรักสถาบันทรงพระเจริญRoyalชาววังรักรัชกาลที่10เรามีในหลวงพระองค์ภาพระองค์ทีพระราชินีสุทิดาเปล่งบุญญาสมสง่าบารมีคู่บุญบารมีจักรีเกริกฟ้าเรารักราชวงศ์จักรีเรารักในหลวงเปล่งบุญญาสมสง่าบารมีMajestyQueenSuthidaข่าวในพระราชสำนักกรมสมเด็จพระเทพฯ
rmajestyqueensuthida ในหลวงพระราชทานภาพวาดการ์ตูนเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อเผยแพร่ในหลวงพระราชินีรักสถาบันโมเม้นความน่ารักพระราชินีในหลวงชมความใส่ใจกันละกันในหลวงพระราชินีคำทำนายสุดเเม่นจนขนลุกเรารักสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ ในหลวงพระราชินีสุทิดางามสมบรมราชินีตะลึงชมด่วนแย้มพระสรวลกว้างหัวเราะพระราชินีข่าวลือในหลวงประชวรเกิดอะไรขึ้นข่าวใหม่ข่าวเก่าข่าวลือในหลวงติดโควิท19ข่าวในพระราชสำนักพระราชสาส์นรักราชวงศ์จักกรีเผยคำบอกเล่าพระอาจารย์คมในหลวงเป็นอย่างไรบ้างในพระราชวัง ประกาศพสกนิกรควรรู้ความจริงเรื่องในหลวง

หลังจากที่เจ้าคุณพระสินีนาถประสูติไม่ว่าจะเกิดสงครามในราชวงศ์ใครจะจากไปเหมือนศรีรัศมิ์สุวดี

ภาพพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเจ้าคุณพระสินีนาฏ และประวัติเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี


ภาพพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเจ้าคุณพระสินีนาฏ และประวัติเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี
ภาพพระราชทาน เจ้าคุณพระสินีนาฏ

เครดิตข้อมูล : prachachat.net

ภาพพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเจ้าคุณพระสินีนาฏ และประวัติเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

มาแล้วสู่สายตาประชาชน ภาพพระราชทาน &39;พระเจ้าอยู่หัวเจ้าคุณพระสินีนาฏ&39;


มาแล้วสู่สายตาประชาชน ภาพพระราชทาน ‘พระเจ้าอยู่หัวเจ้าคุณพระสินีนาฏ’
เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็นเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เกิดวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2528 จ.น่าน จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ที่โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ (ริมป่าคาประชานุเคราะห์) ต.ท่าวังผม อ.ท่าวังผา จ.น่าน ระดับมัธยมศึกษา ที่โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน โดยในปี พ.ศ.2551 สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 41 ปี พ.ศ.2551
♥♥♥ ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้อยค่ะ🙏
อย่าลืมกดติดตาม หรือ Subscribe เพื่อข่าวสารและวีดีโอใหม่ที่อับเดทค่ะ
♥♥♥ Music No Copyright Sounds
https://www.youtube.com/user/NoCopyrightSounds/videos
♥♥♥ Copyright by ThaiLand 24H ☞ Do not Reup
♥♥♥ Hi my friends! If you enjoyed my video please Comment, Like, Favorite, Subscribe and Share. I Love You All. ♥♥♥
Thank you for Watching
Please Subscribe Like and Share

มาแล้วสู่สายตาประชาชน ภาพพระราชทาน &39;พระเจ้าอยู่หัวเจ้าคุณพระสินีนาฏ&39;

พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สุทิดา (ภาพพระราชทาน)


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สำหรับเชิญไปเผยแพร่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสำคัญต่างๆ…

เมื่อวันที่ 17 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน 20 พระรูป เพื่อมอบให้แก่ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป สำหรับเชิญไปเผยแพร่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสำคัญต่างๆ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ www.prd.go.th หรือ https://bit.ly/2LN35Vl
// แหล่งที่มาไทยรัฐออนไลน์

