ep.70 สรุปเหตุการณ์ใหญ่ สมัยพระบรมไตรโลกนาถ | บันทึกของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน | ข่าวรถล่าสุด

by Malee Chakrii
0 comment

Table of Contents

ep.70 สรุปเหตุการณ์ใหญ่ สมัยพระบรมไตรโลกนาถ | ข่าวรถล่าสุด วันนี้

ดูรายละเอียด

ทางรอดของผู้เช่าและเจ้าของอสังหาฯ ช่วงเงินฝืด


บันทึก live หัวข้อ “ทางรอดของผู้เช่าและเจ้าของอสังหาฯ ช่วงเงินฝืด”
กับคุณชนกพร สุวรรณโพธิ์ศรี
Project Manager PropaChill.com

ติดตามเราได้ที่ ⬎

Facebook : อสังหาฯเรื่องจิ๊บๆ
Instragram : https://www.instagram.com/propertyjibjib/
LINE : https://lin.ee/s6n1bFa
Youtube : http://www.youtube.com/c/อสังหาเรื่องจิ๊บๆ
Tel : 0656265636

อสังหาฯเรื่องจิ๊บๆxกูรูอสังหาฯ

ทางรอดของผู้เช่าและเจ้าของอสังหาฯ ช่วงเงินฝืด

ep.70 สรุปเหตุการณ์ใหญ่ สมัยพระบรมไตรโลกนาถ


รุ่นเก๋า…เล่าเกร็ด
รายการประวัติศาสตร์ย่อยง่าย
เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางเลือก
โดย หอย อภิศักดิ์

Youtube : HOY APISAK OFFICIAL
https://youtube.com/c/HOYAPISAKOFFICIAL
Fanpage : Hoy Apisak Fanspace
https://www.facebook.com/hoyapisak
Podcast : รุ่นเก๋า…เล่าเกร็ด

——
::: อ้างอิง :::

พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์
https://vajirayana.org/พระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์/คำอธิบาย

พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม), พระราชพงศาวดาร ฉบับหลวงประเสริฐ และคำให้การชาวกรุงเก่า. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ศรีปัญญา, 2559.
https://www.naiin.com/product/detail/484694

ประวัติศาสตร์อยุธยาจากพระราชพงศาวดาร พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับปลีกและฉบับความย่อ.กรุงเทพ : สมาคมประวัติศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์ฯ, ๒๕๖๑.
https://m.chulabook.com/productdetails/25151

การปรับแก้เทียบศักราชและการอธิบายความ พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐ / ตรงใจ หุตางกูร. กรุงเทพฯ: ศูนย์มา นุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2561.
https://www.sac.or.th/main/th/publication

รวมบันทึกประวัติศาสตร์อยุธยาของ ฟาน ฟลีต (วันวลิต) : ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปวัฒนธรรม กรมศิลปากร
http://www.digitalcenter.finearts.go.th/book/showproduct/795

สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
เรียบเรียงโดย : อาจารย์บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ และคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำบทความ : รศ.ดร.ปธาน สุวรรณมงคล
เว็บไซต์สถาบันพระปกเกล้า
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

การบรรยายวิชาการประจำปี 2564 เรื่อง สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน สุพรรณภูมิ สุโขทัย โดย คุณปรัชญา รุ่งแสงทอง รศ.ดร.ประภัสสร์ ชูวิเชียร และ อ.ธนโชติ เกียรติณภัทร ทางช่องยูทูบ SukhothaiHistorical Park


::: Credits :::

โมชั่นกราฟิกไตเติ้ลรายการ :
จารุวัตร โภไคธเนศ
Motion Graphic :
Jaruwatr Bhokhaidhanes

เพลงไตเติ้ลรายการและดนตรีประกอบ :
บันทึกเสียง มิกซ์ และมาสเตอร์ โดย นฤชิต เฮงวัฒนอาภา
Title Music and Scores :
Recorded / Mixed and Mastered by Naruechit Hengwattanaarpaa

