ประเพณีแข่งเรือ จังหวัดน่าน | ปลัดจังหวัดน่าน | คอลเลกชันที่ดีที่สุดของเรื่องราว

by Malee Chakrii
2 comments

ดูรายละเอียด

Table of Contents

ประเพณีแข่งเรือ จังหวัดน่าน


การแข่งเรือของจังหวัดน่าน เป็นประเพณีเก่าแก่สืบต่อกันมานาน ลักษณะของเรือแข่ง ลำเรือจะใช้ท่อนซุงทั้งท่อนขุดแบบเรือชะล่า แต่รูปร่างเพรียวเบา หัวเรือแกะเป็นรูปพญานาค หรืองูใหญ่ชูคอเป็นสง่า

ประเพณีแข่งเรือ จังหวัดน่าน

ปลัดจังหวัดน่าน ลงแขกเกี่ยวข้าว ชนเผ่ามละบรี ข่าวเช้า วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 NBT2HD


บรรยากาศของกิจกรรม ลงแขกเกี่ยวข้าว ซึ่งเมื่อวานนี้เรานำเสนอไปแล้วสำหรับประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวของชาวอีสาน /วันนี้เป็นกิจกรรมของเกษตรกรทางภาคเหนือค่ะ ไปกันที่จังหวัดน่าน ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์ป่าไม้ห้วยลู่ ของชาวชุมชนเผ่า มละบรี

ปลัดจังหวัดน่าน ลงแขกเกี่ยวข้าว ชนเผ่ามละบรี ข่าวเช้า วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 NBT2HD

ข่าวภาคเหนือ 08 ธันวาคม 2563 น่าน ปลัดมท ส่งมอบบ้านห้วยขาบ จ น่าน หลังย้ายหมู่บ้าน จากเหตุดินถล่ม


ปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมส่งมอบบ้านห้วยขาบ จังหวัดน่าน หลังย้ายหมู่บ้าน จากเหตุดินถล่ม เมื่อปี 2561

ข่าวภาคเหนือ 08 ธันวาคม 2563 น่าน ปลัดมท  ส่งมอบบ้านห้วยขาบ จ น่าน หลังย้ายหมู่บ้าน จากเหตุดินถล่ม

เมืองงาช้างดำร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านคนใหม่ ท่ามกลางการแสดงความยินดีและความเชื่อมั่น


เมืองงาช้างดำ ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านคนใหม่ ท่ามกลางการแสดงความยินดีและความเชื่อมั่นที่จะเป็นผู้นำในการบริหารงานสร้างความสุขให้กับประชาชน
เมื่อเวลา 11.00 น. เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน หน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมให้การต้อนรับ นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมนางประภา บุญหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน คนใหม่ เข้าสักการะศาลหลักเมืองน่าน และกราบสักการะพระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง รับวัตถุมงคลในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ ท่ามกลางความยินดีของทุกภาคส่วน โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นาย นิวัฒน์ งามธุระ ปลัดจังหวัดน่าน นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองน่าน นายนรินทร์ เหล่าอารยะ นายก อบจ.น่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐและ ภาคเอกชน ตลอดทั้งสื่อมวลชน มาร่วมให้การต้อนรับอย่างล้นหลาม พร้อมจัดพิธีการต้อนรับอย่างอบอุ่น
นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ภูมิลำเนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประวัติการศึกษา ศึกษาโรงเรียนจ่าอากาศ รุ่นปี 2521 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย การศึกษาอบรม หลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่109 หลักสูตรนักเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ 48 หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 54 หลักสูตรฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ชุดที่ 17 หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 60 ประวัติการทำงาน ปี พ.ศ. 2540 นายอำเภอขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ปี พ.ศ.2554 นายอำเภอดอกคำใต้ จ.พะเยา ปี พ.ศ. 2556 นายอำเภอเมืองพะเยา จ.พะเยา ปี พ.ศ. 2557 ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี พ.ศ. 2558รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกปี พ.ศ. 2559 รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ปี พ.ศ. 2561 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ปีพศ 2563 เป็นผู้ว่าจังหวัดน่าน /ขอบคุณภาพจากสมาชิกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน /
/บุญยงค์ สดสอาด รายงาน

