การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 20 ตรี | ขั้นตอนการไกล่เกลี่ย | คอลเลกชันที่ดีที่สุดของเรื่องราว

by Malee Chakrii
0 comment

ดูรายละเอียด

Table of Contents

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 20 ตรี


การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 20  ตรี

เรื่องที่ 5.4 การเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางที่มีหลักการ


เรื่องที่ 5.4 การเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางที่มีหลักการ

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี


กรมบังคับคดีขอเชิญรับชมวีดิทัศน์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจกรมบังคับคดี
ด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี
https://youtu.be/K1Wiwi8XxUE

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี

วีดีทัศน์กรมบังคับคดีเรื่อง "การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี"


กรมบังคับคดีได้จัดทำวีดีทัศน์เผยแพร่บทบาทภารกิจของกรมบังคับคดี ชุด “LED 4.0 มิติใหม่กรมบังคับคดี ยุติธรรม โปร่งใส เข้าถึงง่าย ก้าวสู่สากล”

วีดีทัศน์กรมบังคับคดีเรื่อง "การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี"

Judge talk, just tell Ep.4 Welcome to การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง


Judge talk, just tell Ep.4 Welcome to การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง
เพชรรัตน์ สพรั่งผล
ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา

Judge talk, just tell Ep.4 Welcome to การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง

การยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ทนายพราวรวี


ขั้นตอนการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 20 ตรี ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ช่วยทำให้คู่กรณีที่จะเสนอคดีเป็นคำฟ้องต่อศาล ใช้วิธีการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องและระงับคดีที่ขึ้นศาลได้ ประหยัดสำหรับผู้เป็นโจทก์ฟ้อง และลดความบาดหมางกับผู้ที่ถูกฟ้องศาล

สนใจจัดทำร้องขอไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องโทรหาทนายพราวรวี (ทนายแพม) โทร 0924505998

การยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ทนายพราวรวี

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีแพ่ง 1 สื่อศาล : สำนักงานศาลยุติธรรม


การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีแพ่ง 1 สื่อศาล : สำนักงานศาลยุติธรรม

เรื่องที่ 5.8 กระบวนการในการเจรจาไกล่เกลี่ย


เรื่องที่ 5.8 กระบวนการในการเจรจาไกล่เกลี่ย

ทนายวิรัช : 6 ขั้นตอน เมื่อต้องไปศาล (ไม่รู้ถือว่าพลาด !)


⚖️ฟรี !! ปรึกษากฎหมาย ด้วยการสมัครสมาชิกกับทนายวิรัชรายปี

🔥สิ่งที่จะได้รับ..

✅1.ปรึกษากฎหมายโดยตรงกับทนายวิรัช ปกติมีค่าบริการเป็นรายชั่วโมง

✅2.ปรึกษาได้ตลอดไม่จำกัดคำถาม

✅3.ปรึกษาได้ 1 ปีเต็ม

✅4. ปรึกษาและต้องเป็นคดี คิดค่าบริการราคาสมาชิก

🚩ด่วน !! สอบถามรายละเอียดได้ทางนี้ (ก่อนปรับราคา) https://goo.gl/BeprPy

📍ผู้สนับสนุน (แค่คลิก เข้าไปชมสินค้า)
🟠Shopee : https://bit.ly/3z5xFgS
🔵Lazada : https://bit.ly/34vxxJM

✅📍สมัครสมาชิกปรึกษากฎหมายรายปี (สอบถามรายละเอียดได้) https://goo.gl/BeprPy
✅📍ปรึกษากฎหมายทางโทรศัพท์ (สอบถามรายละเอียดได้) https://goo.gl/BeprPy
✅📍ประกันรถยนต์ ประกันสุขภาพ (สอบถามรายละเอียดได้) https://goo.gl/BeprPy
✅📍ศูนย์จัดการมรดก (สอบถามได้) https://goo.gl/BeprPy
✅📍Notary public (สอบถามได้) https://goo.gl/BeprPy
📗สุดยอด พ็อคเก็ตบุ๊ค กฎหมายหลายรส 2 อ่านแล้วได้ความรู้ ไม่ถูกใครหลอกหรือเอาเปรียบ อ่านง่าย สั้น กระชับ ฮา เพียง 140 บาท 🔥ฟรีค่าส่งลงทะเบียน สอบถามและสั่งซื้อได้ที่ https://goo.gl/BeprPy
▼ ติดตามผมออนไลน์ได้ที่นี่:

►YouTube –https://www.youtube.com/tanaiwiratdotcom

► Facebook – http://facebook.com/tanaiwiratdotcom

► Twitter – http://twitter.com/tanaiwirat

►Line – https://goo.gl/BeprPy

► Website –https://www.tanaiwirat.com

ทนายวิรัช : 6 ขั้นตอน เมื่อต้องไปศาล  (ไม่รู้ถือว่าพลาด !)

การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง 2553 By Theimagines อ่านกฎหมายปันกันฟัง


theimagines อ่านกฎหมายปันกันฟัง LearnThaiLanguages


กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ. ๒๕๕๓

ข้อ ๑[๑] กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่ข้อ ๒๘ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป


ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้
“ข้อพิพาท” หมายความว่า ข้อพิพาททางแพ่งเกี่ยวกับที่ดิน มรดก และข้อพิพาททางแพ่งอื่นที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินสองแสนบาทหรือมากกว่านั้น ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา
“อำเภอ” หมายความรวมถึง กิ่งอำเภอ
“นายอำเภอ” หมายความรวมถึง ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ
“พนักงานอัยการประจำจังหวัด” หมายความว่า ข้าราชการอัยการซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่อัยการผู้ช่วยขึ้นไปที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในจังหวัด
“บัญชีรายชื่อ” หมายความว่า บัญชีรายชื่อบุคคลที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ย
“ผู้ไกล่เกลี่ย” หมายความว่า บุคคลที่ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
“ประธานคณะผู้ไกล่เกลี่ย” หมายความว่า นายอำเภอ พนักงานอัยการประจำจังหวัดหรือปลัดอำเภอที่ได้รับมอบหมาย ที่เป็นประธานคณะบุคคลผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท


หมวด ๑ บัญชีรายชื่อ

READ  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี | ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี | คอลเลกชันที่ดีที่สุดของเรื่องราว

ข้อ ๓ ในอำเภอหนึ่งให้มีบัญชีรายชื่อ
ข้อ ๔ คุณสมบัติผู้ไกล่เกลี่ย
ข้อ ๕ เมื่อพ้นวันรับสมัครแล้ว รวบรวมรายชื่อผู้สมัครเสนอคณะกรมการจังหวัด
ข้อ ๖ ให้ผู้ไกล่เกลี่ยพ้นจากบัญชีรายชื่อเมื่อ
ข้อ ๗ ในกรณีที่บัญชีรายชื่อมีจำนวนรายชื่อน้อยกว่ายี่สิบคน
ข้อ ๘ จรรยาบรรณของผู้ไกล่เกลี่ย
ข้อ ๙ ประพฤติผิดจรรยาบรรณ
ข้อ ๑๐ ให้นายอำเภอตรวจสอบบัญชีรายชื่อเป็นประจำทุกปีปฏิทิน


หมวด ๒ การดำเนินการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท

ข้อ ๑๑ คู่พิพาทประสงค์จะให้มีการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
ข้อ ๑๒ นัดประชุมคณะผู้ไกล่เกลี่ยภายในเจ็ดวัน
ข้อ ๑๓ การดำเนินการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ณ ที่ว่าการอำเภอ
ข้อ ๑๔ คู่พิพาทไม่มาตามกำหนด
ข้อ ๑๕ ประธานคณะผู้ไกล่เกลี่ยชี้แจงวิธีการไกล่เกลี่ย
ข้อ ๑๖ คณะผู้ไกล่เกลี่ยจะต้องมาปฏิบัติหน้าที่ครบทุกคน
ข้อ ๑๗ คณะผู้ไกล่เกลี่ยอาจให้นำพยานบุคคลเข้าชี้แจง
ข้อ ๑๘ การพิจารณาการสะดุดหยุดลงของอายุความ
ข้อ ๑๙ ไม่สมัครใจที่จะให้ดำเนินการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทต่อไป
ข้อ ๒๐ ผู้ไกล่เกลี่ยที่คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้เลือกไว้ต้องพ้นจากบัญชีรายชื่อ
ข้อ ๒๑ ต้องให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาสามเดือน
ข้อ ๒๒ ในกรณีที่คู่พิพาทไม่อาจตกลงกันได้
ข้อ ๒๓ การทำสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างคู่พิพาท
ข้อ ๒๔ ผลของสัญญาประนีประนอมยอม
ข้อ ๒๕ กรณีไม่ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความ


หมวด ๓ เบ็ดเตล็ด

ข้อ ๒๖ ประธานคณะผู้ไกล่เกลี่ยจัดให้มีการบันทึกสรุปข้อเท็จจริง
ข้อ ๒๗ คณะผู้ไกล่เกลี่ยมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน


บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๘ ให้นายอำเภอดำเนินการจัดให้มีบัญชีรายชื่อภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี

ขอบพระคุณราชกิจจานุเบกษาและขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอบพระคุณสำหรับการติดตาม กดไลค์ กดแชร์ และหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณและคนที่คุณรักและหวังดีทุกคนนะครับ

ติดตามช่อง Theimagine ได้ที่
https://www.youtube.com/channel/UC4KPHQJek8iRQ6CO_TraSRA?sub_confirmation=1

ฟังคลิปเสียงได้อีกหนึ่งช่องทางที่ SoundCloud https://soundcloud.com/theimagines

พบปะพูดคุยและทักทายแลกเปลี่ยนกันได้ที่
https://www.facebook.com/theimagines/

ทักทายส่วนตัวได้นะครับ
https://m.me/Adsadawutkk

การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง  2553  By Theimagines อ่านกฎหมายปันกันฟัง

ดูเรื่องราวเพิ่มเติมหรือเรื่องราวโรแมนติก: https://future-user.com/ .

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ขั้นตอนการไกล่เกลี่ย.

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 20 ตรี ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับ} .

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 20  ตรี

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 20 ตรี


>>คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ต่อไปนี้: Future-user.

#การไกลเกลยขอพพาทกอนฟองตามประมวลกฎหมายวธพจารณาความแพง #มาตรา #ตร.

[vid_tags]

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 20 ตรี

ขั้นตอนการไกล่เกลี่ย.

หวังว่า ความรู้ ในหัวข้อ ขั้นตอนการไกล่เกลี่ย นี้จะ มีคุณค่า มาสู่คุณ.

You may also like

Leave a Comment