STEC CONSTRUCT ep.4 ศาลฎีกาหลังใหม่ | อาคารศาลฎีกา | คอลเลกชันที่ดีที่สุดของเรื่องราว

by Malee Chakrii
0 comment

ดูรายละเอียด

Table of Contents

STEC CONSTRUCT ep.4 ศาลฎีกาหลังใหม่


STEC CONSTRUCT ep.4 ศาลฎีกาหลังใหม่

&39;ในหลวงพระราชินี&39; เสด็จฯ ทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลฎีกา


วานนี้ วันที่ 7 ธ.ค.2563 เวลา 17.32 น. เวลา 17.32 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารที่ทำการศาลฎีกา เขตพระนคร ในการนี้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธยุติธรรมโลกนาถ ทรงกราบ ทรงศีล จากนั้นทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้ายอาคารศาลฎีกา

หลังจากทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ และทรงหลั่งทักษิโณทกแล้ว ได้พระราชทานของที่ระลึก แก่ข้าราชการตุลาการศาลฎีกา

ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุมใหญ่ศาลฎีกา พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้คณะผู้พิพากษาศาลฎีกา เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท และพระราชทานพระราชดํารัส มีความสำคัญตอนหนึ่งว่า

“อาคารที่ทำการศาลฎีกา ซึ่งได้สร้างขึ้นใหม่บนที่ตั้งอาคารที่ทำการหลังเดิมนี้ มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน ควบคู่ไปกับประวัติศาสตร์แห่งการยุติธรรมของไทย อันนับเนื่องมาแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มีการปฏิรูประบบศาล และสร้างศาลสถิตยุติธรรมขึ้น

ห้องประชุมใหญ่ศาลฎีกาแห่งนี้ ก็เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญต่อบ้านเมือง เพราะนอกจากจะเป็นที่สำหรับประชุมกัน เพื่อคัดเลือกผู้พิพากษา ให้ทำหน้าที่วินิจฉัยตัดสินคดีต่าง ๆ แล้ว ตามรัฐธรรมนูญ และคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม ให้ทำหน้าที่ในองค์กรอิสระต่าง ๆ แล้ว ยังเป็นที่สำหรับประชุมใหญ่ เพื่อพิจารณาและตีความข้อกฎหมายสำคัญ ๆ อันนำไปสู่บรรทัดฐานในการบังคับใช้กฎหมายของประเทศด้วย

ข้าพเจ้าเชื่อว่า ทุกท่านทุกฝ่ายผู้มีส่วนร่วมในงานศาลยุติธรรม คงจะมีความภาคภูมิใจในเกียรติประวัติของที่ทำการแห่งนี้ ทั้งคงจะได้รำลึกถึงความสำคัญของหน้าที่ที่แต่ละคนมีอยู่ ในการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนและประเทศชาติ จึงขอให้ทุกท่านตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความรู้ในหลักวิชาการและกฎหมาย ประสบการณ์ที่ได้สร้างสมมา รวมทั้งวิจารณญาณที่ถูกต้อง ตามหลักเหตุผลและหลักธรรม เพื่อจรรโลงรักษาความยุติธรรมอันเที่ยงแท้ ให้บังเกิดความวัฒนาผาสุกแก่ประเทศชาติและประชาชนสืบไป”

จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณด้านหน้าอาคารศาลยุติธรรม ทรงวางพานพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะ พระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย

ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง ทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ จากบริเวณประตูด้านหน้าอาคารศาลยุติธรรม ไปจนถึงพระแม่ธรณีบีบมวยผม โดยตลอดเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่าน ประชาชนต่างเปล่งเสียงถวายพระพร ทรงพระเจริญ อย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดเพิ่มเติม https://ch3thailandnews.com/news/221792