ติดตามเราต่อไปได้ที่นี่ครับ..ขอกำลังใจทำคลิปด้วยการกดติดตามหรือคอมเม้นท์ด้วยนะครับ (subscribe,comment,like & share) https://www.youtube.com/channel/UCmfL8UVe1YN5KNVYPXKc_g

พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สุทิดา (ภาพพระราชทาน)

ล่าสุด‼️เปิดคลิป‼️พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,ข่าวในพระราชสำนัก 31 สิงหาคม 2564ห้ามพลาด‼️


READ  เพิ่ม ฟอนต์ ใน mac หา font ใน mac ลง font mac ยังไง อัพเดท 2019 l ครูหนึ่งสอนดี หนึ่งโมบายมวกเหล็ก | font thai for mac | คอลเลกชันที่ดีที่สุดของเรื่องราว

ข่าวในพระราชสำนัก 31 สิงหาคม 2564
ในหลวงพระราชินีสุทิดาเรามีในหลวงเรารักรัชวงศ์จักรีทุกพระองค์ทรงพระเจริญทรงพระเจริญยิ่งยืนนานรักสถาบันในหลวงพระราชินีรักรัชกาลที่10ฟังชัดๆพระสุรเสียงในหลวงพระราชินีเพิ่มเติมความจริงในหลวงพระราชินีเสด็จแล้วยำความจริงรักสดใสสุขอบอุ่นในหลวงพระราชินีคู่บุญบารมีจักกรีเกริกฟ้าด่วนเสด็จอแล้ววันนี้ในหลวงพระราชินีในหลวงพระราชินีสุทิดาในหลวงเจ้าคุณพระเจ้าคุณพระสินีนาฏฯสมเด็จพระราชินี เรารักสถาบันด้วยใจภักดีพระบารมีเกริกฟ้าใต้ร่มพระบารมีในหลวงพระราชินีสุทิดาในหลวงพระราชินีนุ้ยในหลวงพระราชินีข่าวในพระราชสำนักRoyal Update ชาววังข่าวในพระราชสำนักข่าวในราชสำนักเบิกเนตรกลุ่มจับผิดเบิกเตรโซเซียลจับผิดในหลวงองค์จริงองค์ปลอมชมชัดๆในหลวงองค์จริงไม่มีสเเตนอินอย่างโซเซียลจับผิดสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯในหลวงทรงเสียพระราชหฤทัยภาพหาชมยากที่ยังไม่ออกสื่อรัชกาลที่สิบกรมสมเด็จพระเทพฯในหลวงเจ้าคุณพระในหลวงเจ้าคุณพระสินีนาฏฯในหลวงหม่อมก้อยโครงการฝนหลวงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชสาสน์
ทรงพระเจริญ พระราชสาส์นวันเอกราชมัลดีฟส์พระราชสาสน์อำนวยพรมูลนิธิราชปานุเคราะช่วยเหลือเด็กกำพร้า
สมเด็จพระราชินี
สมเด็จพระบรมราชินี
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
queensuthida