เมืองงาช้างดำร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านคนใหม่ ท่ามกลางการแสดงความยินดีและความเชื่อมั่น

ประมูลเลขสวย ขนส่ง จ.น่าน


READ  คืนบาป | หลอนไดอารี่ x The Shock 13 | EP.84 | รูปผี | คอลเลกชันที่ดีที่สุดของเรื่องราว

นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงานประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์สวยของสำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน เมื่อเช้า วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ณ.โรงแรมดิอิเพลสน่าน มีคหบดีหลายท่านและ พี่น้องประชาชนหลากหลายอาชีพให้ความสนใจ เดินทางมาร่วมงานประมูลในครั้งนี้
โดยมีหัวหน้าส่วนร่วมงานดังนี้ 1) นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ ปลัดจังหวัดน่าน 2) นายหาญชัย ไชยวงค์ นายอำเภอเมื่องน่าน 3) นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด หัวหน้า สนง.จังหวัดน่าน 4) นายจรัสพันธ์ อรุณคง ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดน่าน 5) นางสาวธนวันต์ ชุมแสง ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน 6) นายวีระวัฒน์ ทะคง ผอ.การท่าอากาศยานนครน่าน 7) นางสาวเตือนจิต ปานบุญ สถิติจังหวัดน่าน 8)นางสาวนงลักษณ์ สมัครการ สรรพสามิตพื้นที่น่าน 9) นางสาวทวีวัฒนา บุญซื่อ สรรพกรพื้นที่น่าน 10) นางสาวรุจา ชราชิต พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.น่าน 11) นางสุภาพ ไทยน้อย สหกรณ์ จ.น่าน 12)นางสาวนิลเนตร โลหะพจน์พิลาศ อุตสาหกรรม จ.น่าน 13) นายภานุวัชร์ อันสนธิ์ ท่องเที่ยวและก็ฬา จ.น่าน 14) ว่าที่ รต.ภาณุวัฒน์ ขัดนาค ผอ.ททท.สำนักงานน่าน 15) นางพนิตพร ไทนอ ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1 16) นายนิพนธ์ ฟูศรี ผอ.โครงการชลประทานน่าน 17)นางสาวกนกวรรณ ผดุงขันธ์ ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.น่าน 18) นายสุรกฤษฎ์ วงวราภัทร พลังงานจังหวัดน่าน 19) พตท.ทศพล สืบกาสี รอง ผกก.จราจร สภ.เมืองน่าน และผู้แทนอีกหลายหน่วยงานเข้าร่วมงาน โดยมี นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์พันธุ์ ขนส่งจังหวัดน่าน นายไพศาล ต๊ะรังสี หัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถ นายศราวุธ ปวนธิ หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง พร้อมเจ้าหน้าที่ขนส่งทุกคนร่วมให้การต้อนรับ พี่น้องประชาชนอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา

ประมูลเลขสวย ขนส่ง จ.น่าน

..อำเภอเมืองน่าน ห่วงใยผู้รับและผู้ให้บริการ ในที่ว่าการอำเภอ… วันที่ 29 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา


..อำเภอเมืองน่าน ห่วงใยผู้รับและผู้ให้บริการ ในที่ว่าการอำเภอ…
วันที่ 29 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ภายใต้การอำนวยการของนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายนิวัฒน์ งามธุระ ปลัดจังหวัดน่าน โดยนายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองน่าน และนายหาญชัย ไชยวงศ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ได้ความร่วมมือจาก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน ได้นำรถพร้อมอุปกรณ์ มาพ่นฝอยละอองน้ำ เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 10 PM 2.5) ที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพต่อผู้รับและผู้ให้บริการ ภายในบริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองน่าน โดยได้รับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำจำนวน 2 คัน จาก อบต.ถืมตอง และ อบต.ไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน

..อำเภอเมืองน่าน ห่วงใยผู้รับและผู้ให้บริการ ในที่ว่าการอำเภอ... วันที่ 29 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา

องคมนตรี ตรวจโครงการกองทุนการศึกษา จ.น่าน วันที่ 4 สิงหาคม 2560 ข่าวดึก NBT2HD


READ  ปรึกษากฎหมาย"ทนายอาสา"ประจำโรงพัก | ปรึกษา เรื่อง กฎหมาย | คอลเลกชันที่ดีที่สุดของเรื่องราว

องคมนตรี ตรวจติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษา และตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน อำเภอทุ่งช้าง และอำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

องคมนตรี ตรวจโครงการกองทุนการศึกษา จ.น่าน วันที่ 4 สิงหาคม 2560 ข่าวดึก NBT2HD

จังหวัดน่าน ทำพิธี บวชป่า และสมโภชน์ ม่อนพระเจ้า ในโครงการ 21 ปี แห่งการพัฒนาสู่ผืนป่าแห่งชุมชน


จังหวัดน่าน ทำพิธี บวชป่า และสมโภชน์ ม่อนพระเจ้า ในโครงการ 21 ปี แห่งการพัฒนาสู่ผืนป่าแห่งชุมชน

ข่าววันนี้ น่าน เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ที่ บ้านเจดีย์ หมู่ 10 ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน เป็นประธาน นายนิวัฒน์ งามธุระ ปลัดจังหวัดน่าน บวชป่า และสมโภชน์ ม่อนพระเจ้า ในโครงการ 21 ปี แห่งการพัฒนาสู่ผืนป่าแห่งชุมชน โดยมี นายสารนิตติ์ มาไกล ประธานป่าชุมชน  และราษฎรในชุมชน ร่วมพิธีในครั้งนี้

เพื่อเป็นการถอดบทเรียนของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ชุมชน “ม่อนพระเจ้า” เผยแพร่สู่สาธารณชน​และชุมชนอื่น ๆปลูกจิตสำนึก และตระหนักเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้แก่ เยาวชน ชุมชน ท้องถิ่น อำเภอ จังหวัดรวมถึงระดับประเทศ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชุมชนให้ยั่งยืน

สำหรับ โครงการ 21 ปี แห่งการรักษาป่าชุมชน”ม่อนพระเจ้า” บ้านเจดีย์ หมู่ 10 ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน มีการดำเนินงาน มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2541 โดย จัดตั้งกรรมการรักษาป่าจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อมป่าชุมชน “ม่อนพระเจ้า

โดยมีการจัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าทดแทน ตั้งกฎระเบียบรักษาป่าชุมชนสร้างสระเก็บน้ำลำห้วยยางในโครงการพระราชดำริฯ เพื่อเก็บกักน้ำให้ผืนป่าอุดมสมบูรณ์และนำมาใช้ในพื้นที่การเกษตรของราษฎรต่อมา 8 ธันวาคม 2559 ป่าชุมชน “ม่อนพระเจ้า” เป็นสถานที่จัดกิจกรรมโครงการ ” ร่วมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักส์ สักสยามินทร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ (ในหลวงรัชกาลที่ 9)

และได้รับอนุมัติ ขึ้นทะเบียนร่วมโครงการป่าชุมชน ของกรมป่าไม้ มีหลักฐานการขึ้นทะบียนอย่างถูกต้องตามกฏหมาย มาตรา 1 พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้ร่วมกับรัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศที่มีความสมบูรณ์และยั่งยืนต่อไป

จังหวัดน่าน ทำพิธี บวชป่า และสมโภชน์ ม่อนพระเจ้า ในโครงการ 21 ปี แห่งการพัฒนาสู่ผืนป่าแห่งชุมชน

กอ.รมน.จังหวัดน่าน เดินหน้าลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ชุดปฎิบัติการอำเภอเชียงกลาง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ผู


กอ.รมน.จังหวัดน่าน เดินหน้าลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ชุดปฎิบัติการอำเภอเชียงกลาง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้ปฎิบัติหน้าที่ ตาม พรก.ฉุกเฉิน