เรื่องเล่าเช้านี้ (Morning News) 8 ธันวาคม 2563
ติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสารได้ก่อนใครได้ที่นี่
เรื่องเล่าเช้านี้.com : https://morningnews.bectero.com
facebook : https://www.facebook.com/MorningNewsTV3
Twitter : https://twitter.com/MorningNewsTV3
Official LINE : @ruenglao
YouTube : https://cutt.ly/MorningnewsTV3

&39;ในหลวงพระราชินี&39; เสด็จฯ ทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลฎีกา

ในหลวง พระราชินี เสด็จฯไปทรงเปิดศาลฎีกา


เมื่อเวลา 17.32 น. วันที่ 7 ธันวาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลฎีกา เขตพระนคร กรุงเทพฯ โดยมี นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา นางวาสนา หงส์เจริญ รองประธานศาลฎีกา นายนิพันธ์ ช่วยสกุล รองประธานศาลฎีกา นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม พร้อมข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมชั้นผู้ใหญ่ เฝ้าฯ รับเสด็จ
ครั้นเสด็จถึง ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธยุติธรรมโลกนาถ ทรงกราบ ประทับพระราชอาสน์ จากนั้นทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล จบ นายดิเรก อิงคนินันท์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือที่ระลึกแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
จากนั้นเสด็จฯไปยังแท่นพิธี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคาร “ศาลฎีกา” แล้วเสด็จเข้าพลับพลาพิธี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัสแก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมชั้นผู้ใหญ่ ความว่า

“ข้าพเจ้าและพระราชินี มีความยินดีที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดอาคารที่ทำการศาลฎีกา และได้มาพบปะวิสาสะกับทุกท่าน ผู้เป็นข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมชั้นผู้ใหญ่ ในวันนี้อาคารที่ทำการศาลฎีกา ซึ่งได้สร้างขึ้นใหม่บนที่ตั้งอาคารที่ทำการหลังเดิมนี้ มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน ควบคู่ไปกับประวัติศาสตร์แห่งการยุติธรรมของไทย อันนับเนื่องมาแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการปฏิรูประบบศาล และสร้างศาลสถิตยุติธรรมขึ้น

ห้องประชุมใหญ่ศาลฎีกาแห่งนี้ ก็เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญต่อบ้านเมือง เพราะนอกจากจะเป็นที่สำหรับประชุมกัน เพื่อคัดเลือกผู้พิพากษา ให้ทำหน้าที่วินิจฉัยตัดสินคดีต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ และคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม ให้ทำหน้าที่ในองค์กรอิสระต่าง ๆ แล้ว ยังเป็นที่สำหรับประชุมใหญ่ เพื่อพิจารณาและตีความข้อกฎหมายสำคัญ ๆ อันนำไปสู่บรรทัดฐานในการบังคับใช้กฎหมายของประเทศด้วย

ข้าพเจ้าเชื่อว่า ทุกท่านทุกฝ่ายผู้มีส่วนร่วมในงานศาลยุติธรรม คงจะมีความภาคภูมิใจ ในเกียรติประวัติของที่ทำการแห่งนี้ ทั้งคงจะได้รำลึกถึงความสำคัญของหน้าที่ที่แต่ละคนมีอยู่ในการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนและประเทศชาติ จึงขอให้ทุกท่านตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความรู้ในหลักวิชาการและกฎหมาย ประสพการณ์ที่ได้สร้างสมมา รวมทั้งวิจารณญาณที่ถูกต้องตามหลักเหตุผลและหลักธรรม เพื่อจรรโลงรักษาความยุติธรรมอันเที่ยงแท้ ให้บังเกิดความวัฒนาผาสุกแก่ประเทศชาติและประชาชนสืบไป ขออำนวยพรให้ทุกท่านมีกำลังกาย กำลังใจ กำลังปัญญา เข้มแข็งมั่นคง สามารถเป็นกำลังสำคัญ ในการสร้างสรรค์ประโยชน์สุขให้แก่สังคมประเทศชาติ ทั้งให้มีความสุขความเจริญ และความสำเร็จสมหวัง ในสิ่งอันพึงปรารถนาโดยทั่วกัน”
รวบรวม เรียบเรียง อ่าน : พงษ์พิชญ์ อ่อนละมัย
LINE : p_devere8789
ทีมคุณภาพ ทีมประสิทธิภาพ ทีมวิชาชีพ
ขอขอบคุณที่สละเวลารับชมและรับฟังด้วยดีเสมอมา