ภาพนิ่ง :
รุ่งทิพย์ เฟื่องฟุ้ง
Photography :
Roongthip Fuengfung

สคริปต์ บรรยาย และเพลงประกอบรายการ :
หอย อภิศักดิ์
Written, performed and all music by Hoy Apisak

ep70 พระบรมไตรโลกนาถ พระราเมศวร อยุธยา พิษณุโลก สุโขทัย เชียงใหม่ ล้านนา พระพุทธชินราช ติโลกราช พิลก พระเจ้าอู่ทอง รามาธิบดี มหาธรรมราชา รามราชา บรมราชา เชษฐาธิราช บรมปาล ยุธิษฐิระ สุพรรณภูมิ พระร่วง เจ้านครอินทร์ เจ้าสามพระยา ประวัติ ติโลกราช Ayutthaya เกร็ด ความรู้ ประวัติศาสตร์ Historyเสียงหอย HoyApisak Announcer โฆษก

ep.70 สรุปเหตุการณ์ใหญ่ สมัยพระบรมไตรโลกนาถ

การศึกษาทางไกล เรื่อง การจัดสรรที่ดินและสภาพปัญหา (ครั้งที่ 1)


READ  แพรักแม่คะ | อบ ต แม่ คะ | ข่าวรถล่าสุด

การฝึกอบรมให้ความรู้ผ่านระบบการศึกษาทางไกลออนไลน์ : Web Conference ในหัวข้อเรื่อง “การจัดสรรที่ดินและสภาพปัญหา” (ครั้งที่ 1) โดยวิทยากรจากสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ดังนี้
1. นายณัฐพล ทิพยมนตรี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
2. นายสิทธิโชค ศรีมีชัย ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการจัดสรรที่ดิน
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมกองฝึกอบรม ชั้น 3 กรมที่ดิน กองฝึกอบรม กรมที่ดิน…เผยแพร่
สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบคำบรรยายได้ตามลิงก์ https://bit.ly/3hS52hg

การศึกษาทางไกล เรื่อง การจัดสรรที่ดินและสภาพปัญหา (ครั้งที่ 1)

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 อ่านย่อยให้ฟังอย่างง่าย คลิปเดียวจบ 2563


พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 อ่านย่อยให้ฟังอย่างง่าย คลิปเดียวจบ 2563 (ครูผู้ช่วยสพฐ.รอบทั่วไป)
โหลดไฟล์เพื่ออ่านตามได้ฟรีที่กลุ่ม ชวนกันมาอ่านหนังสือ https://www.facebook.com/groups/188131151697428

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 อ่านย่อยให้ฟังอย่างง่าย คลิปเดียวจบ 2563

พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558


หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือ โดยที่ปัจจุบันมีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจํานวนมาก การประกอบกิจการของประชาชนจะต้องขออนุญาตจากส่วนราชการหลายแห่งอีกทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตบางฉบับไม่ได้กําหนดระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จําเป็น

รวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไว้ทําให้เป็นอุปสรรคต่อประชาชนในการยื่นคําขออนุญาตดําเนินการต่าง ๆ ดังนั้น เพื่อให้มีกฎหมายกลางที่จะกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และมีการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมเพื่อรับคําร้องและศูนย์รับคําขออนุญาต ณ จุดเดียว เพื่อให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขออนุญาตซึ่งจะเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

พรบ การอำนวยความสะดวก
โหลดเอกสารได้ที่นี่
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%A1145/%A1145202558a0001.pdf

สนใจหนังสือสอบท้องถิ่น 64 ภาค ก. ลองดูได้ที่นี่
https://bit.ly/3wM4xu0

สนใจหนังสือสอบ กพ 64 ภาค ก. ลองดูได้ที่นี่
https://bit.ly/2V1mBCE

พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

ขอเชิญสวดมนต์ออนไลน์ร่วมกับคณะสงฆ์วัดเทพเจติยาจารย์ (วันที่ 29 ส.ค.64)


บทพลจักรรัตนสูตร
Live
Chant from home
อยู่บ้านสร้างสุข
ธรรมะรุ่งสว่าง : “ความเอิบอิ่ม” 14/07/62

ขอเชิญสาธุชน และคณะศิษยานุศิษย์ทุกท่าน เข้าร่วมสวดมนต์ออนไลน์ ทำสมาธิเพื่อการสะสมพลังจิต ตามแนวทางของพระประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)
และร่วมกันเจริญเมตตาจิต เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนและครอบครัว ตลอดถึงชาติบ้านเมืองให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุข พร้อมกับคณะสงฆ์วัดเทพเจติยาจารย์ จ.เชียงใหม่ ในเวลา 19.00 น. โดยพร้อม