วันที่ 2 พฤษภาคม 2563 เวลา 22.00 น. พ.อ. รุศมนตรี จิณเสน รอง ผอ.รมน.จังหวัดน่าน(ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้ พ.อ. พงศ์ศิริ พงศ์อาริยะมงคล หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ พร้อมด้วยชุดมวลชนสัมพันธ์ กอ.รมน.จังหวัดน่าน(ขุนด่าน) ลงพื้นที่อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน เพื่อตรวจเยี่ยมและเป็นขวัญกำลังใจให้ชุดปฎิบัติการอำเภอเชียงกลาง ในการปฎิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดฉุกเฉิน เพื่อควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า covid 19 โดยมีนายสุนทร บูรณกิตติ ปลัดหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอเชียงกลาง ผู้แทนนายอำเภอเชียงกลาง ,พ.ต.ท.นนทีวัฒน์ พรเอกสวัสดิ์ รองผกก.(สอบสวน) รรท.ผกก.สภ.เชียงกลาง, พ.ต.ท.ทรงศักดา สิริโชคชัยวรกุล สวป.สภ.เชียงกลาง พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ สภ.เชียงกลาง,นายพลภัทร์ ประภัสระกูล,นายบรม มณียศ ปลัดอำเภอเชียงกลาง,นายสุวรรณ สุขแสวง กำนันตำบลเชียงคาน,นายสมเดช สายน้ำน่าน กำนันตำบลพระธาตุ,นายชำนาญ สนธิโพธิ์ ผู้ใหญ่บ้านซาววา ผู้แทนกำนันตำบลพระพุทธบาท,ฝ่ายปกครอง, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน,สมาชิกอาสาสมัครรักษาดินแดน กองร้อยที่ 10 อำเภอเชียงกลาง,อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ให้การต้อนรับ ณ สภ.เชียงกลาง และคณะได้ตรวจเยี่ยมชุดปฎิบัติการประจำตำบลสามจุด ดังนี้ 1.ตรวจเยี่ยมชุดปฎิบัติประจำตำบลเชียงกลาง ณ จุดตรวจสี่แยกไฟแดงตลาดสดเทศบาลตำบลเชียงกลาง โดยมีนาย ทัตพงศ์ นันทะน้อย กำนันตำบลเชียงกลาง พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำด่านตรวจ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สารวัตร แพทย์ อสม. รับการตรวจเยี่ยม, 2.ตรวจเยี่ยมชุดปฎิบัติการประจำตำบลเปือ ณ จุดตรวจสามแยกรัชดา โดยมีนายธนกฤต จิตตรง กำนันตำบลเปือ พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำด่าน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สารวัตร แพทย์ อสม. รับการตรวจเยี่ยม และจุดที่ 3. ตรวจเยี่ยมชุดปฎิบัติการประจำตำบลพญาแก้ว ณ สามแยกป้ายอำเภอเชียงกลาง โดยมี นายพิพัฒน์ เพ็ชร์พิพัฒน์ ปลัดอาวุโสอำเภอเชียงกลาง,นายมนัส พลหล้า ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านฯลฯอำเภอเชียงกลาง นำผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สารวัตร แพทย์ อสม. ในเขตพื้นที่ตำบลพญาแก้ว รับการตรวจเยี่ยม ผลการตรวจเยี่ยมและปฎิบัติหน้าที่ทั้งสามจุดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ปกติ ทั้งสามจุด

READ  ระเบียบว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547neung | ระเบียบการลาของพนักงานราชการ 2559 | คอลเลกชันที่ดีที่สุดของเรื่องราว

ภาพข่าว ชาตรี ทำงาม สมาชิกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน/บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน

กอ.รมน.จังหวัดน่าน เดินหน้าลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ชุดปฎิบัติการอำเภอเชียงกลาง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ผู

