การประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม ปปท.เขต 8 ประจำปี พ.ศ. 2562 | ประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม | ข่าวทั่วไปล่าสุดของวันนี้

[penci_button link=”#” icon=”fa fa-address-book” icon_position=”left” text_color=”#000000″]ดูรายละเอียด[/penci_button] การประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม ปปท.เขต 8 ประจำปี พ.ศ. 2562 การประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต จิตอาสา สามัคคี มืออาชีพ ของหน่วยงานในสังกัด สำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ว่าหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. จะดำรงตนด้วยความโปร่งใสและมีคุณธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาให้แก่ประชาชน พิธีประกาศเจตนารมณ์ องค์กรคุณธรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีประกาศเจตนารมณ์ “องค์กรคุณธรรม” โดย…ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นองค์ปาฐกในปฐกถาพิเศษ เรื่อง “องค์กรคุณธรรม” การประกาศเจตนารมณ์ "องค์กรคุณธรรม" (งานประชาสัมพันธ์) การประกาศเจตนารมณ์ “องค์กรคุณธรรม” (งานประชาสัมพันธ์) โดย…คุณกฤษณะ ชาญเลาหศักดิ์พงษ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เส้นทางสู่องค์กรคุณธรรม ตอนที่ 1 … Read more

ระเบียบว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547neung | ระเบียบการลาของพนักงานราชการ 2559 | คอลเลกชันที่ดีที่สุดของเรื่องราว

[penci_button link=”#” icon=”fa fa-address-book” icon_position=”left” text_color=”#000000″]ดูรายละเอียด[/penci_button] ระเบียบว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547neung ลิงค์ดาวน์โหลดไฟล์สรุป ระเบียบว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 http://gg.gg/uj6rv งานราชการ สอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการ ครูผู้ช่วย ข้าราชการ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ https://panuknganratchakarn.blogspot.com/ แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อ่านกฎหมายฉบับเต็ม เพิ่มเติม https://drive.google.com/file/d/15usjubOmAQSODcYKR1kIca0ACuNl7lxX/view?usp=sharing พนักงานราชการ ฟังให้รู้ แนวข้อสอบ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการลา พ.ศ. 2555 ติวสอบฟรีออนไลน์ ใช้ทบทวนความรู้ คลิปเสียงช่วยในการ ฟัง ทบทวน เนื้อหาต่าง ๆ ตามแนวข้อสอบทางงานราชการ ผู้จัดทำหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ติดตามรับชม ทุกคลิปเป็นลิขสิทธ์ของช่องหนังสือเสียงนะค่ะ แนวข้อสอบพนักงานราชการปรับปรุงเมษายน 2564 … Read more

สรุปรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 | สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญ 2560 pdf | คอลเลกชันที่ดีที่สุดของเรื่องราว

[penci_button link=”#” icon=”fa fa-address-book” icon_position=”left” text_color=”#000000″]ดูรายละเอียด[/penci_button] สรุปรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 สรุปรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 สรุปย่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 สรุปย่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 สรุปรัฐธรรมนูญ 2560 ติดต่อขอรับเอกสาร ประกอบการบรรยายเรื่อง สรุปภาพรวมรัฐธรรมนูญ 2560 ฟรีได้ที่ facebook ด้านล่างนี้นะครับ https://www.facebook.com/%E0%B8%9C%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9A2083040871998304/?modal=admin_todo_tour แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 (แก้ไขข้อ 10 ตอบ ค 60 ปี และแก้ไข ป.ป.ช. มี 9 คน) EP:9 แก้ไขคำตอบข้อ 10 (นาทีที่ 10.11) คำตอบที่ถูกคือ ข้อ ค 60 ปี เฉลยแนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 … Read more

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ. 2562 | ตัวอย่างโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ข่าวทั่วไปล่าสุดของวันนี้