เข้าร่วมโครงการได้ที่สวดมนต์ ๑๐๑ วันได้ที่
https://sites.google.com/view/kanasasamathi01

ขอเชิญสวดมนต์ออนไลน์ร่วมกับคณะสงฆ์วัดเทพเจติยาจารย์ (วันที่ 29 ส.ค.64)

การซ่อมแซมที่ง่ายและรวดเร็วสำหรับสาวไม่มีเวลา || เคล็ดลับ DIY สำหรับสาวหัวแหลม


กำลังรีบและจำเป็นต้องซ่อมแซมแก้ไขอะไรบางอย่างอย่างรวดเร็วอยู่ใช่มั้ย? สนใจเคล็ดลับต่าง ๆ ที่เรากำลังจะบอกคุณรึเปล่า?

การใช้ชีวิตก็วุ่นวายพอแล้ว แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ปัญหามา ปัญญาเราก็มี!

ลองดูเคล็ดลับที่มีประโยชน์ที่จะช่วยให้คุณแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ในพริบตาพวกนี้ดูสิ!

และอย่าลืมกดไลค์ถ้าคุณต้องการรับชมวิดีโอใหม่ของพวกเราเร็ว ๆ นี้! และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ ๆ จากช่องของพวกเรา

วิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิง ผู้ผลิตไม่รับประกันใด ๆ ในความสมบูรณ์ ความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือ การกระทำใด ๆ ที่ทำตามข้อมูลในวิดีโอนี้ ถือเป็นความเสี่ยงของผู้กระทำเอง และผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือการสูญเสียใด ๆ
ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ชม ในการใช้วิจารณญาณ การดูแล และข้อควรระวัง หากผู้ชมจะปฏิบัติตาม
วิดีโอต่อไปนี้อาจมีกิจกรรมที่ดำเนินการโดยนักแสดงของเรา ที่อยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการควบคุม โปรดใช้วิจารณญาณในการดูแลและข้อควรระวัง หากจะปฏิบัติตาม

กดติดตาม 123 GO Like! Thai: http://bit.do/123goThai

เพลงของ Epidemic Sound https://www.epidemicsound.com/

ของในสต๊อก (รูปภาพ, วิดีโอ และอื่นๆ):
https://www.depositphotos.com
https://www.shutterstock.com