weloveThailandwelovebangkokwelovekingThailandwelovekingFamilyRoyal Update งามสมบรมราชินีนางฟ้าราชินีkingVajiralongkronchakriDynastykingRamaxthailandkingdomofthailandlong live the kingเฉลิมพระเกียรติองค์ราชันเฉลิมพระขัวญองค์ราชินีเรารักราชวงศ์จักรีในหลวงเจ้าคุณพระสินีนาฎในหลวงหม่อมก้อยในหลวงพระราชินีนุ้ยในหลวงพระราชินีเพื่อชาติราชวงศ์บัลลังค์Royal Update ชาววังพระราชสมภพพระราชินีข่าวในพระราชสำนัก 7มิถุนายน 2564ด่วนมากวันนี้ตอกยำ้ความจริงเสด็จอีกรักสถาบันทรงพระเจริญพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรักรัชกาลที่10เรามีในหลวงพระองค์ภาพระองค์ทีพระราชินีสุทิดาเปล่งบุญญาสมสง่าบารมีคู่บุญบารมีจักรีเกริกฟ้าเรารักราชวงศ์จักรีเรารักในหลวงใต้เบื้องยุคลบาทเปล่งบุญญาสมสง่าบารมีHerMajestyQueenSuthidaข่าวในพระราชสำนักกรมสมเด็จพระเทพฯในหลวงทรงศาสนกิจประจำวันในหลวงทรงศาสนกิจพร้อมเจ้าคุณพระสินีนาฏฯ
hermajestyqueen_suthida ในหลวงพระราชทานภาพวาดการ์ตูนเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อเผยแพร่ในหลวงพระราชินีรักสถาบันโมเม้นความน่ารักพระราชินีในหลวงชมความใส่ใจกันละกันในหลวงพระราชินีคำทำนายสุดเเม่นจนขนลุกเรารักสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ ในหลวงพระราชินีสุทิดาweloveThailandwelovebangkokwelovekingThailandwelovekingFamilyRoyalDutiesงามสมบรมราชินีตะลึงชมด่วนแย้มพระสรวลกว้างหัวเราะพระราชินีRoyal Update ชาววังข่าวลือในหลวงประชวรเกิดอะไรขึ้นข่าวใหม่ข่าวเก่าข่าวลือในหลวงติดโควิท19ข่าวในพระราชสำนักพระราชสาส์นรักราชวงศ์จักกรีเผยคำบอกเล่าพระอาจารย์คมในหลวงเป็นอย่างไรบ้างในพระราชวัง ประกาศพสกนิกรควรรู้ความจริงเรื่องในหลวงข่าวในพระราชสำนักนักhttps://youtu.be/SOVzPUBLmCwเรามีในหลวงราชวงศ์จักรีทุกพระองค์บารมีจักรีเกริกฟ้าใต้ร่มพระบารมีคูบุญคู่พระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานทรัพย์สินส่วนพระองค์ทรงห่วงใยประชาราษฏ์เสมอในหลวงกับพระอาจารย์ส่วนพระองค์พระอาจราย์คมวัดป่าธรรมคีรีพระอาจารย์คม อภิวโร สัปปายะกาย สัปปายะใจกรมสมเด็จพระเทพพระองค์ภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอกรมฯพัชรกิติยาภาฯเจ้าฟ้าชายทีปังกรรัศมีโชติทูลกระหม่อมภาพระองค์ทีคลิปวิดิทัศน์ที่ยังไม่เคยเห็นออกสือคลิปที่ยังไม่ออกสือพระราชินีองค์ภาองค์ทีที่ศูนย์ศิลปชีพซ๊อตเด็ดเเจกความสุขในหลวงพระราชินีข่าวใหม่ข่าวในพระราชสำนัก

