Nagato, Konan, and… Yahiko..?? – Nagato [Frog Squad] testplay | Naruto Online CN | naruto online | กวีนิพนธ์ เกมออฟไลน์ ผู้เล่นหลายคนมากที่สุด

[penci_button link=”#” text_color=”#000000″]ชมวิดีโอโดยละเอียดด้านล่าง[/penci_button]

Nagato, Konan, and… Yahiko..?? Nagato [Frog Squad] testplay | Naruto Online CN


He’s fun… at least for me..
.
My paypal: paypal.me/yujinnoobnoob. Thank you so much for supporting me.
.
Credits to maxiuchiha22 for the amazing art.
.
Intro and Outro:
Soundtrack: Summer Triangle
Composed by しゃろう
Video: https://youtu.be/SkQihFHiWt0
Download: https://dovas.jp/bgm/play13002.html

Nagato, Konan, and... Yahiko..??  Nagato [Frog Squad] testplay | Naruto Online CN

LUTEI CONTRA ESSES DOIS MONSTROS, OROCHIMARU E JIRAIYA 65 Naruto Online


📌LIVES NESSE CANAL SEGUE LÁ.
Segue o Link: http://bit.ly/2TMeHbV
📌DISCORD DO CANAL.
Segue o link: https://discord.gg/BY5efQC
📌Music provided by Pretzel Rocks

NarutoOnline

LUTEI CONTRA ESSES DOIS MONSTROS, OROCHIMARU E JIRAIYA 65  Naruto Online

★Naruto Online: Space Time 52 ESPAÑA Kurotsuchi Samsara nuevo meta de soporte?★


★Twitch: https://www.twitch.tv/blackjer
★Mi servidor de DISCORD: https://discord.gg/Ut8p7QTyth
★Donaciones únicamente para mejorar el SetUp (PayPal): https://www.paypal.me/Blackjer17
★INTRO: https://www.youtube.com/watch?v=KlL4xXwRF9U&list=LLlc4FKyfNCiYjC5i1bUe3w&index=5&t=0s
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
★Friends:
Cawevzz: https://www.youtube.com/channel/UCyhIhaxlwt4bHuxedcoMeag
Necstor: https://www.youtube.com/channel/UCGh0szkbFfTXNitKdPPL6NA
AJ Gaming: https://www.youtube.com/channel/UCIViPk1Dd4RpkyBqHxBCgg
Pepin Warrior: https://m.youtube.com/channel/UC9_7deJProWZxmQduIZ0aQ
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
★Simulador de Combos: https://simulador.ml/
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
★ Like ✔ Comment ✔ Share ✔ Subscribe ✔
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

★GRACIAS POR EL APOYO \o/✌★

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

★Naruto Online: Space Time 52 ESPAÑA  Kurotsuchi Samsara nuevo meta de soporte?★

Naruto Online: Ninjutsu Immune Ninjas to support 6p Naruto is very good


Game: Naruto Online
Event: Not fair Battle & ranked battle
Discord address: https://discord.gg/HaRZdnYDDM
Music:
1. Meteor Connect written by Ichi Tatsuzaki

2. Egoism written by Kawasaki Yasuhiro

Naruto Online: Ninjutsu Immune Ninjas to support 6p Naruto is very good

[GAMEPLAY] Shisui Susano&39;o Team | Naruto Online


[GAMEPLAY] Shisui Susano’o Team | Naruto Online

Novo video no canal, mais uma batalhas dos sábios desta vez tragovos uma comp para Shisui Susano’o, um pedido de Subori, obrigado pela sugestão!

Shisui Susano’o quando foi lançado era um ninja com um potencial muito bom, infelizmente quando chegou ao Br não teve tempo de brilhar, pois chegaram alguns despertares como Sasuke, Naruto Sábio dos seis caminhos depressa demais e pouco se viu no jogo infelizmente!

Possui uma esotérica unica, uma vez que bloqueia a esoterica do inimigo escolhido em dois turnos, sendo esta de dano garantido! Possui uma passiva de buff agregada a sua perseguição ganhando 12% de Ataque e Ninjutsu! A sua outra passiva permite que em rodadas pares este ganhe primeiro ataque e que receba 2 perseguições extra, sendo que aleatóriamente atribui o mesmo efeito a um aliado!

Possui ainda imunidade a combo e quando atacado reduz a chance de critico em 50% ate ao fim do turno não acumulavél!

Izuna tem um potencial de dano muito elevado, sendo um dos melhores ninjas por exemplo para arena devido a isso, mas será que o seu dano será igualmente alto por exemplo numa batalha dos sábios?