การซ่อมแซมที่ง่ายและรวดเร็วสำหรับสาวไม่มีเวลา || เคล็ดลับ DIY สำหรับสาวหัวแหลม

ท่านพ่อลี ธัมมธโร เสียงจริง ของฝาก พ.ศ.2500


ท่านพ่อลี ธัมมธโร ของฝาก พ.ศ.2500
Playlists:https://www.youtube.com/playlist?list=PLcqzBicGNw0vN9LfHLs00t2g1JZ190Jgz
ประวัติ
ท่านพ่อลี ธัมมธโร เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑มกราคมพ.ศ. ๒๔๔๙ เวลา๒๑.๐๐น. ตรงกับวันแรม๒ค่ำเดือนยี่ปีมะเมีย ณบ้านหนองสองห้อง ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี นามเดิมของท่านคือ “ชาลี” ท่านเป็นบุตรนายปาว นางพ่วย นารีวงศ์ อาชีพทำนา มีพี่น้อง๙คน เป็นชาย๕หญิง๔มารดาท่านถึงแก่กรรมเมื่อท่านอายุเพียง๑๑ปี
พออายุครบ๒๐ปีตรงกับพ.ศ. ๒๔๖๘ท่านพ่อปรารภเรื่องบวชพี่น้องทุกคนเห็นด้วยโดยเฉพาะโยมพ่อทำให้ท่านได้บวชสมความปรารถนา ณ บ้านเกิดมีเพื่อนๆอีก๘คนได้บรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุพร้อมกันในวันขึ้น๑๕ค่ำเดือน๖
ในพรรษาแรกท่านพ่อลีได้ศึกษาและตรวจค้นดูธรรมวินัยแล้วรู้สึกยุ่งยากลำบากใจเป็นอย่างยิ่ง
เพราะเหตุนั้นในพรรษาที่๒ท่านพ่อลีจึงตั้งใจอธิษฐานว่า
“เวลานี้ข้าพเจ้ายังมุ่งดีหวังดีต่อพระศาสนาอยู่ในกาลเบื้องหน้าต่อไปนี้ขอให้ข้าพเจ้าได้พบครูบาอาจารย์ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบภายใน๓เดือน”
ต่อมาเดือนพฤศจิกายนข้างแรมได้ไปเทศน์มหาชาติที่วัดบ้านโนนรังใหญ่ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี พอดีได้พบพระกรรมฐานองค์หนึ่งกำลังเทศน์อยู่บนธรรมาสน์รู้สึกเกิดแปลกประหลาดในจิตขึ้นโวหารของธรรมะน่าเลื่อมใสจึงได้สอบถามและทราบภายหลังว่าชื่อพระอาจารย์บทเป็นลูกศิษย์ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตได้ทราบว่าขณะนั้นพระอาจารย์มั่นพักอยู่ที่วัดบูรพาราม จังหวัดอุบลราชธานี เดือนอ้ายข้างแรมท่านพ่อลีได้ออกเดินทางโดยลำพังองค์เดียวมุ่งหน้าสู่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อไปนมัสการกราบเรียนความประสงค์ของตนต่อพระอาจารย์มั่นท่านก็ได้ช่วยแนะนำสงเคราะห์จนเป็นที่พอใจ
พระอาจารย์มั่นได้สอนคำภาวนาให้ว่า“พุทโธ ๆ”เพียงคำเดียวเท่านั้นขณะนั้นพระอาจารย์มั่นกำลังอาพาธท่านจึงแนะนำให้ไปพักอยู่บ้านท่าวังหินที่นั่นมีพระอาจารย์สิงห์ ขนฺตยาคโม พระมหาปิ่นปญฺญาพโล
มีพระภิกษุสามเณรอีก๔๐กว่าองค์พักอยู่ได้เข้าไปฟังธรรมเทศนาทุกคืนท่านพ่อได้พบกัลยาณมิตร ๒ ท่าน คือพระอาจารย์กงมา จิรปุญฺโญ พระอาจารย์สาม อกิญฺจโนเป็นเพื่อนร่วมอยู่ร่วมฉันร่วมศึกษาสนทนา
ได้อยู่ศึกษากับพระอาจารย์มั่นเป็นเวลา ๔ เดือนท่านจึงให้ไปทำการบวชญัตติใหม่ที่วัดบูรพาจังหวัดอุบลฯในเดือนพฤษภาคมพ.ศ.๒๔๗๐มี พระปัญญาพิศาลเถร (หนู) วัดสระปทุมจังหวัดพระนครเป็นอุปัชฌาย์พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเป็นผู้บรรพชาอุปสมบทได้๑วันท่านพ่อลีก็ถือธุดงควัตร๒ ในข้อ “ฉันมื้อเดียว” ตลอดชีวิต
ต่อมาท่านพ่อลีมีอาการปวดศีรษะและเจ็บแก้วหูจึงลงมารักษาตัวที่กรุงเทพฯโดยพักอยู่วัดสระปทุมปฏิบัติอุปัชฌายวัตรและได้ทำหน้าที่ดูแลพัสดุของสงฆ์ท่านพักที่วัดสระปทุม๓ปีช่วงนี้ชีวิตของท่านค่อนข้างห่างจากการปฏิบัติทางด้านจิตตภาวนาจิตชักจะหันไปในทางโลกเสียบ้างได้คิดต่อสู้จนตลอดพรรษาอยู่มาวันหนึ่งคิดขึ้นในใจว่า “ถ้าเราอยู่ในพระนครนี้เราต้องสึกถ้าไม่สึกเราจะต้องออกจากพระนครไปอยู่ป่า”