ขอขอบคุณข้อมูล:สำนักข่าวไทย
:NewsThainews
:ThaiPBS
:NewsNBTTHAILAND
ขอขอบพระคุณที่มาของข่าว เครดิตภาพ\ข้อมูลคลิปวิดิโอ\วิดิทัศน์
สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
สื่อทุกสื่อทุกแหล่งที่มา
ข่าวราชสำนัก ททบ.5
ข่าวราชสำนัก อสมท.

ล่าสุด‼️เปิดคลิป‼️พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,ข่าวในพระราชสำนัก 31 สิงหาคม 2564ห้ามพลาด‼️

สำนักพระราชวังเผยภาพพระราชทาน &39;พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเจ้าคุณพระสินีนาฏ&39;


สำนักพระราชวังเผยภาพพระราชทาน ‘พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเจ้าคุณพระสินีนาฏ’

เจ้าคุณพระสินีนาฏ ทรงพระเจริญ AssavarakChannel

สำนักพระราชวังเผยภาพพระราชทาน &39;พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเจ้าคุณพระสินีนาฏ&39;

ดูเรื่องราวเพิ่มเติมหรือเรื่องราวโรแมนติก: https://future-user.com/ .

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ภาพพระราชทาน.

เป็นบุญตาที่ได้เห็น ความรักความสามัคคี‼️ภาพพระราชทานล่าสุด ทรงทำงานร่วมทุกพระองค์ โคกหนองนา 💛💜💙❤️ รูปภาพ ที่เกี่ยวข้องกับ} .

เป็นบุญตาที่ได้เห็น ความรักความสามัคคี‼️ภาพพระราชทานล่าสุด ทรงทำงานร่วมทุกพระองค์ โคกหนองนา 💛💜💙❤️

เป็นบุญตาที่ได้เห็น ความรักความสามัคคี‼️ภาพพระราชทานล่าสุด ทรงทำงานร่วมทุกพระองค์ โคกหนองนา 💛💜💙❤️


>>คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ต่อไปนี้: ดูความรู้ใหม่เพิ่มเติมที่นี่.

#เปนบญตาทไดเหน #ความรกความสามคคภาพพระราชทานลาสด #ทรงทำงานรวมทกพระองค #โคกหนองนา.

ในหลวงรัชกาลที่10,เจ้าคุณพระสินีนาฎ

เป็นบุญตาที่ได้เห็น ความรักความสามัคคี‼️ภาพพระราชทานล่าสุด ทรงทำงานร่วมทุกพระองค์ โคกหนองนา 💛💜💙❤️

ภาพพระราชทาน.

หวังว่า ข้อมูล ในหัวข้อ ภาพพระราชทาน นี้จะ นำความรู้ มาสู่คุณ.

