แคนทองกลองยาว จ.ยโสธร | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง

by Malee Chakrii
0 comment

แคนทองกลองยาว จ.ยโสธร


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

สนใจติดต่อ 0903303795(พ่อมา)
0638271252 (โก้)

แคนทองกลองยาว จ.ยโสธร

โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง


เดินหน้าพัฒนาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง
โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง
กรมชลประทานเดินหน้าแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง จังหวัดกำแพงเพชร
วันที่ 21 มกราคม 2564 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมปฐมนิเทศโครงการ โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง จั งหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายไชยงค์ จงอาสาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 พร้อมเจ้าหน้าที่และกลุ่มผู้ใช้น้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมที่ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง จังหวัดกำแพงเพชร เป็นโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งกรมชลประทานได้สนองพระราชดำริ โดยพิจารณาเปิดโครงการชลประทานประเภทรับน้ำนอง พื้นที่ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยการก่อสร้างอาคารปากคลองส่งน้ำบริเวณตลิ่ง และขุดลอกคลอง ชักน้ำรับน้ำ จากแม่น้ำปิง โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2524 แล้วเสร็จในปี 2528 ต่อมาในปี 2536 มีการก่อสร้างฝายชั่วคราวในลำน้ำปิง เพื่อทดน้ำเข้าคลองส่งน้ำของโครงการ ด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงตระหนักและเล็งเห็นในคุณค่าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงมีพระราชดำริให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตรวจสอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดแนวพระราชดำริต่าง ๆ เพื่อเป็นแสงสว่าง นำทางตามรอยพระราชปณิธานไปสู่ความผาสุกแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป
ในเวลาต่อมา คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีมติเมื่อวันที่ 2628 มิถุนายน 2561 ให้กรมชลประทานศึกษาภาพรวมของการดำเนินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และให้วางแผนปรับปรุงบำรุงรักษาอาคารชลประทานให้มีประสิทธิภาพ กรมชลประทานจึงมอบหมายให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประกอบด้วย บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ชลนวัต จำกัด ดำเนินการศึกษา “โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง จังหวัดกำแพงเพชร” โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 รวมระยะเวลาดำเนินการ 240 วัน
รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า การประชุมปฐมนิเทศโครงการในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังปัญหาและสาเหตุของปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบมากกว่า 550,000 ไร่ คลองและอาคารต่าง ๆ ในระบบส่งน้ำ ก่อสร้างมานานกว่า 35 ปี ในปัจจุบันชำรุดทรุดโทรมมาก จึงต้องศึกษาหาแนวทางปรับปรุงเพื่อให้สามารถใช้งานได้ดังเดิม โดยจัดทำแผนแม่บทการปรับปรุงในภาพรวมทั้งหมด และจะคัดเลือกอาคารที่มีความสำคัญ มาทำการศึกษาความเหมาะสมจำนวน 3 แห่ง เพื่อนำไปดำเนินการให้เกิดผลโดยเร็ว “โดยการศึกษาครั้งนี้จะจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียทุกขั้นตอน ตั้งแต่การรับฟังปัญหาและความต้องการของเกษตรกร แนวทางการปรับปรุงโครงการในภาพรวม และแนวทางการปรับปรุงอาคารที่มีความสำคัญ 3 แห่ง เพื่อให้ได้แผนการปรับปรุงที่เหมาะสมทั้งด้านวิชาการและเป็นที่ยอมรับของประชาชน สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมได้”

READ  วายุวาตะ ทัวร์โรงพยาบาลสัตว์ของป๊ะป๊าครั้งแรก | Buablink | รพ สัตว์ นนทบุรี
READ  ปอมผลัดขน กลายเป็นลิงจนต้องร้องไห้ (เลี้ยงปอมต้องใจเย็นๆ) | หมา ขน ร่วง ทํา ไง ดี

โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง

READ  Enjoy Your Day with Dr Sandorina Spa #342 | dog n joy

รอบทิศถิ่นไทย การบริหารจัดการน้ำชีล่างและเซบายล่าง ข่าวค่ำ วันที่ 21 กันยายน 2564 #NBT2HD


ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ระบุปริมาณน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภคอย่างแน่นอน ส่วนน้ำทำการเกษตรต้องรอหมดฤดูฝนก่อน จะพิจารณาอีกครั้ง / ติดตามได้จาก คุณกรวิยา โลหิตหาญ รายงานจากจังหวัดอุบลราชธานี

รอบทิศถิ่นไทย การบริหารจัดการน้ำชีล่างและเซบายล่าง ข่าวค่ำ วันที่ 21 กันยายน 2564 #NBT2HD

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน


วีดีทัศน์ \”ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาดีเด่น ประจำปี 2550\”\r
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน

วิดีทัศน์โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง


วิดีทัศน์โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่PETS AND ANIMALS

You may also like

Leave a Comment