ออกพรรษาแล้วล่วงถึงปีพ.ศ.๒๔๗๔ท่านพ่อลีตัดสินใจว่า“เราต้องออกจากพระนครแน่ๆถ้าพระอุปัชฌาย์ห้ามอีกเห็นจะต้องแตกกันในคราวนี้มิฉะนั้นขออำนาจคุณพระรัตนตรัยช่วยข้าพเจ้าโดยทางอื่น”
วันหนึ่งขณะที่ท่านเคลิ้มหลับท่านนิมิตเห็นพระอาจารย์มั่นมาดุว่า “ท่านมาอยู่ทำไมในกรุงเทพฯไม่ออกไปอยู่ป่า”ท่านจึงตอบพระอาจารย์มั่นไปว่า “พระอุปัชฌาย์ไม่ยอมให้ไป” ท่านบอกคำเดียวว่า “ไป”
ตอนนั้นท่านพ่อลีมีอายุ๒๖ปีบวชญัตติใหม่ได้๔พรรษาท่านได้พบพระอาจารย์มั่นในงานฌาปนกิจคุณนายน้อยที่วัดเทพศิรินทราวาส พระอาจารย์มั่นได้ไปขออนุญาตพระอุปัชฌาย์พาท่านขึ้นเหนือ ไปพักอยู่ที่วัดเจดีย์หลวงเชียงใหม่และในพรรษาที่๕นี้เองท่านพ่อลีจึงมีโอกาสปรนนิบัติและศึกษาปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์มั่นสมความตั้งใจ
พ.ศ.๒๔๗๘ท่านพ่อลีได้ธุดงค์สู่จังหวัดจันทบุรีและได้ปักกลดณป่าช้าคลองกุ้งโดยขุนอำนาจอำนวยกิจและคุณนายกิมลั้งเป็นผู้จัดหาที่พักถวายอีก๒ปีต่อมาในพ.ศ.๒๔๘๐จึงได้จัดตั้งเป็นวัดชื่อ “วัดป่าคลองกุ้ง”
ท่านพ่อลีได้จำพรรษาอยู่ที่เมืองจันทบุรีนานถึง๑๕พรรษาคือระหว่างพ.ศ. ๒๔๗๘ – ๒๔๙๒และท่านยังได้ตั้งสำนักสงฆ์ถึง๑๑แห่ง ปัจจุบันได้พัฒนาเป็นวัดทั้งหมดแล้ว
พ.ศ.๒๔๙๗ นางกิมหงษ์และนายสุเมธไกรกาญจน์ได้ถวาย ที่ดินท่านพ่อลีประมาณ๕๓ไร่ในปีต่อมาพ.ศ. ๒๔๙๘ท่านได้ตั้งเป็นสำนักสงฆ์มีพระเพียง๖รูปและได้พัฒนาเป็นวัดซึ่งท่านได้ตั้งมงคล นามว่า: “วัดอโศการาม” (ดังปรากฏในปัจจุบัน) ตั้งอยู่เลขที่๑๓๖หมู่๒ ซ.เทศบาลบางปูซอย๖๐ถ.สุขุมวิทต.ท้ายบ้านอ.เมืองจ.สมุทรปราการ๑๐๒๘๐ (ห่างจากตัวเมือง๖กิโลเมตร)
เดือนพฤษภาคมพ.ศ. ๒๕๐๐ท่านพ่อลีได้จัดงานฉลอง “สมโภช ๒๕พุทธศตวรรษ” ที่วัดอโศการามรวม๑๙วัน๑๙คืนหลังงานสมโภชฯ เฉลิมฉลองปีกึ่งพุทธกาลท่านพ่อลีได้รับสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ นามว่าพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์เมื่อวันที่๕ธันวาคมพ.ศ. ๒๕๐๐
ท่านพ่อลีสละความสุขส่วนตัวเป็นพลีเพื่อพระพุทธศาสนา ทำการอบรมสั่งสอนพุทธศาสนิกชนอยู่ตลอดเวลาการพักผ่อนหาได้ยากขึ้นทุกทีงานปฏิบัติศาสนกิจแม้มีมากขึ้นถึงพักผ่อนน้อยก็เต็มใจมีแต่เมตตาเหตุนั้นจึงเกิดอาพาธเจ็บป่วยเรื่อยมาและได้รับการรักษาพยาบาลดังนี้
๒ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๒ เข้าโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๒ กลับเข้าโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
พ.ศ. ๒๕๐๔ ท่านพ่อลีเข้าโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าอีกครั้ง
วันอังคารที่๒๕เมษายนพ.ศ.๒๕๐๔เวลากลางคืนท่านพ่อลี
นั่งสนทนาอยู่กับลูกศิษย์๔รูป ท่านให้จดบันทึกเรื่อง “อริยสัจจ์”จนถึงเวลาประมาณ๒๒.๐๐น. ท่านจึงเข้าไปพักโดยมีอาการปกติทุกอย่างบทความที่ท่านให้บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมในหนังสือ“สังฆกิจและมูลกรรมฐาน”เป็นบันทึกธรรมครั้งสุดท้ายของท่านพ่อลีที่เมตตาฝากไว้ให้พวกเรา
รุ่งเช้าวันพุธที่๒๖เมษายนพ.ศ. ๒๕๐๔คณะศิษย์ได้รอถวายจังหันท่านพ่อลีตามปกติรออยู่จนสายจึงได้ไปที่กุฏิเห็นว่าเงียบผิดปกติ จึงเปิดหน้าต่างแล้วเข้าไปดูพบร่างท่านพ่อนอนแน่นิ่งอยู่ในท่าสีหไสยาสน์ ปรากฏว่าท่านได้มรณภาพเสียแล้วรวมสิริอายุ๕๕ปี๒เดือน๒๕วัน