You may also like

46 comments

Sita Thai France 03/09/2021 - 00:36

พระราชดำรัส อารยเกษตร ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
.
.
"โคกหนองนา นอกจากเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ทางด้านเกษตรกรรม แล้วยังเป็นศิลปะ เป็นแบบฝึกหัดที่ดี ในการที่จะรวมเกษตรที่หลากหลายให้มาอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ในเวลาเดียวกันรักษาความหลากหลาย แต่ความหลากหลายนั้น ก็เกื้อกูลซึ่งกันและกัน
โคกหนองนา ความหมายดีอยู่แล้ว ก็คือเกษตรเพื่อความอุดมสมบูรณ์ เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชน และชีวิตของพวกเรา เพราะว่าประเทศของเรานี้ไม่หนีเรื่องการเกษตรคือปากท้อง และเป็นชีวิตของเราตามพระบรมราโชบายของรัชกาลที่ ๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ พระราชทานมา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณมามากมายในเรื่องของเกษตร ในเรื่องของการพัฒนา อันนี้ก็เป็นการรวม หรือแสดงตัวอย่าง และเป็นตัวอย่างที่ใช้งานได้จริงๆ นำไปใช้ได้ ไม่ใช่เป็นโมเดลที่แสดงไว้ในตู้ อยู่คงที่ แต่เป็นโมเดลที่ใช้งานได้จริงๆ นำไปใช้ได้อย่างอ่อนตัว อย่างใช้งานได้จริงๆ แล้วก็หลากหลายได้ โคกหนองนา นำความหลากหลาย และความอ่อนตัวมารวม เพื่อใช้งานในเรื่องปากท้องและการเกษตรซึ่งเป็นเศรษฐกิจของเรา เพราะฉะนั้น ก็ขอชมเชยท่านทั้งหลายที่มีความคิด มีความกระตือรือร้น มีความรักในวิชาหรือรักในการเกษตร การนำเกษตรมารวมเป็น โคกหนองนานี้ ไม่ได้จะมาบอกว่าต้องทำเป็นแบบนี้ แบบนั้น มันมีหลักการกว้างๆ มีเป้าหมายที่แน่นอนคือ ความอุดมสมบูรณ์ ความอุดมสมบูรณ์ของอาหาร และการเสริมคุณภาพชีวิต หัวใจคือคุณภาพชีวิตของเรา การเกษตร เป็นอาหาร เป็นสิ่งที่เป็นหลักของชีวิตของเรา นี่ก็คือ คำว่า โคกหนองนา โมเดล คือหลากหลายแต่ก็มีหลักการ เป็นแบบนี้ แบบนั้น แต่หลักการก็ไม่ได้ มาผูกมัดพวกเรา เรียกว่า Check List คือเป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องนำมาพิจารณาไปสู่ความหลากหลาย และความสมบูรณ์ ของการเกษตรของประเทศ
เป็นสิ่งที่น่ายินดีอย่างมากที่เราได้มีการคิด ริเริ่มที่จะมีโคกหนองนา ในพระราชวังดุสิต ในเขตนี้ ของพระราชวังดุสิต คือ พระที่นั่งวิมานเมฆ ซึ่งเป็นที่ประวัติศาสตร์ เพราะเคยเป็นที่ประทับของเจ้านายต่างๆ หลายพระองค์ แล้วเราก็มาพัฒนาพื้นที่ ของเดิมคือเป็นพระราชวังดุสิต แล้วจะไปถึงพระที่นั่งวิมานเมฆที่สวยงาม ย้ายพระตำหนักเรือนต้นมารวมกันในพื้นที่นี้ ก็คือความใส ความเป็นธรรมชาติ เรียกว่าความสะอาด ของสิ่งแวดล้อมและภาวะแวดล้อม เราหลีกเลี่ยงฝุ่นและมลภาวะแวดล้อมไม่ได้ แต่การที่เรามีน้ำ การที่เราปลูกต้นไม้ หรือการที่เราทำให้มี พื้นที่สีเขียว มีธรรมชาติขึ้นนั่นเอง ในเขตพระราชวัง ในกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร ก็เป็นของที่ดี ดังนั้นโคกหนองนาจึงเป็นการเสริม พื้นที่นี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น พวกเราทุกคน ก็ถือว่า สืบสาน ต่อยอด คือความต่อเนื่อง และการรู้ความเป็นมา การพัฒนาสืบสานต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น แล้วก็ต้องรักษาประเพณี รักษาที่มาที่ไปของประเทศไทยไว้
ในยุครัชกาลที่ ๙ มีพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง ในยุคนี้คือเกษตร เกษตรคือประเทศ ก็คือผืนดิน (Sustainable Agronomy) คืออารยประเทศ เกษตรประเทศ ก็คืออารยประเทศ ทำได้โดยประยุกต์หลายๆ ทฤษฎีที่ได้ทรงรับสั่งไว้
อารยะคือเจริญแล้ว เจริญแล้วก็ต้องเจริญในใจก่อน ประเทศเรารวยที่สุดคือ อารยธรรม เรียกได้ว่าเป็น "Cultural Heritage" เมืองไทยมีวัฒนธรรม คนไทยใจดี มีเมตตา ธรรมะ ธรรมโม มีความรู้เรื่องศาสนา มีศาสนาต่างๆ ที่รักษาไว้ ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะต่างๆ ที่รักษาไว้ วัฒนธรรมของเรา มี "Culture" หรือการเป็นคนไทย ประเทศอื่นไม่มี บ้านเรามีวัฒนธรรม มีความเป็นคนไทยเราจึงรอด แต่ไม่ใช่เราคร่ำครึ ประเทศที่มีวัฒนธรรม ไม่ใช่เอาของต่างชาติมาใช้หมด เทคนิคของต่างชาติ เทคโนโลยีของต่างชาติก็ดี แต่เราก็ต้องนำมาใช้ให้เหมาะสมในบ้านเรา"

