โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ. 2562 | ตัวอย่างโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ข่าวทั่วไปล่าสุดของวันนี้

by Malee Chakrii
0 comment

ดูรายละเอียด

Table of Contents

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ. 2562


โครงการฝึกซ้อมแผนและอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 28 ส.ค 58


โครงการฝึกซ้อมแผนและอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 28 ส.ค 58

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม


สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. จัดซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม
27 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายสมภาคย์ สุขอนันต์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม ณ สำนักงานเขตบางนา
นายสกลธีฯ รผว.กทม.กล่าวว่า จากสถานการณ์การเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงทางภาคตะวันตกของประเทศ ทำให้กรุงเทพมหานครได้รับผลกระทบกับอาคารเก่าเกิดถล่มและเกิดเพลิงไหม้ อาจส่งผลให้มีสารเคมีรั่วไหลได้ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นภัยใกล้ตัวที่ไม่สามารคคาดเดาได้ล่วงหน้า และเมื่อเกิดเหตุดังกล่าวขึ้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือในการปฏิบัติงานจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยความเชี่ยวชาญและรวดเร็ว สามารถตัดสินใจได้ถูกต้องและต้องใช้เวลาในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุด เพราะทุกวินาทีหมายถึงชีวิตและความสูญเสีย จึงได้มีการจัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการบูรณาการความร่วมมือในทุกภาคส่วน
ในการนี้ พ.ต.ท.สมเกียรติ นนทแก้ว ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได้สั่งการให้สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย ดำเนินการจัดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม โดยประสานความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง “ชีวิตปลอดภัย ทรัพย์สินปลอดภัย ชุมชนและสังคมปลอดภัย” อาทิ สำนักการแพทย์ สำนักการโยธา สำนักงานเขตในกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการทดสอบและประเมินความพร้อมขีดความสามารถของหน่วยงานในการตอบโต้สถานการณ์เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งจะมีการจำลองสถานการณ์ให้ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริง อาทิ การจำลองสภาพอาคารถล่ม การช่วยเหลือและค้นหาผู้ประสบภัยใต้ซากอาคาร การกู้ภัยจากสารเคมีรั่วไหล การระงับเหตุเพลิงไหม้ เป็นต้น เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จากการฝึกซ้อม และเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดการประสานงานและความร่วมมือที่ดีต่อกัน ณ บริเวณสำนักงานเขตบางนา
ศูนย์วิทยุพระราม199

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม

งานป้องกัน ทต.บ้านกร่าง เข้าร่วม การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กับ อบต.มดแดง


งานป้องกัน ทต.บ้านกร่าง เข้าร่วม การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กับ อบต.มดแดง

ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี 2557


เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี 2557 ณ.โรงน้ำแข็งสุวัฒน์ ชุมชนคอวัง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี 2557

การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เชียงใหม่ ประจำปี 2556


การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เชียงใหม่ ประจำปี 2556

การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เชียงใหม่ ประจำปี 2556

ฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย


โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อัคคีภัย และแผ่นดินไหว โรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม และ เทศบาลหนองป่าครั่ง ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2555

ฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ


วันที่ 1314 มีนาคม พ.ศ.2562 นายอดุลย์ ขวัญนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และอปพร. สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ จัดกิจกรรมอบรมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ

ปทุมธานี ซ้อมแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย


เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 10 มี.ค.60 ว่าที่ร้อยตรีธานินทร์ ริ้วธงชัย ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี นายบุญไกร บุญคุ้มนายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้ว ร่วมจัดการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ที่ชุมชนซอยสามัคคี 3 หมู่ 12 อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งชุมชนดังกล่าว เป็นชุมชนที่มีทางเข้าออกเพียง 1 ช่องทาง และรถดับเพลิงไม่สามารถเข้าออกชุมชนได้ เป็นพื้นที่ ที่เสี่ยงหากเกิดเพลิงไหม้จะได้รับผลกระทบอย่างหนัก

โดย ว่าที่ร้อยตรีธานินทร์ กล่าวว่า การฝึกซ้อมในครั้งนี้เป็นการเตรียมพร้อมรับเหตุอัคคีภัยรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจะมีการให้ความรู้เรื่องการเฝ้าระวัง การดูแล และวิธีปฏิบัติหากเกิดเพลิงไหม้ในชุมชน

ด้าน นายบุญไกร บุญคุ้ม นายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้ว เปิดเผยว่า ชุมชนซอยสามัคคี มีบ้านเรือนอยู่ประมาณ 100 หลังคาเรือน ในช่วงกลางวันจะมีเพียงผู้สูงอายุอยู่บ้านเท่านั้น อีกทั้งทางเข้าชุมชนยังเป็นถนนแคบๆ รถส่วนบุคคลไม่สามารถสวนกันได้ ดังนั้นหากเกิดเพลิงไหม้ รถดับเพลิงจะไม่สามารถเข้าไปดับเพลิงได้ เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง จึงจำเป็นต้องให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ป้องกันการสูญเสียที่จะเกิดขึ้น

ปทุมธานี ซ้อมแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดพิจิตร ฝึกซ้อมแผนการป้องกันสาธารณภัย


จังหวัดพิจิตร ฝึกซ้อมแผนการป้องกันสาธารณภัย

ดูข่าวทั่วไปล่าสุดเพิ่มเติมของวันนี้: future-user.com .

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ตัวอย่างโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ. 2562 รูปภาพ ที่เกี่ยวข้องกับ} .

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ. 2562


>>คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ต่อไปนี้: https://future-user.com/.

#โครงการฝกซอมแผนปองกนและบรรเทาสาธารณภย #ประจำป #พศ.

[vid_tags]

READ  หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย | หลักฐานทางประวัติศาสตร์ | ข่าวทั่วไปล่าสุดของวันนี้

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ. 2562

ตัวอย่างโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.

เราหวังว่า แบ่งปัน ในหัวข้อ ตัวอย่างโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นี้จะ มีประโยชน์ มาสู่คุณ.

You may also like

Leave a Comment