เมื่อใบขับขี่หมดอายุ ควรไปต่อภายในกี่วัน?? | ใบขับขี่หมดอายุต้องต่อภายในกี่วัน | ข่าวรถล่าสุด

by Malee Chakrii
0 comment

ดูรายละเอียด

Table of Contents

วิธีต่อใบขับขี่ ใบขับขี่ขาดได้ไม่เกินกี่เดือน ใช้เอกสารอะไรบ้าง


ข้อมูลดีๆ สำหรับใครที่ใบขับขี่หมดอายุ และต้องการต่ออายุใบขับขี่ ใบขับขี่ขาดต่อได้ไม่เกินกี่เดือน และต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง คลิปนี้มีคำตอบ

วิธีต่อใบขับขี่ ใบขับขี่ขาดได้ไม่เกินกี่เดือน ใช้เอกสารอะไรบ้าง

เมื่อใบขับขี่หมดอายุ ควรไปต่อภายในกี่วัน??


รับจองรถยนต์ฮอนด้าทุกรุ่น0954892618

เมื่อใบขับขี่หมดอายุ ควรไปต่อภายในกี่วัน??

ใบขับขี่หมดอายุทำอย่างไร/ใบขับขี่หมดอายุ/ใบขับขี่/กรมการขนส่งทางบก


กรมการขนส่งทางบก แจ้ง “ใบขับขี่หมดอายุ “ ใช้ได้ถึง 31 มี.ค. 64 พร้อมออกมาตรการเยียวยา ผู้ที่ใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปี หรือ 3 ปี ในช่วงที่กรมฯ ปิด

กรมการขนส่งทางบก และสำนักงานตำรวจแห่งชาติผ่อนผันการบังคับใช้กฎหมาย “ใบขับขี่หมดอายุ “ ใช้ได้ถึง 31 มี.ค. 64 พร้อมทั้งออกมาตรการเยียวยารองรับให้ผู้ที่ใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถสิ้นอายุเกิน 1 ปี หรือ 3 ปี ในช่วงที่กรมการขนส่งทางบกงดการอบรมที่สำนักงาน ดังนี้

1.ผู้ที่ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ หมดอายุเกิน 1 ปี ช่วงวันที่ 4 มกราคม 31 มีนาคม 2564 ได้รับการยกเว้นการทดสอบข้อเขียน แต่ต้องทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และอบรมภาคทฤษฎี

2.ผู้ที่ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ หมดอายุเกิน 3 ปี ช่วงวันที่ 4 มกราคม 31 มีนาคม 2564 ได้รับการยกเว้นการทดสอบขับรถ แต่ต้องทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย อบรมภาคทฤษฎี และทดสอบข้อเขียน

3.ผู้ที่ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก หมดอายุเกิน 3 ปี ช่วงวันที่ 4 มกราคม 31 มีนาคม 2564 ได้รับการยกเว้นการทดสอบขับรถ แต่ต้องทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย และอบรมภาคทฤษฎี

4.เอกสารประกอบคำขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถหรือผู้ประจำรถ เช่น ใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองการผ่านการอบรมและทดสอบ ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน 90 วัน ผลผ่านการอบรมจากระบบ eLearning ที่สิ้นอายุ อนุโลมให้ใช้ประกอบการเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ใบขับขี่หมดอายุต่อใบขับขี่ใบขับขี่หมดอายุทำอย่างไรใบขับขี่หมดอายุได้กี่วันกรมขนส่งทางบก

ใบขับขี่หมดอายุทำอย่างไร/ใบขับขี่หมดอายุ/ใบขับขี่/กรมการขนส่งทางบก

ใบขับขี่ขาดเกิน 1 ปี อบรมออนไลน์ได้แล้ว


สอนวิธีการต่อใบอนุญาตขับขี่ขาดเกิน 1 ปี
และอบรมออนไลน์ พร้อมวิธีการจองคิว
ผ่าน แอป dlt smart queue
อบรมออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.DLTelearning.com

ใบขับขี่ขาดเกิน 1 ปี อบรมออนไลน์ได้แล้ว

ต่อใบขับขี่ ออนไลน์ 2564 อบรม elearning 5 ปีเป็น 5 ปี ใช้อะไรบ้าง สอบอะไรบ้าง 2021 l ครูหนึ่งสอนดี


วิธีการอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ปี 2564 อัปเดต ล่าสุด

ฝากกดไลค์ กดแชร์ กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับหนึ่งด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
ต่อใบขับขี่ออนไลน์2564 ครูหนึ่งสอนดี kru1d

ลิงค์โหลดandroid แอพ DLT Smart Queue
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.DLT.SmartQueue&hl=th

ลิงค์โหลด ios แอพ DLT Smart Queue
https://apps.apple.com/us/app/dltsmartqueue/id1437480803