#โคกหนองนา
#อารยเกษตร

ภาพจาก โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

Reply
ลิงลม คนบ้านนา 03/09/2021 - 00:36

สวัสดีคับมาชมมาฟังมาปักมุดให้อีกคับ

Reply
THAI landdy 03/09/2021 - 00:36

คุณพระแต่งตัวแบบนี้ท่านดูเด็กมาก

Reply
เอกชัย ธนะเพียร 03/09/2021 - 00:36

😊😊😊😊😊🙏🙏🙏

Reply
เขมรัสมิ์ จําปาเงิน 03/09/2021 - 00:36

ทรงพระเจริญ

Reply
Narin Narin 03/09/2021 - 00:36

ทรงพระเจริญ

Reply
Taranee Prayurasiddhi 03/09/2021 - 00:36

เสียงพูดในคลิปเปลี่ยนคนใหม่เถอะ เหมือนต่างด้าวพูดไทย!

Reply
Kaewjaojom Pudcon 03/09/2021 - 00:36

ขอเป็นกำลังพระทัยให้ในหลวง​ ร.10 และพระราชวงศ์​ทุกพระองค์​🙏🙏🌺🌺ทรงพระเจริญ​🙏🙏

Reply
กชพร ชูใหม่ 03/09/2021 - 00:36

ทรง​พระ​เจริญ​ยิ่ง​ยืนนาน​

Reply
Somjai Songsoem 03/09/2021 - 00:36

เป็นสิ่งที่ดีและความคิดสร้างสรรค์ ที่กษัตริย์และเชื้อพระวงศ์ พากันออกมาลงมือทำและสัมผัสกับรากหญ้าจริงๆ เจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณี มีความคิดที่เป็นสามัญชนที่ล้ำเลิศ # ไม่ลืมตัว วัวลืมตีน ทรงพระเจริญ

Reply
su stv 03/09/2021 - 00:36

อยากเห็นแบบนี้ไปตลอดทรงพระเจริญ

Reply
Nalintorn Chaipattararot 03/09/2021 - 00:36

ยอดเยี่ยม
ทรงพระเจริญ

Reply
Nalintorn Chaipattararot 03/09/2021 - 00:36

ยอดเยี่ยม
ทรงพระเจริญ

Reply
วี โก 03/09/2021 - 00:36

พระองค์ที…น่ารัก

Reply
Jintana Ongmali 03/09/2021 - 00:36

ทรงพระเจริญทรงทำตามประเพณีวัฒนธรรมโบราณทำกุศลในวัดสร้างพระบารมีสูงยิ่งจ้ะ

Reply
Supathra Lane 03/09/2021 - 00:36

ในหลวงท่ายังหนุ่มอยู่นะเนี่ย

Reply
tee tee 03/09/2021 - 00:36

รักท่านเจ้าคุณมากมายค่ะ

Reply
Lin Ya 03/09/2021 - 00:36

ต้องติดดินแบบนี้สิ…ได้ใจจริงจริงค่ะ

Reply
Joey Plays 03/09/2021 - 00:36

Choakun Prak so kind and so sweet and so caring for people. Na Rak mark your Highness 💌💌💌💌

Reply
ณัฐกานต์ ปฎิมาประกร 03/09/2021 - 00:36

รักเจ้าคุณพระสินีนาฏ ท่านทำให้ในหลวงมีความสุข สดชื่น วรกายเดินแข็งแรงมาก ขอพระองค์ทั้งสองคือคู่บารมีค่ะ ทรงพระเจริญ

