การประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม ปปท.เขต 8 ประจำปี พ.ศ. 2562 | ประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม | ข่าวทั่วไปล่าสุดของวันนี้

[penci_button link=”#” icon=”fa fa-address-book” icon_position=”left” text_color=”#000000″]ดูรายละเอียด[/penci_button] การประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม ปปท.เขต 8 ประจำปี พ.ศ. 2562 การประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต จิตอาสา สามัคคี มืออาชีพ ของหน่วยงานในสังกัด สำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ว่าหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. จะดำรงตนด้วยความโปร่งใสและมีคุณธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาให้แก่ประชาชน พิธีประกาศเจตนารมณ์ องค์กรคุณธรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีประกาศเจตนารมณ์ “องค์กรคุณธรรม” โดย…ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นองค์ปาฐกในปฐกถาพิเศษ เรื่อง “องค์กรคุณธรรม” การประกาศเจตนารมณ์ "องค์กรคุณธรรม" (งานประชาสัมพันธ์) การประกาศเจตนารมณ์ “องค์กรคุณธรรม” (งานประชาสัมพันธ์) โดย…คุณกฤษณะ ชาญเลาหศักดิ์พงษ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เส้นทางสู่องค์กรคุณธรรม ตอนที่ 1 … Read more