กรมการขนส่งทางบกได้ชี้แจงผ่านทางเว็บไซต์ว ผู้ที่ต้องการต่อใบอนุญาตขับขี่รถทุกชนิดสามารถเข้าอบรมออนไลน์ผ่านทางระบบ eLearning ได้ทางเว็บไซต์ www.dltelearning.com แทนการเข้าอบรมที่สำนักงานขนส่ง โดยการอบรมผ่านระบบ eLearning เฉพาะผู้ที่ใบอนุญาตขับรถหมดอายุไม่เกิน 1 ปี หรือผู้ที่ประสงค์จะต่ออายุล่วงหน้าไม่เกิน 90 วัน

ขั้นตอนการอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์
1. ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.dltelearning.com กรอกข้อมูล เลขบัตรประชาชน, เบอร์โทรศัพท์ และวันเดือนปีเกิด จากนั้นกดปุ่มยืนยัน
2. เลือกประเภทการอบรม
2.1 ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (อบรม 1 ชั่วโมง)
2.2 ใบอนุญาตขับรถขนส่ง (อบรม 2 ชั่วโมง)
2.3 ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ (อบรม 3 ชั่วโมง)
3. เมื่อเลือกประเทภการอบรมได้แล้วให้ กด 1 ทำแบบทดสอบก่อนการอบรม มีจำนวน 3 ข้อ เมื่อทำแบบทดสอบเสร็จให้ กด “ส่งข้อสอบ” และกด “ไปขั้นตอนต่อไป”
4. ชมวิดีโออบรมตามประเภทใบขับขี่ของเรา ของแม่แอมอบรม 1 ชั่วโมงค่ะ (กดข้ามวีดีโอไม่ได้นะคะ)
5. เมื่อชมวีดีโอการอบรมครบ 1 ชั่วโมง กดแถบสีเหลืองที่ขึ้นมาว่า ” ไปขั้นตอนต่อไป”
6. ทำแบบทดสอบหลังการอบรมอีกครั้ง จำนวน 3 ข้อ ทำเสร็จกด ส่งข้อสอบ
7. หลังส่งข้อสอบเสร็จแล้ว จะมีป๊อปอัพแจ้งขึ้นมาว่า “ท่านผ่านการอบรมแล้ว บันทึกว่าเพื่อใช้เป็นหลักฐาน” กด “ตกลง”
8. ตรวจสอบสถานะการอบรมแล้วบันทึกหน้าจอไว้ เมื่อผ่านการอบรมเรียบร้อย สามารถนำผลการอบรมไปติดต่อ เพื่อขอต่อใบขับขี่ที่สำนักงานขนส่งใกล้บ้าน ภายใน 90 วัน (ต้องลงจองผ่านแอป DLT Smart Queue)

READ  #ปวดหลัง ปวดสะโพก ปวดก้นกบ ขณะตั้งครรภ์แก้ไขอย่างไรดี?? | รายงานไตรมาส | ข่าวรถล่าสุด

รับชมคลิปเพิ่มเติมได้ที่
https://www.youtube.com/channel/UCpYwQZfu9E7DZHcgtcPnMbw?sub_confirmation=1

ต่อใบขับขี่ ออนไลน์ 2564 อบรม elearning 5 ปีเป็น 5 ปี ใช้อะไรบ้าง สอบอะไรบ้าง 2021 l ครูหนึ่งสอนดี

ใบขับขี่หมดอายุ ต้องต่อภายในกี่วัน 2563 ใบขับขี่ กรมขนส่งทางบก


ใบขับขี่หมดอายุ ต้องต่อภายในกี่วัน 2563 ใบขับขี่ กรมขนส่งทางบก

ต่อใบขับขี่รถยนต์ ปี2564 อย่างไร เข้าใจง่ายๆแบบละเอียด ดูเลย สอบใบขับขี่2564


ต่อใบขับขี่รถยนต์ ทำใบขับขี่2564 อย่างไร เข้าใจง่ายๆแบบละเอียดทุกขั้นตอน จองคิวทำใบขับขี่ใหม่2564 ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง วันนี้เรามาเรียนรู้ข้อมูลเหล่านี้ผ่านทางคลิปวีดีโอนี้กันนะครับ วีดีโอนี้จะช่วยแนะนำขั้นตอนและวิธีการเตรียมความพร้อม ก่อนการไปต่อใบอนุญาตขับรถ หรือทำใบขับขี่ใหม่

พร้อมกันนี้หากเพื่อนๆได้ดูวีดีโอจบลงแล้ว และอยากทดสอบความรู้ของตัวเองดู เราขอนำเสนอ แอปพลิเคชั่น ( Appication ) สอบใบขับขี่ 2564 เป็นแอปที่คุณสามารถโหลดไปใช้ได้ฟรีๆ ในแอปพลิเคชั่น สอบใบขับขี่ 2564 คุณจะได้พบกับแนวข้อสอบใบขับขี่ปีล่าสุด มาพร้อมด้วยข้อสอบที่มีมากถึง 12 หมวดหมู่ แอพลิเคชั่น “สอบใบขับขี่ 2564” App ที่จะช่วยให้การสอบใบขับขี่ของคุณเป็นเรื่องง่ายๆ