ท่านพ่อลี ธัมมธโร เสียงจริง ของฝาก พ.ศ.2500

เคล็ดลับของแม่แหม่ม วิธีทำให้คนญี่ปุ่นรัก : ดูให้รู้ Dohiru [CC] (20 ต.ค. 62)


READ  [Ep58] Wave110-125🔥2020อัพเดจ ตารางผ่อน-ดาวน์ ผ่อนเบาๆ แค่1,500 แบบชิวๆ เผื่อมีคนมองหารถครอบครัว | ผ่อน สบาย ๆ เพื่อ ชาว เชียงใหม่ | ข่าวรถล่าสุด

แม่แหม่ม น้องโนอะ และพ่อแว่น คือครอบครัวลูกผสมไทย ญี่ปุ่น ที่น่ารักมาก กับจุดเริ่มต้นจากการอยากปลูกผักของแม่แหม่มบนพื้นที่ใกล้บ้าน และลงมือทำจริงจังจนกลายเป็นสวนผักสวนครัวขนาดย่อม ๆ นอกจากจะทำให้มีผักไทยกินในครอบครัวได้ตลอดทั้งปีแล้ว ยังได้แบ่งเพื่อนบ้าน แล้วขายได้ด้วย

พอถึงหน้าร้อน แม่แหม่มจะจัดผักเป็นชุด ๆ ชุดละ 3,000 เยน ขายให้คนไทยในญี่ปุ่น ผ่านทางเฟซบุ๊ก และ YouTube ที่เธอทำอยู่ ซึ่งเนื้อหาก็คือ การปลูกผัก ทำอาหาร และการชีวิตในญี่ปุ่นของสาวไทยตัวเล็ก ๆ คนนี้ นี่คือเฉลยว่าทำไมเธอถึงมีเพื่อนหลักแสน ก็เพราะเธอมีคนติดตามมากมายในโลกโซเชียล

ติดตามได้ในรายการดูให้รู้ ตอน เคล็ดลับของแม่แหม่ม วิธีทำให้คนญี่ปุ่นรัก วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 17.30 18.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง http://www.thaipbs.or.th/Live และติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ที่ http://www.facebook.com/Dohiru

แม่แหม่ม ปลูกผัก ดูให้รู้ dohiru

กด Subscribe
ติดตามรายการดีๆของช่อง ได้ที่ : http://goo.gl/hdy2ye
และ ติดตามไทยพีบีเอสออนไลน์ ได้ที่

Website : http://www.thaipbs.or.th
Facebook : http://www.fb.com/ThaiPBSFan
Twitter : http://www.twitter.com/ThaiPBS
Instagram : http://www.instagram.com/ThaiPBS
LINE : http://www.thaipbs.or.th/AddLINE
YouTube : http://www.youtube.com/ThaiPBS

เคล็ดลับของแม่แหม่ม วิธีทำให้คนญี่ปุ่นรัก : ดูให้รู้ Dohiru [CC] (20 ต.ค. 62)