[penci_button link=”#” icon=”fa fa-address-book” icon_position=”left” text_color=”#000000″]ดูรายละเอียด[/penci_button] โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ. 2562 โครงการฝึกซ้อมแผนและอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 28 ส.ค 58 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. จัดซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม 27 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายสมภาคย์ สุขอนันต์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม ณ สำนักงานเขตบางนา นายสกลธีฯ รผว.กทม.กล่าวว่า จากสถานการณ์การเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงทางภาคตะวันตกของประเทศ ทำให้กรุงเทพมหานครได้รับผลกระทบกับอาคารเก่าเกิดถล่มและเกิดเพลิงไหม้ อาจส่งผลให้มีสารเคมีรั่วไหลได้ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นภัยใกล้ตัวที่ไม่สามารคคาดเดาได้ล่วงหน้า และเมื่อเกิดเหตุดังกล่าวขึ้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือในการปฏิบัติงานจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยความเชี่ยวชาญและรวดเร็ว สามารถตัดสินใจได้ถูกต้องและต้องใช้เวลาในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุด เพราะทุกวินาทีหมายถึงชีวิตและความสูญเสีย จึงได้มีการจัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการบูรณาการความร่วมมือในทุกภาคส่วน ในการนี้ พ.ต.ท.สมเกียรติ นนทแก้ว ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได้สั่งการให้สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย ดำเนินการจัดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม โดยประสานความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ … Read more

ประมวลภาพการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ของกรมศุลกากร รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | หลักสูตรอบรมข้าราชการใหม่ | คอลเลกชันที่ดีที่สุดของเรื่องราว

[penci_button link=”#” icon=”fa fa-address-book” icon_position=”left” text_color=”#000000″]ดูรายละเอียด[/penci_button] ประมวลภาพการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ของกรมศุลกากร รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประมวลภาพการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ของกรมศุลกากร รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การฝึกอบรมสัมนาร่วมกัน"หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี"ของข้าราชการบรรจุใหม่ฯ การฝึกอบรมสัมนาร่วมกัน”หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี”ของข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู๋ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก การฝึกอบรมสัมนาร่วมกัน"หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี"ของข้าราชการบรรจุใหม่ การฝึกอบรมสัมนาร่วมกัน”หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี”ของข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู๋ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่1819 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ ศ ๒๕๖๓ นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ … Read more

ติวเต็มรูปแบบ : พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 | แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 | ข่าวทั่วไปล่าสุดของวันนี้

[penci_button link=”#” icon=”fa fa-address-book” icon_position=”left” text_color=”#000000″]ดูรายละเอียด[/penci_button] ติวเต็มรูปแบบ : พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สั่งซื้อหนังสือพัสดุ ได้เลย แค่กดเข้าไปที่นี่ https://www.pmangpor.com/ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (13 ก.พ.2561 ตอนที่ 1) จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร่อนพิบูลย์ สอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ทต.ร่อนพิบูลย์) สรุปข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน สรุปข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน นางสาวสุธาสินี ศรีมานะศักดิ์ นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ การถ่ายทอดความรู้ผ่าน Facebook กรมบัญชีกลาง เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (ว 89 / 18 ก.พ. 2564) วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน … Read more

"พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2564 : ความผิดฐานทำให้แท้งลูก" | พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ 27 | คอลเลกชันที่ดีที่สุดของเรื่องราว

[penci_button link=”#” icon=”fa fa-address-book” icon_position=”left” text_color=”#000000″]ดูรายละเอียด[/penci_button] "พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2564 : ความผิดฐานทำให้แท้งลูก" วิเคราะห์ อธิบาย พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา(ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ.๒๕๖๒ ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาจในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ วันนี้ มีผลใช้บังคับแล้ว ภาพรวม เพิ่มเติมมาตรา ๑๘ (๑) ,๒๘๐/๑ ,๒๘๕/๒ , ยกเลิกและแก้ไขมาตรา ๒๗๖,๒๗๗,๒๗๗ ทวิ ,๒๗๗ ตรี ,๒๗๙ ,๒๘๐ … Read more

สรุปการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 | โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2561 | ข่าวทั่วไปล่าสุดของวันนี้

[penci_button link=”#” icon=”fa fa-address-book” icon_position=”left” text_color=”#000000″]ดูรายละเอียด[/penci_button] สรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษา 2561 Donate เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปให้ครับ … ขอบคุณ “กรรมการหนุ่ม” มากๆ ครับ ทาง True Wallet 0918284716 ทาง PromptPay 0918284716 การประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปี 2561 องค์ความรู้การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา EP1 กฎกระทรวงประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 (2561) ระบบประกันคุณภาพภายใน กฎกระทรวงประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 Donate เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปให้ครับ … ขอบคุณ “กรรมการหนุ่ม” มากๆ ครับ ทาง True Wallet 0918284716 ทาง PromptPay 0918284716 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2561 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์ … Read more

Ep.235 พระบรมรูปเหมือน ห่มดอง พ.ศ. ๒๔๑๑ วังหลัง สร้างโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี | รูป พ | อัพเดทข่าวสารสัตว์เลี้ยง

Ep.235 พระบรมรูปเหมือน ห่มดอง พ.ศ. ๒๔๑๑ วังหลัง สร้างโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี | ข่าวรถล่าสุด วันนี้ [penci_button link=”#” icon=”fa fa-address-book” icon_position=”left” text_color=”#000000″]ดูรายละเอียด[/penci_button] คุณสามารถรับชมวิดีโอที่กำลังมาแรงเพิ่มเติมได้ในขณะนี้: https://future-user.com/ . ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ รูป พ. วิธีขายของบนเฟซบุ๊กมาร์เก็ตเพลส Facebook Marketplace | ขายของออนไลน์ Facebook EP3 มือใหม่ควรเริ่มต้นขายที่ Facebook ส่วนตัว หรือ เพจ Facebook ดี ? สร้างเพจไว้ขายของได้ใน 1 นาที พิมรี่พายคายหมดเปลือก ขายของออนไลน์ยังไงให้รวย!! [EP.4 l 2020] วิธีขายของใน Facebook Marketplace ง่ายโคตรๆ โพสต์ขายแล้วไม่มีคนทัก ทำยังไง สอนวิธีสร้างเพจเฟสบุค ตั้งค่าเพจ … Read more

บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม | การคิดบํานาญแบบใหม่ 2561 | ข่าวรถล่าสุด

บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม | ข่าวรถล่าสุด วันนี้ [penci_button link=”#” icon=”fa fa-address-book” icon_position=”left” text_color=”#000000″]ดูรายละเอียด[/penci_button] คุณสามารถรับชมวิดีโอที่กำลังมาแรงเพิ่มเติมได้ในขณะนี้: https://future-user.com/ . ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ การคิดบํานาญแบบใหม่ 2561. EP.5 บำเหน็จบำนาญปกติ คำนวณเงินบำนาญของคุณอย่างง่ายดายภายใน 1 คลิก ฉันจะทำเงินบำนาญสำหรับทุกคนด้วยตัวเอง คุณเห็นเงินบำนาญประกันสังคมเท่าไหร่? แจ้งข่าว! เงินเดือนข้าราชการและบำนาญปี 2564 ออกเมื่อใด เทคนิคคิดเงินเกษียณ / 10 ก.ย. 61 บำเหน็จบำนาญบำเหน็จบำนาญ บำเหน็จบำนาญมรดก และเบี้ยเลี้ยงพิเศษ 3 เท่า เราสามารถคำนวณเงินบำนาญชราภาพได้ด้วยตัวเอง แจ่มใส! สมาชิก GPF ที่เกษียณอายุแล้วมีสิทธิ์ได้รับเงินบำนาญ บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม . บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อมูล … Read more