ในหลวง พระราชินี เสด็จฯไปทรงเปิดศาลฎีกา

ทรงเปิดอาคารศาลฎีกา


READ  สารคดี เสด็จประพาสต้น ตอนที่ 31 เสด็จประพาสระนอง ตอนที่ ๑ | ศาลา กลาง ระนอง | คอลเลกชันที่ดีที่สุดของเรื่องราว

เมื่อวันนี้วันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลฎีกา แขวงพระบรม
มหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เครดิตภาพจาก : Web_มติชน

ทรงเปิดอาคารศาลฎีกา

ภาพประวัติศาสตร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ ฉลองพระองค์ครุยฯ ประทับห้องประชุมใหญ่


๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลฎีกา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีนางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา นางวาสนา หงส์เจริญ รองประธานศาลฎีกา นายนิพันธ์ ช่วยสกุล รองประธานศาลฎีกา นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการชั้นผู้ใหญ่เฝ้าฯ รับเสด็จ

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงฉลองพระองค์ครุยเสด็จฯ เข้าห้องประชุมใหญ่ศาลฎีกา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัส ความว่า

“อาคารที่ทำการศาลฎีกา ซึ่งได้สร้างขึ้นใหม่บนที่ตั้งอาคารที่ทำการหลังเดิมนี้ มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน ควบคู่ไปกับประวัติศาสตร์แห่งการยุติธรรมของไทย อันนับเนื่องมาแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการปฏิรูประบบศาล และสร้างศาลสถิตยุติธรรมขึ้น ห้องประชุมใหญ่ศาลฎีกาแห่งนี้ ก็เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญต่อบ้านเมือง เพราะนอกจากจะเป็นที่สำหรับประชุมกัน เพื่อคัดเลือกผู้พิพากษาให้ทำหน้าที่วินิจฉัยตัดสินคดีต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ และคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม ให้ทำหน้าที่ในองค์กรอิสระต่าง ๆ แล้ว ยังเป็นที่สำหรับประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาและตีความข้อกฎหมายสำคัญ ๆ อันนำไปสู่บรรทัดฐานในการบังคับใช้กฎหมายของประเทศด้วย

ข้าพเจ้าเชื่อว่า ทุกท่านทุกฝ่ายผู้มีส่วนร่วมในงานศาลยุติธรรม คงจะมีความภาคภูมิใจ ในเกียรติประวัติของที่ทำการแห่งนี้ ทั้งคงจะได้รำลึกถึงความสำคัญของหน้าที่ที่แต่ละคนมีอยู่ในการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนและประเทศชาติ จึงขอให้ทุกท่านตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความรู้ในหลักวิชาการและกฎหมาย ประสพการณ์ที่ได้สร้างสมมา รวมทั้งวิจารณญาณที่ถูกต้องตามหลักเหตุผลและหลักธรรม เพื่อจรรโลงรักษาความยุติธรรมอันเที่ยงแท้ ให้บังเกิดความวัฒนาผาสุกแก่ประเทศชาติและประชาชนสืบไป”

ขอบคุณที่รับชม

กดติดตาม / Subcribe ข่าวในพระราชสำนัก ข่าวสารการปฏิบัติพระราชกรณียกิจของพระราชวงศ์ไทย ได้ที่

YOUTUBE : ProGressTH 789

ภาพประวัติศาสตร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ ฉลองพระองค์ครุยฯ ประทับห้องประชุมใหญ่

