การฟื้นฟูสมรรถภาพปอด สำหรับผู้ป่วย COVID – 19 | การ ฟื้นฟู สมรรถภาพ | คอลเลกชันที่ดีที่สุดของเรื่องราว

by Malee Chakrii
0 comment

ดูรายละเอียด

Table of Contents

การฟื้นฟูสมรรถภาพปอด สำหรับผู้ป่วย COVID 19


แนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพปอด สำหรับผู้ป่วย COVID 19
ควรทำอย่างไรบ้าง ?
พบกับคำแนะนำและขั้นตอนการฟื้นฟูสมรรถภาพปอด สำหรับผู้ป่วย COVID 19
จากนักกายภาพบำบัดเฉพาะทาง ด้านฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ ปอดและหลอดเลือด

การฟื้นฟูสมรรถภาพปอด สำหรับผู้ป่วย COVID  19

“ Lokomat “ หุ่นยนต์ฝึกเดินอัจฉริยะ เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพกล้ามเนื้อ


การฝึกเดินด้วยเครื่องหุ่นยนต์ฝึกเดิน เป็นการเดินบนลู่ โดยมีเครื่องช่วยพยุงน้ำหนักตัวของผู้ป่วย และมีอุปกรณ์เสริมเป็นขา ของหุ่นยนต์ ประกบกับขาของผู้ป่วยซึ่งขาของหุ่นยนต์จะขับเคลื่อนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ คอยควบคุมการเคลื่อนไหวของข้อสะโพกและข้อเข่าของผู้ป่วย ทำให้ผู้ป่วยเดินด้วยจังหวะและท่าทางการเดินคล้ายธรรมชาติ มีความถูกต้องตามรูปแบบการเดินมากที่สุด ปลอดภัย

READ  ป้าแฮปปี้ ทีมกลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ | งานสนับสนุนวิชาการ | คอลเลกชันที่ดีที่สุดของเรื่องราว

โรงพยาบาลจุฬารัตน์3อินเตอร์ รับรองจากJCIมาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล

💻 Website:www.chularat3.com 📞 Call Center: 020332900

📞 สายด่วน: 1609

“ Lokomat “  หุ่นยนต์ฝึกเดินอัจฉริยะ เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพกล้ามเนื้อ

การป้องกันความพิการและการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ แผ่นที่ 1


รายการวีดิทัศน์เพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการ การป้องกันความพิการและการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ แผ่นที่ 1
ความสำคัญของการป้องกันวามพิการ
การให้คำปรึกษาก่อนการแ่ต่งงาน
การฝากครรภ์เพื่อป้องกันความพิการของบุตร
การป้องกันความพิการในขณะคลอดบุตร
การป้องกันความพิการในเด็กเล็ก
การป้องกันความพิการด้านการได้ยิน
การป้องกันความพิการทางสายตา
ผลิตรายการโดยส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ

การป้องกันความพิการและการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ  แผ่นที่ 1

3 วิธี แก้สมรรถภาพทางเพศเสื่อมโดย หมอแอมป์


สโมสรสุขภาพ ตอน 3 “ปัจจัยที่ลดสมรรถภาพทางเพศ”
โดย หมอแอมป์ นพ. ตนุพล วิรุฬหการุญ

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และ ผู้อำนวยการ BDMS Welness Clinic
ผู้อำนวยการ RoyalLife โรงพยาบาลกรุงเทพ
นายกสมาคมแพทย์ฟื้นฟูสุขภาพและส่งเสริมการศึกษาโรคอ้วน กรุงเทพ (BARSO)
ออกอากาศทางช่อง 9 อสมท เมื่อ พ.ศ.2556

keywords for Education:
Lifestyle Medicine
Andropause
Hormones

http://www.barso.or.th
(สมาคมแพทย์ฟื้นฟูสุขภาพและส่งเสริมการศึกษโรคอ้วน กรุงเทพ)

READ  เปิดคลิปไฟท่วมสยองย่าง 25 ศพ รถตู้ประสานงารถกระบะ จ.ชลบุรี | รถ ประสานงา | คอลเลกชันที่ดีที่สุดของเรื่องราว

http://www.dramp.com

Instagram: DrAmp Team

drampCopyright 2015

เทปนี้มีลิขสิทธิ์ ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต มีผลในทางกฏหมาย

ปล.เป็นคลิปให้คำแนะนำแก่ผู้รักสุขภาพที่ยังไม่ป่วยและต้องการป้องกันโรคให้ตัวเอง สำหรับผู้ที่มีโรคแล้วยังไม่ควรทำตามและควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อนนะครับ ด้วยความปรารถนาดีจาก หมอแอมป์

3 วิธี แก้สมรรถภาพทางเพศเสื่อมโดย หมอแอมป์

ดูแลเธอ..ด้วยรัก : ตอน 3 การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช


ผู้สนับสนุนงบประมาณ :
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ(สคสช)
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ที่ปรึกษา :
นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
แพทย์หญิงดวงตา ไกรภัสสร์พงษ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
นางสาววิไล เสรีสิทธิพิทักษ์ นักจิตวิทยาคลินิกเชี่ยวชาญ
แพทย์หญิงวิชชุดา จันทราษฎร์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ผู้ประสานงาน :
นางลัดดา จีระกุล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ

ขอขอบคุณ
นางสาวกรรณิกา เขื่อนนิล นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการ
นายชะลอ เพชรอินทร์ เจ้าพนักงานอาชีวบำบัดชำนาญงาน
นางสาวยุพิน จีนสงวน เจ้าพนักงานอาชีวบำบัดชำนาญงาน
นางสาวศุภลักษณ์ เม่นเผือก นักโภชนาการปฏิบัติการ
นางสาวพิมพิมล สุทธิมูลนาม นักกิจกรรมบำบัด
นางสาวพัชรามล ชลคีรี นักสังคมสงเคราะห์
นางสาวออน โสคำแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ

ขอขอบคุณนักแสดงทุกท่านที่ร่วมแสดงในวีดีทัศน์

ดูแลเธอ..ด้วยรัก : ตอน 3 การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช

รายการ 5 นาทีกับแพทย์ธรรมศาสตร์ ตอน "การฟื้นฟูสมรรถภาพปอดหลังการป่วยจาก Covid19"


สำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ Covid19 และได้รับการรักษาในโรงพยาบาลจนหายดีแล้ว เมื่อกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านก็พบว่ามีผู้ป่วยจำนวนหนึ่งที่ยังมีอาการทางโรคปอดอยู่ เช่น อาจจะมีอาการไอเรื้อรัง หรือมีอาการเหนื่อยหอบ ดังนั้นการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดหลังการป่วยจาก Covid19 จะมีส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นฟูสมรรถภาพปอดและกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติเร็วขึ้น

รายการ 5 นาทีกับแพทย์ธรรมศาสตร์ ตอน "การฟื้นฟูสมรรถภาพปอดหลังการป่วยจาก Covid19"

การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและการฟื้นฟูสมรรถภาพ 1


READ  ฝ่ายบุคคลให้เขียนชื่อ-นามสกุลและเบอร์ติดต่อในแบบฟอร์มทำ OT | แบบ ฟอร์ม ฝ่าย บุคคล | คอลเลกชันที่ดีที่สุดของเรื่องราว

การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและการฟื้นฟูสมรรถภาพ 1

รายการ 5 นาทีกับแพทย์ธรรมศาสตร์ ตอน "การฟื้นฟูสมรรถภาพปอดในผู้ป่วย Covid19"


ผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด 19 ที่มีอาการติดเชื้อในปอดร้อยละ 20 อาจจะมีอาการวิกฤตหรือกึ่งวิกฤตที่จำเป็นต้องใช้ออกซิเจนหรือเครื่องช่วยหายใจ หลังจากผู้ป่วยอาการดีขึ้นแล้วประมาณ 12 สัปดาห์ ผู้ป่วยจะใช้ออกซิเจนลดลงหรือสามารถถอดเครื่องช่วยหายใจได้ ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้อาจจะมีอาการเหนื่อยหรือมีอาการไอหลังจากที่อาการดีขึ้น การฟื้นฟูสมรรถภาพปอดด้วยการทำกายภาพบำบัดจะทำให้สมรรถภาพปอดของผู้ป่วยกลับมาได้เร็วขึ้น
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
5นาทีกับแพทย์ธรรมศาสตร์
สอบถามหรือขอคำปรึกษาได้ที่ งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โทร. 0 926 91013 วันเวลาราชการ

รายการ 5 นาทีกับแพทย์ธรรมศาสตร์ ตอน "การฟื้นฟูสมรรถภาพปอดในผู้ป่วย Covid19"

14 สิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์


14 สิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์

สุขภาพดีกับหมอฟื้นฟู ตอน โรคหลอดเลือดสมองกับการฟื้นฟูสมรรถภาพ


สุขภาพดีกับหมอฟื้นฟู ตอน โรคหลอดเลือดสมองกับการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ดูเรื่องราวเพิ่มเติมหรือเรื่องราวโรแมนติก: ดูที่นี่ .

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ การ ฟื้นฟู สมรรถภาพ.

การฟื้นฟูสมรรถภาพปอด สำหรับผู้ป่วย COVID – 19 รูปภาพ ที่เกี่ยวข้องกับ} .

การฟื้นฟูสมรรถภาพปอด สำหรับผู้ป่วย COVID - 19

การฟื้นฟูสมรรถภาพปอด สำหรับผู้ป่วย COVID – 19


>>คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ต่อไปนี้: ดูความรู้ใหม่เพิ่มเติมที่นี่.

#การฟนฟสมรรถภาพปอด #สำหรบผปวย #COVID.

[vid_tags]

การฟื้นฟูสมรรถภาพปอด สำหรับผู้ป่วย COVID – 19

การ ฟื้นฟู สมรรถภาพ.

หวังว่า ข้อมูล ในหัวข้อ การ ฟื้นฟู สมรรถภาพ นี้จะ มีประโยชน์ มาสู่คุณ.

You may also like

Leave a Comment