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง android และ ios

Google Play android
https://qrgo.page.link/K8UkE
https://qrgo.page.link/QVFc7

Apple Stores ios
https://apple.co/3v4CgxB

Youtube : https://qrgo.page.link/bRDwX

FACEBOOK: https://www.facebook.com/DrivingLicenseChannel

สอบใบขับขี่2564 สอบใบขับขี่ ขับรถ รถ ถนน เรียนขับรถ ใบขับขี่ ทดสอบสมรรถภาพ ตาบอดสี สอบผ่าน app application กฏจราจร ใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ ใบอนุญาติขับขี่รถจักรยานยนต์ ป้ายจราจร สอบผ่านครั้งเดียว สัญญาณไฟจราจร ข้อสอบใบขับขี่2564 ต่อใบขับขี่2564 ข้อสอบใบขับขี่2564รถยนต์ เฉลยข้อสอบใบขับขี่2564 สอบใบขับขี่2564รถยนต์ สอบใบขับขี่2564มอเตอร์ไซค์ ข้อสอบใบขับขี่2564พร้อมเฉลย แนวข้อสอบใบขับขี่2564 ใบขับขี่2564 จองคิวใบขับขี่2564

ต่อใบขับขี่รถยนต์ ปี2564 อย่างไร เข้าใจง่ายๆแบบละเอียด ดูเลย สอบใบขับขี่2564

อย่าปล่อยให้ใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปี ไม่งั้นยุ่งยากแน่


อย่าปล่อยให้ใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปี ไม่งั้นยุ่งยากแน่
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://bit.ly/มีสาระ
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
ติดต่อโฆษณาโทร 0816490178
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ช่วยกดไลค์ และ กดsubscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยด้วยนะครับ

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ช่องทางการรับชมข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://bit.ly/มีสาระ
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://bit.ly/ข่าวดาราบันเทิง

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
มีสาระ
ความรู้
เคล็ดลับ

อย่าปล่อยให้ใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปี  ไม่งั้นยุ่งยากแน่

ใบขับขี่หมดอายุตำรวจไม่จับ ขนส่งไฟเขียวถึง 31 มีนาคม


ใบขับขี่หมดอายุตำรวจไม่จับ เพราะต่อใบขับขี่ไม่ได้

ติดตามอมรินทร์ ทีวี ได้ที่
ทีวีดิจิทัล หรือ กล่องดิจิทัลทีวี ช่อง 34
Website : http://www.amarintv.com
Facebook : https://www.facebook.com/AMARINTVHD
Twitter : https://twitter.com/amarintvhd
Instagram : https://www.instagram.com/amarintvhd
Youtube : https://www.youtube.com/c/amarintvhd
Dailymotion : https://www.dailymotion.com/amarintvhd
Line : https://lin.ee/w1gOqNl

ติดต่อโฆษณา 024229191 ต่อ 2505 และ 0922800782

HotNews AmarinTV34

ใบขับขี่หมดอายุตำรวจไม่จับ ขนส่งไฟเขียวถึง 31 มีนาคม

กรมขนส่งทางบก ขยายเวลา ต่อ สอบใบขับขี่หมดอายุ มิ.ย.64 : สถานีร้องเรียน (22 เม.ย. 64)


กรมการขนส่งทางบก แจ้งงดการอบรมและทดสอบด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด COVID19 เพิ่มมากขึ้น
ติดตามชมรายการสถานีประชาชนย้อนหลังได้ทาง http://www.thaipbs.or.th/People

กด Subscribe
ติดตามรายการดีๆของช่อง ได้ที่ : http://shorturl.at/czXZ0
และ ติดตามไทยพีบีเอสออนไลน์ ได้ที่

Website : http://www.thaipbs.or.th
Facebook : http://www.fb.com/ThaiPBS
Twitter : http://www.twitter.com/ThaiPBS
Instagram : http://www.instagram.com/ThaiPBS
LINE : http://www.thaipbs.or.th/AddLINE
YouTube : http://www.youtube.com/ThaiPBS

กรมขนส่งทางบก ขยายเวลา ต่อ  สอบใบขับขี่หมดอายุ มิ.ย.64 : สถานีร้องเรียน (22 เม.ย. 64)

คุณสามารถรับชมวิดีโอที่กำลังมาแรงเพิ่มเติมได้ในขณะนี้: ดูที่นี่ .

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ใบขับขี่หมดอายุต้องต่อภายในกี่วัน.

เมื่อใบขับขี่หมดอายุ ควรไปต่อภายในกี่วัน?? ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับ} .

เมื่อใบขับขี่หมดอายุ ควรไปต่อภายในกี่วัน??

เมื่อใบขับขี่หมดอายุ ควรไปต่อภายในกี่วัน??


>>คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ต่อไปนี้: ดูความรู้ใหม่เพิ่มเติมที่นี่.

#เมอใบขบขหมดอาย #ควรไปตอภายในกวน.

[vid_tags]

เมื่อใบขับขี่หมดอายุ ควรไปต่อภายในกี่วัน??

ใบขับขี่หมดอายุต้องต่อภายในกี่วัน.

หวังว่า ข้อมูล ในหัวข้อ ใบขับขี่หมดอายุต้องต่อภายในกี่วัน นี้จะ นำความรู้ มาสู่คุณ.

You may also like

Leave a Comment