กรอบการประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ. 2560 | แบบประเมิน ita 2560 อบต | ข่าวรถล่าสุด

by Malee Chakrii
0 comment

กรอบการประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ. 2560 | ข่าวรถล่าสุด วันนี้

ดูรายละเอียด

คุณสามารถรับชมวิดีโอที่กำลังมาแรงเพิ่มเติมได้ในขณะนี้: ดูที่นี่ .

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ แบบประเมิน ita 2560 อบต.

คุณชนิดา อาคมวัฒนา หัวหน้าศูนย์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานราชการ (ITA) สำนักงาน ป.ป.ช. บรรยายเรื่อง Integrity and Transparency Assessment of Government Agencies (ITA) เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร.

กรอบการประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ. 2560 ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับ} .

กรอบการประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ. 2560

กรอบการประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ. 2560


>>คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ต่อไปนี้: Future-user.

แบบประเมิน ita 2560 อบต – การค้นหาที่เกี่ยวข้อง.

#กรอบการประเมน #ITA #ประจำป #พศ.

ชนิดา,อาคมวัฒนะ,ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ,ITA,17กรกฎาคม,17,กรกฎาคม,2560,คุณธรรม,ความโปร่ง,ของ,หน่วยงานภาครัฐ,สำนักงาน,ป.ป.ช.,ปปช.,ป้องกัน,ปราบปราม,การทุจริต

กรอบการประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ. 2560

แบบประเมิน ita 2560 อบต.

ด้วย ข้อมูล ในหัวข้อ แบบประเมิน ita 2560 อบต นี้จะ เสนอมูลค่า มาสู่คุณ.

READ  อบต.แม่คะVS อบต.แม่งอน 1 | อบต.แม่คะ | ข่าวรถล่าสุด

You may also like

Leave a Comment