O seu despertar trouxelhe algumas mecânicas importantes que fazem dele um ninja um pouco mais usável no tempo atual do jogo, como resfriamento da esotérica com perseguição, a capacidade de causa imobilidade e remover escudos e status positivos, para alem de uma passiva de buff e critico interessante!

Como suporte trago Shin Reanimado pelo seu suporte a ninjas anbu, conferindo 30% de critico e pela sua esotérica muito importante para o shisui pois conferelhe um ataque comum extra e reduz em 2 o cooldown da esotérica!

Espero que gostem do video!

O meu obrigado a todos pelo apoio!

New video on the channel, another sage world battlefield this time I bring you a comp for Shisui Susano’o, a request from Subori, thanks for the suggestion!

Shisui Susano’o when it was released was a ninja with a very good potential, unfortunately when he arrived in Br he didn’t have time to shine, as some awakenings arrived like Sasuke, Naruto Sage of the six paths too quickly and little was seen in the game unfortunately!

It has a unique mystery, since it blocks the chosen enemy’s mystery in two turns, this being a guaranteed damage! Has a buff passive added to its chase gaining 12% Attack and Ninjutsu! His other passive allows him to gain first attack in even rounds and receive 2 extra chases, randomly assigning the same effect to an ally!

It also has immunity to combo and when attacked it reduces the crit chance by 50% until the end of the turn not stackable!

Izuna has a very high damage potential, being one of the best ninjas for example for arena because of that, but will his damage be equally high for example in a sage world?

His awakening brought him some important mechanics that make him a little more usable ninja in the current game time, such as mystery cooling with pursuit, the ability to cause immobility and remove shields and positive stats, in addition to a buff passive and interesting critic!

As support I bring Shin Reanimated by its support to Anbu ninjas, granting 30% of critical and by its very important mystery for the shisui as it gives him an extra common attack and reduces by 2 the cooldown of the mystery!

I hope you enjoy the video!

My thanks to everyone for your support!

Compartilhe esse video: https://youtu.be/r8sgXk0cu8
Canal Hirai: https://youtube.com/c/jessrosa1996
Canal PaoHub: https://youtube.com/channel/UCNgGhLcuiXODMzpzjVC0Cvg
Canal Derpeu : https://www.youtube.com/c/Derpeu

💻Grupos de Discord:
⚠️ Naruto Online ES/LA 👉 https://discord.gg/R9DVBng
⚠️╠𝐒𝐒╣𝐊𝐎𝐓𝐎𝐀𝐌𝐀𝐓𝐒𝐔𝐊𝐀𝐌𝐈™🎮 👉 https://discord.gg/nbXnGKD
⚠️ Final7 👉 https://discord.gg/RHdygRgF

narutoonline narutoonline2021 narutoonlinegameplay dicasnarutoonline narutoonlineeventsnarutoonlineeventos
eventosnarutoonlinenarutoonlinebr jogoonlinenaruto narutoonlinedicas gameplaynarutoonline bds sageworldbattlefield batalhadossabios

[GAMEPLAY] Shisui Susano&39;o Team | Naruto Online

KABUTO SENNIN ENCAIXANTE NARUTO ONLINE


Pega a pipoquinha, deixa o like e bora pro vídeo!

KABUTO SENNIN ENCAIXANTE  NARUTO ONLINE

Naruto Online 【Great Ninja War [🇨🇳] Year 2018 ✘ Guerra Ninja en China Año 2018 Archive Games】


▓▓▓▒▒▒░░░ LEA LA DESCRIPCIÓN DEL VÍDEO ░░░▒▒▒▓▓▓
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Naruto Online Great Ninja War [🇨🇳] Year 2018 ✘ Guerra Ninja en China Año 2018 Archive Games
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Musica de la Intro: Haardtek Naruto Trap remix Downfall/Despair

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
➤ Directos: https://www.twitch.tv/junior370z
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
narutoonline orochimarugreatninjawar narutoonlinegameplay
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Canales Amigos:
MattiG: https://www.youtube.com/channel/UCWTe…
MeyllonZ: https://www.youtube.com/channel/UC56ZeYTbMln8Y5XMJVL7qQ
Sohan: https://www.youtube.com/channel/UCWCNjZPAA0Wn04wV94vRkNA
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
➤ Like ✔ Comment ✔ Share ✔ Subscribe ✔
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Naruto Online 【Great Ninja War [🇨🇳] Year 2018 ✘ Guerra Ninja en China  Año 2018  Archive Games】

900 Seal Scrolls turn into a hunt for Minato&39;s Barrier || Naruto Online


Another 900 Seal Scrolls! Except I didn’t realize just how close I was to getting that Minato barrier OKB