น่านยังเหนียวแน่น


เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น.ที่สวนสาธารณะสวนศรีเมืองเทศบาลเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วย นายวิชิต  โมกศรี ปลัดเทศบาลเมืองน่าน  นำเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่าน ร่วมกันทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยา ฆ่าเชเซื้อโรค เริ่มจากการทำความสะอาดสนามเด็กเล่นศาลาที่พัก เก้าอี้ ตามจุดสถานที่ การออกกำลังกาย ที่ประชาชน สัมผัสทุกจุด ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค  และล้างถนนในเส้นทางถนนสุริยพงษ์ ตลอดถึงรอบบริเวณสวนสาธารณะ  ล้างทำความสะอาดพื้นบริเวณโดยรอบ ตั้งจุดบริการเจลล้างมือ และแจกหน้ากากอนามัยให้เจ้าหน้าที่ เพื่อเจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัยในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการ ในการป้องกันการแพร่กระจายโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID19  ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามการรักษาพยาบาลและตามยุทธศาสตร์กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองน่าน  ได้กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 5 กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่เทศบาลเมืองน่าน ดังนั้นจึงได้มีการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อไวรัสCOVID19 และเตรียมรับมือกับการระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นไม่เฉพาะโรคติดต่อ ไวรัสCOVID19 
เท่านั้น รวมถึงโรคระบาดหรือโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย

นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ได้กล่าวว่า  โดยได้ให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองน่าน ทำความสะอาด ทุกๆ 2 วัน จะต้องฆ่าเชื้อโรค  สถานที่ออกกำลังกาย ในพื้นที่ต่างๆ  ของเทศบาลเมืองน่าน    ทั้งนี้ ทางเทศบาลเมืองน่าน ได้เตรียมยาฆ่าเชื้อ  และแนะนำให้ใส่หน้ากากอนามัยตลอด เพื่อป้องกันเซื้อ COVID19  นอกจากนี้ ได้อนุมัติให้จัดสร้างหน้ากากกระจกใส  เพื่อนำไปมอบให้ เจ้าหน้าที่ อสม. ใส่ สำหรับ ไปตรวจคัดกรอง คนไข้ หรือ  ที่อยู่ตามหมู่บ้านชุมชนต่างๆ ด้วย

สำหรับ สถานการณ์เโรคไวรัส COVID 19   จังหวัดน่าน ข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน  ณ วันนี้ผู้ป่วย ยืนยัน สะสม 0 ราย   ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรค 11 ราย ตรวจไม่พบเชื้อและออกจาก รพ.แล้ว 7 รายตรวจไม่พบเชื้อและรอดูอาการในโรงพยาบาล 4 ราย ผู้ที่กลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง สะสม 160 ราย กักตัวเองที่บ้านครบ 14 วัน   พ้นระยะกักตัวแล้ว   ในปัจจุบัน  0 ราย

น่านยังเหนียวแน่น

ดูเรื่องราวเพิ่มเติมหรือเรื่องราวโรแมนติก: ดูที่นี่ .

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ปลัดจังหวัดน่าน.

ประเพณีแข่งเรือ จังหวัดน่าน รูปภาพ ที่เกี่ยวข้องกับ} .

ประเพณีแข่งเรือ จังหวัดน่าน

ประเพณีแข่งเรือ จังหวัดน่าน


>>คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ต่อไปนี้: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่.

#ประเพณแขงเรอ #จงหวดนาน.

[vid_tags]

ประเพณีแข่งเรือ จังหวัดน่าน

ปลัดจังหวัดน่าน.

หวังว่า ความรู้ ในหัวข้อ ปลัดจังหวัดน่าน นี้จะ เสนอมูลค่า มาสู่คุณ.

You may also like

2 comments

Nuannapa Rachsom 05/09/2021 - 17:27

คนรักเราก็อยู่น่าน

Reply
ประกาศิต กุลเจริญ 05/09/2021 - 17:27

นี่คือประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดน่าน ผมภูมิใจมากครับที่ได้เกิดเป็นคนจังหวัดน่าน

Reply

Leave a Comment