Reply
Tu Tu 03/09/2021 - 00:36

เป็นบุญตาวาสนาดีปลื่มขอทรงพระเจริญทุกๆๆพระองค์ขอเดชะ

Reply
Amphika Suksa 03/09/2021 - 00:36

ทรงพระเจริญ

Reply
Like สาระ 03/09/2021 - 00:36

ทรงพระเจริญ

Reply
ชุติมล มุ่งดี 03/09/2021 - 00:36

ทรงพระเจริญ

Reply
soon T 03/09/2021 - 00:36

รักทุกพระองค์เทิดทูนสถาบัน

Reply
Nanya Surinkhum 03/09/2021 - 00:36

เป็นห่วง..พระองค์ภาแลดูเหนื่อยมาก… ขอให้พระองค์แข็งแรงตลอดไป

Reply
เรยา กระต่ายทอง 03/09/2021 - 00:36

เรารักภาพนี้มากๆๆคะทรงอบอุ่นมากๆๆๆคะ

Reply
Soe Soe 03/09/2021 - 00:36

ทรงพระเจริญ

Reply
Tanpat Patpiriyaporn 03/09/2021 - 00:36

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทุกพระองค์

Reply
ศุภวรรณ โสภณเสถียร 03/09/2021 - 00:36

น่ารัก.ยิ่งใช้เพลงนี้ประกอบ.ใส่เสื้อเหมือนกันหมด

Reply
นวลมณี นารอง 03/09/2021 - 00:36

ทรงพระเจิญยิ่งยืนนานเพคะ

Reply
travadee chuanprakob 03/09/2021 - 00:36

ขอทุกพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เห็นภาพนี้แล้วปลื้มใจที่สุดขอทุกพระองค์ทรงพระเกษมสำราญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Reply
Wanpen Songrayapanon 03/09/2021 - 00:36

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นภาพที่ทุกพระองค์ทรงพระเมตตา ท่านเจ้าคุณพระสินีนาฎ

Reply
乾ピサマイ 03/09/2021 - 00:36

ทรงพระเจริญทุกพระองค์ รวมทานเจ้าคุณพระด้วยค่ะ

Reply
ก๋องเงิน ขัติปั๋น 03/09/2021 - 00:36

ทรงพระน่ารัก ทรงพระเจริญ

Reply
Samai Sutthipanya 03/09/2021 - 00:36

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน(น่ารักหมดทุกภาพค่ะ)

Reply
Phayao Kullberg 03/09/2021 - 00:36

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Reply
กุ๊กกู๋ อยู่ปากเกร็ด 03/09/2021 - 00:36

ขอให้ท่านนายกทักษิณสุขภาพแข็งแรงนะครับ

Reply
พรรณผกา พวงกันยา 03/09/2021 - 00:36

ดูในหลวงท่านทรงมีพระเมตตาต่อเจ้าคุณพระเป็นอนอย่างมาก เหมือนต้องการให้อยู่ใกล้ตลอดเวลาเลย

Reply
Jenthip Lakhwa 03/09/2021 - 00:36

ขอทุกพระองค์ทรงพระเจริญ
พระองค์ภาฯ ทรงดูอ่อนเยาว์กับทรงผมสั้นนะเพคะ

Reply
อาภัสรา ยินดี 03/09/2021 - 00:36

น่ารักอบอุ่นทุกพระองค่เลยเพคะทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญ

Reply
pupoo ss 03/09/2021 - 00:36

❤❤❤

Reply
อุบลสิริ สำเร็จกิจ 03/09/2021 - 00:36

ดูแล้วใจเป็นสุขเจ้าคะ

Reply
Sara Merit 03/09/2021 - 00:36

ในหลวงทรงพระหล่อ และเท่ห์มากมาก ทุกพระองค์และเจ้าคุณพระ
เท่ห์มาก กราบด้วยรักค่ะ

Reply
กนิษฐา เรบุญมา 03/09/2021 - 00:36

พระมิ่งขวัญของบวงชนชาวไทยเห็นภาพทุกพระองค์แล้วน่ารักมากเจ้าคุณพระก้อน่ารักสุดๆขอให้ทุกๆพระองค์ทรงพระเจริญ

Reply
Walinee Mate 03/09/2021 - 00:36

ภาพประทับใจ ครอบครัวตัวอย่าง ทรงพระเจริญ

Reply

Leave a Comment