Coffin Swag (Channel teaching you how to get ingots): https://www.youtube.com/channel/UCDQWmfLk16WOFcB7nz3geMQ

Enhanced Spending Ingot Methods:
Razer (Go to Products, then Razer Gold for extra rewards from Recharging Ingots)
https://razer.a9yw.net/c/2571555/642901/10229

Getting Ingots:
SwagBucks (Sign up as US CA or UK for best. Or VPN): Referral link gives $3 bonus.
https://www.swagbucks.com/register?rb=7088130&cmp=72&cxid=1200tumblr

MyPoints: Similar to Swagbucks. You can do the same offer as Swag, sometimes with better pay. Sign up with referral gives extra bonus.
https://www.mypoints.com?rb=95436753

Dlive to support during flash streams: Dlive.tv/coffinelement

Supporting Ingots:
Paypal for Direct Donations: [email protected]
Let me know if you’re donating with a Contest idea on Discord.

Etsy: My shop for masks, shirts, mugs and more!
https://www.etsy.com/shop/CoffinElement/

Patreon: https://www.patreon.com/CoffinElement

Discord:

Coffin Community Discord: https://discord.gg/Shv3tPN
Patreon: https://www.patreon.com/CoffinElement
SubscribeStar: https://www.subscribestar.com/coffinelement

900 Seal Scrolls turn into a hunt for Minato&39;s Barrier || Naruto Online

Naruto Online 【Space Time [🇨🇳] Pain [Six Paths of Pain] vs Obito Jinchuriki Skill Breakthrough】


▓▓▓▒▒▒░░░ LEA LA DESCRIPCIÓN DEL VÍDEO ░░░▒▒▒▓▓▓
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Naruto Online Space Time [🇨🇳] Pain [Six Paths of Pain] vs Obito Jinchuriki Skill Breakthrough
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Musica de la Intro: Haardtek Naruto Trap remix Downfall/Despair

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
➤ Directos: https://www.twitch.tv/junior370z
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
narutoonline painsixpaths narutoonlinegameplay
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Canales Amigos:
MattiG: https://www.youtube.com/channel/UCWTe…
MeyllonZ: https://www.youtube.com/channel/UC56ZeYTbMln8Y5XMJVL7qQ
Sohan: https://www.youtube.com/channel/UCWCNjZPAA0Wn04wV94vRkNA
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
➤ Like ✔ Comment ✔ Share ✔ Subscribe ✔
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Naruto Online 【Space Time [🇨🇳]  Pain [Six Paths of Pain] vs Obito Jinchuriki Skill Breakthrough】

★Naruto Online: Batalla Ceremonial Naruto Ronin en 2021? ★


★Twitch: https://www.twitch.tv/blackjer
★Mi servidor de DISCORD: https://discord.gg/Ut8p7QTyth
★Donaciones únicamente para mejorar el SetUp (PayPal): https://www.paypal.me/Blackjer17
★INTRO: https://www.youtube.com/watch?v=KlL4xXwRF9U&list=LLlc4FKyfNCiYjC5i1bUe3w&index=5&t=0s
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
★Friends:
Cawevzz: https://www.youtube.com/channel/UCyhIhaxlwt4bHuxedcoMeag
Necstor: https://www.youtube.com/channel/UCGh0szkbFfTXNitKdPPL6NA
AJ Gaming: https://www.youtube.com/channel/UCIViPk1Dd4RpkyBqHxBCgg
Pepin Warrior: https://m.youtube.com/channel/UC9_7deJProWZxmQduIZ0aQ
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
★Simulador de Combos: https://simulador.ml/
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
★ Like ✔ Comment ✔ Share ✔ Subscribe ✔
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

★GRACIAS POR EL APOYO \o/✌★

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

★Naruto Online: Batalla Ceremonial  Naruto Ronin en 2021? ★

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับบทความ Nagato, Konan, and… Yahiko..?? – Nagato [Frog Squad] testplay | Naruto Online CN.

Nagato, Konan, and... Yahiko..?? - Nagato [Frog Squad] testplay | Naruto Online CN
Nagato, Konan, and… Yahiko..?? – Nagato [Frog Squad] testplay | Naruto Online CN

ที่เกี่ยวข้องกับบทความ naruto online

สามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่นี่: https://future-user.com/games

>>เรา เราหวังว่าข้อมูลนี้จะมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับคุณ ขอบคุณมากที่รับชม.

#Nagato #Konan #Yahiko #Nagato #Frog #Squad #testplay #Naruto #Online

[vid_tags]

Nagato, Konan, and… Yahiko..?? – Nagato [Frog Squad] testplay | Naruto Online CN

naruto online.

Leave a Comment