เฌอไม่เรียนแล้ว !! ยอมกินผักก็ได้ !! | Highlight | สุภาพบุรุษสุดซอย 2019 I 3 มี.ค. 62 | one31


รับชม สุภาพบุรุษสุดซอย 2019 ย้อนหลัง ทุก EP ได้ที่…
• เว็บไซต์ ช่องวัน31 : https://www.one31.net/shows/detail/243
• แอปพลิเคชั่น one31 ดาวน์โหลด : http://www.bit.ly/one31app

วันหนึ่งสามหนุ่มรู้ข่าวว่าพ่อของพวกเขาที่ทิ้งไปตั้งแต่พวกเขายังเด็กได้เสียชีวิตลง ทิ้งไว้เพียง เฌอ ลูกสาววัยห้าขวบที่เกิดกับภรรยาใหม่ เมื่อเด็กน้อยไม่เหลือทั้งพ่อและแม่ เธอก็จะต้องถูกส่งตัวไปอยู่สถานสงเคราะห์ แต่เพราะ 3 หนุ่มโสดทนเห็นเด็กน้อยต้องกลายเป็นเด็กกำพร้าและ ขาดความอบอุ่นเหมือนกับที่พวกเขาเคยเจอไม่ได้ พวกเขาจึงรับเลี้ยงเฌอและกลายเป็นคุณพ่อจำเป็นแต่เรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น เมื่อคุณป้าของน้องเฌอจะขอสู้คดีความเพื่อชิงตัวน้องเฌอไปรับเลี้ยงไว้เอง งานนี้ สามหนุ่มพี่น้องจะทำอย่างไร

นักแสดง
อาร์ อาณัตพล รับบท เอิร์ธ
เต๋า เศรษฐพงศ์ รับบท วิน
มาร์ช จุฑาวุฒิ รับบท ซัน
อินเตอร์ รุ่งรดา รับบท น้องเฌอ

ติดตามชมซิทคอม สุภาพบุรุษสุดซอย ออกอากาศ ทุกวันอาทิตย์ 17:00 น. ช่องวัน31

ดูฟรี คมชัด HD ทั่วประเทศ ดูช่องวัน กดหมายเลข31
• ชม Online สด ๆ ได้ทาง : https://www.one31.net/live
• ดูย้อนหลังได้ที่ : https://www.one31.net/shows/detail/243

ติดตามข่าวสารจากช่องวัน31
• ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น one31 : http://www.bit.ly/one31app
• Facebook : https://www.facebook.com/one31Thailand
• Instagram : https://www.instagram.com/one31thailand
• Twitter : https://twitter.com/onehdthailand
• Pinterest : https://www.pinterest.com/one31channel

เฌอไม่เรียนแล้ว !! ยอมกินผักก็ได้ !! | Highlight | สุภาพบุรุษสุดซอย 2019  I 3 มี.ค. 62 | one31

คุณสามารถรับชมวิดีโอที่กำลังมาแรงเพิ่มเติมได้ในขณะนี้: ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ .

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ บันทึกของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน.

เก๋า…เล่าเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย รายการประวัติศาสตร์ เสริมความรู้ทางเลือก โดย หอย อภิศักดิ์ Youtube : HOY APISAK – OFFICIAL ….

ep.70 สรุปเหตุการณ์ใหญ่ สมัยพระบรมไตรโลกนาถ รูปภาพ ที่เกี่ยวข้องกับ} .

ep.70 สรุปเหตุการณ์ใหญ่ สมัยพระบรมไตรโลกนาถ

ep.70 สรุปเหตุการณ์ใหญ่ สมัยพระบรมไตรโลกนาถ


>>คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ต่อไปนี้: ดูความรู้เพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ฟรีที่นี่.

บันทึกของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน – การค้นหาที่เกี่ยวข้อง.

#ep70 #สรปเหตการณใหญ #สมยพระบรมไตรโลกนาถ.

[vid_tags]

ep.70 สรุปเหตุการณ์ใหญ่ สมัยพระบรมไตรโลกนาถ

บันทึกของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน.

หวังว่า ข้อมูล ในหัวข้อ บันทึกของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน นี้จะ มีประโยชน์ มาสู่คุณ.

You may also like

Leave a Comment