เรื่องราวประวัติอาคารที่ทำการศาลฎีกา


วีดิทัศน์บอกเล่าเรื่องราวประวัติอาคารที่ทำการศาลฎีกา

เรื่องราวประวัติอาคารที่ทำการศาลฎีกา

19 1 56 ข่าวเที่ยงDNN รื้ออาคารศาลฎีกาทำลายความทรงจำคณะราษฎร


19 1 56 ข่าวเที่ยงDNN รื้ออาคารศาลฎีกาทำลายความทรงจำคณะราษฎร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมราชินีฯ เสด็จฯเปิดอาคารที่ทำการศาลฎีกา เขตพระนคร กรุงเทพฯ


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมราชินีฯ เสด็จฯเปิดอาคารที่ทำการศาลฎีกา เขตพระนคร กรุงเทพฯ

"ในหลวง พระราชินี" เสด็จฯ ทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลฎีกา ข่าวในพระราชสำนัก วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลฎีกา

"ในหลวง  พระราชินี" เสด็จฯ ทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลฎีกา ข่าวในพระราชสำนัก วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

รื้อถอนกลุ่มอาคารศาลฎีกา


บนบล็อก http://www.oknation.net/blog/tourrattanakosin/2013/01/02/entry1
หมายเหตุ : บทความย้อนหลัง
“เหตุผลที่ควรระงับ การรื้อกลุ่มอาคารศาลฎีกา (โดยทันที)” โดย ชาตรี ประกิตนนทการ ม.ศิลปากร
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=254402251355830&set=t.100004878248310&type=3&theater
องค์กรใหญ่ มีความเห็นไม่ตรงกัน ขาดคนกลางมาไกล่เกลี่ย …การอนุรักษ์มรดกชาติ มีปัญหา
http://www.oknation.net/blog/tourrattanakosin/2012/12/24/entry2
ประวัติศาสตร์ที่มีลมหายใจ (เฮือกสุดท้าย) คงจะหายสาบสูญ ถ้าเราไม่ช่วยกัน (ส่งเสียง)
http://www.oknation.net/blog/tourrattanakosin/2012/12/24/entry1
“คณะกรรมการอนุรักษ์กรุงรัตนโกสินทร์ ค้านศาลฎีกาทุบอาคารเก่า ชี้ไม่มีใครกล้าทัดทานเพราะกลัวอำนาจศาล” ตามลิ้งก์ http://www.oknation.net/blog/tourrattanakosin/2012/12/23/entry1
“ข่าวเดียวกัน ออกมาพร้อมๆ กันจาก 2 หน่วยงาน แต่สับสน”
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=256110064518382&set=t.100004878248310&type=3&theater
กรมศิลป์ ฝ่ากระแส เสือกระดาษ ไร้อำนาจ “เดินหน้า ค้านทุบศาลฎีกา” จาก Thairathonline
http://www.oknation.net/blog/tourrattanakosin/2012/12/25/entry1
มีบทความเดิม ข้อเสนอในการปกป้องสมบัติชาติ มรดกแห่งประวัติศาสตร์ ที่เคยเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=rattanakosin&date=27122012&group=1&gblog=109

รื้อถอนกลุ่มอาคารศาลฎีกา

ดูเรื่องราวเพิ่มเติมหรือเรื่องราวโรแมนติก: ดูที่นี่ .

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ อาคารศาลฎีกา.

STEC CONSTRUCT ep.4 ศาลฎีกาหลังใหม่ รูปภาพ ที่เกี่ยวข้องกับ} .

STEC CONSTRUCT ep.4 ศาลฎีกาหลังใหม่

STEC CONSTRUCT ep.4 ศาลฎีกาหลังใหม่


>>คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ต่อไปนี้: ชมวิดีโอดีๆ เพิ่มเติมได้ที่นี่.

#STEC #CONSTRUCT #ep4 #ศาลฎกาหลงใหม.

[vid_tags]

STEC CONSTRUCT ep.4 ศาลฎีกาหลังใหม่

อาคารศาลฎีกา.

เราหวังว่า ความรู้ ในหัวข้อ อาคารศาลฎีกา นี้จะ เสนอมูลค่า มาสู่คุณ.

You may also like

Leave a Comment