โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา รู้ก่อน ก้าวหน้าก่อนกับ PA สู่การเลื่อนวิทยฐานะ ว.9 | อบรมพัฒนาบุคลากร | คอลเลกชันที่ดีที่สุดของเรื่องราว

by Malee Chakrii
0 comment

ดูรายละเอียด

Table of Contents

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา รู้ก่อน ก้าวหน้าก่อนกับ PA สู่การเลื่อนวิทยฐานะ ว.9


ฟรี มีวุฒิบัตรหลังอบรม เลื่อนวิทยฐานะ
รุ่ น 2 ม า แ ล้ ว ใครไม่ทันรุ่นแรก เตรียมตัวเลย❗️
⭐️ โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา รู้ก่อน ก้าวหน้าก่อนกับ PA สู่การเลื่อนวิทยฐานะ ว.9 ⭐️
💡 อัดแน่นด้วยคุณภาพ
💡 ตอบโจทย์ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
🔴 ร่วมอบรมไปกับวิทยากรสุดเก่งมากมาย มากความสามารถ

READ  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย (๑) | ความ รู้ เกี่ยว กับ กฎหมาย | คอลเลกชันที่ดีที่สุดของเรื่องราว

📌📌📌 กดสมัครงานเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://sites.google.com/view/pwonlinetraining/part/north?fbclid=IwAR0Xb9_pEiih4P959QL2HRlo_JImu2G6l9wRH1CcnCJ30ygiezo8ysVA
☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 022438000

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา รู้ก่อน ก้าวหน้าก่อนกับ PA สู่การเลื่อนวิทยฐานะ ว.9

การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร


เสนอ อาจารย์เมษยา บุญสีลา
สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

เครื่องมือที่ดี ที่ใช้ในการพัฒนาพนักงาน มีอะไรบ้าง


เมื่อพูดถึงการพัฒนาพนักงาน เครื่องมือแรกที่ทุกคนคิดเหมือนกันก็คือ การส่งพนักงานไปฝึกอบรม แต่ในทางปฏิบัติแล้ว ยังมีเครื่องมือที่เหมาะสม ที่สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาพนักงานอย่างได้ผล มากกว่า การแค่เพียงส่งพนักงานไปฝึกอบรม….

ติดตามบทความด้าน HR เพิ่มเติม ได้ที่
prakal.wordpress.com
หรือ facebook page: Prakal HR Community

หรือ ฟัง podcast ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลได้ที่
https://soundcloud.com/user601299446

เครื่องมือที่ดี ที่ใช้ในการพัฒนาพนักงาน มีอะไรบ้าง

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ


การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA)
วัน เวลา : วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลา 8.00 16. 00 น.
จัดโดย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

SKILL MATRIX ระบบทักษะสำหรับการพัฒนาบุคลากรยุคใหม่


READ  ករណីទី៣៩ - សម្រាយរឿង Case 39 (Secret Cha) | case 39 | คอลเลกชันที่ดีที่สุดของเรื่องราว

บรรยายให้คำปรึกษาเรื่อง SKILL MATRIX
โดย ดร.อำนาจ วัดจินดา
วิทยากรที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้าน HROD & OKRs
โทร ติดต่อ 0917527312
Line ID : amvat2

SKILL MATRIX  ระบบทักษะสำหรับการพัฒนาบุคลากรยุคใหม่

PM1BA6201 4.12 ขั้นที่ 3 การอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์


“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ PIM MOOC (mooc.pim.ac.th) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

PM1BA6201  4.12 ขั้นที่ 3 การอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

5 ขั้นตอนการทำวิจัย ผลงานการอบรมพัฒนาบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน เปลี่ยนคอนเทนส์ แสง สี เสียง


สถาบันวิทยาลัยชุมชนเปิดฝึกอบรม โครงการพัฒนาการสอนในยุคดิจิทัล Digital People Transformation สำหรับผู้สอนวิทยาลัยชุมชนประจำปี 2564 เพื่อพัฒนาทักษะผู้สอนทั้งในรูปแบบ Upskill และ Reskill เพื่อพัฒนาทักษะด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

5 ขั้นตอนการทำวิจัย ผลงานการอบรมพัฒนาบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน เปลี่ยนคอนเทนส์ แสง สี เสียง

เทคนิคการวางแผนฝึกอบรมพนักงาน


READ  การอำนวยความเป็นธรรม และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของฝ่ายปกครอง | การ ไกล่เกลี่ย ข้อ พิพาท | คอลเลกชันที่ดีที่สุดของเรื่องราว

HR HROD วางแผนฝึกอบรม

หลายองค์กรมีการทำแผนประจำปีเพื่อใช้ฝึกอบรมตามเป้าหมายของหน่วยงาน โดยการกำหนดแผนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานประจำปี(Annual Plan) นั้น นักพัฒนาบุคลากรควรกำหนดการฝึกอบรมตามความจำเป็น(Training Need)มากกว่าความต้องการของพนักงาน(Training Want) วิธีการหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผน มีเครื่องมือการค้นหาที่เหมือนหรือแตกต่างกันไป

เทคนิคการวางแผนฝึกอบรมพนักงาน

การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร


เสนอโดย นางสาวนพิน มาเยอะ
:รหัสนักศึกษา 631427021
: สาขาจิตวิทยาสังคม
: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร

การอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.


การอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564

การอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

ดูเรื่องราวเพิ่มเติมหรือเรื่องราวโรแมนติก: Future-user .

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ อบรมพัฒนาบุคลากร.

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา รู้ก่อน ก้าวหน้าก่อนกับ PA สู่การเลื่อนวิทยฐานะ ว.9 รูปภาพ ที่เกี่ยวข้องกับ} .

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา รู้ก่อน ก้าวหน้าก่อนกับ PA สู่การเลื่อนวิทยฐานะ ว.9

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา รู้ก่อน ก้าวหน้าก่อนกับ PA สู่การเลื่อนวิทยฐานะ ว.9


>>คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ต่อไปนี้: https://future-user.com/.

#โครงการอบรมพฒนาบคลากรทางการศกษา #รกอน #กาวหนากอนกบ #สการเลอนวทยฐานะ #ว9.

[vid_tags]

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา รู้ก่อน ก้าวหน้าก่อนกับ PA สู่การเลื่อนวิทยฐานะ ว.9

อบรมพัฒนาบุคลากร.

หวังว่า แบ่งปัน ในหัวข้อ อบรมพัฒนาบุคลากร นี้จะ มีประโยชน์ มาสู่คุณ.

You may also like

Leave a Comment