ว21 ep.29 (คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง) | คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน | คอลเลกชันที่ดีที่สุดของเรื่องราว

by Malee Chakrii
0 comment

ดูรายละเอียด

Table of Contents

ว21 ep.29 (คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง)


ฝากติดตามช่อง ฟิสิกส์ by ครูโน้ต
และ fb แฟนเพจ ครูโน้ต ว21 https://www.facebook.com/krunotesv21
รวมลิ้งค์เอกสารที่ต้องใช้ในการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเกณฑ์ ว21/2560 ครับ
1) ว21 ep.1 (คุณสมบัติ) โหลดเอกสาร ​https://youtu.be/rmQRljUXa5I
2) ว21 ep.2 (การทำPLC) โหลดเอกสาร https://youtu.be/__CjkJA0dI
3) ว21 ep.3 (13 ตัวชี้วัด) โหลดเอกสาร https://youtu.be/m5doOTCCAMw
4) ว21 ep.4 (การเขียน วฐ.2) โหลดเอกสาร https://youtu.be/mUgs3mEJaLU
5) ว21 ep.5 (ปกเอกสาร ว21 ทั้งหมด) โหลดเอกสาร https://youtu.be/oyO9ncy2RoM
6) ว21 ep.6 ( 5 คำถามยอดนิยมใน ว21/2560 ) โหลดเอกสาร https://youtu.be/R7hrzSAqzwI
7) ว21 ep.7 (แก้ปัญหา ไม่ได้อบรม ปีการศึกษา 2562) โหลดเอกสาร https://youtu.be/g43MjE7SCF0
8) ว21 ep.8 (การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลด้วย google form) โหลดเอกสาร https://youtu.be/yI4N42joZAE
9) ว21 ep.9 (แผนพัฒนาตนเอง ID Plan) โหลดเอกสาร https://youtu.be/QXORWTSm1QU
10) ว21 ep.10 (รายงานการใช้หลักสูตร) โหลดเอกสาร https://youtu.be/xvafcBmdaAA
11) ว21 ep.11 (การวิเคราะห์ข้อสอบด้วยโปรแกรม EVANA) โหลดเอกสาร https://youtu.be/dgjXokdHuDI
12) ว21 ep.12 (โปรแกรมคำนวณชั่วโมงตามตารางสอน) โหลดเอกสาร https://youtu.be/CSUd937vkP0
13) ว21 ep.13 (รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล Psar)
โหลดเอกสาร https://youtu.be/rbKkxEGj3qA
14) ว21 ep.14 (หลักสูตร C4T ก.ค.ศ.รับรองแล้ว) โหลดเอกสาร https://youtu.be/mtYX6E3QT1U
15) ว21 ep.15 (โปรแกรมคำนวณวงรอบและปีการศึกษา) โหลดเอกสาร https://youtu.be/yC4p0BPlGZQ
16) ว21 ep.16 (โปรแกรมคำนวณวงรอบในวฐ.1) โหลดเอกสาร https://youtu.be/dSqbxYeOSB4
17) ว21 ep.17 (ตัวอย่างตารางบันทึกชั่วโมง PLC ปีการศึกษา​ 2563) โหลดเอกสาร https://youtu.be/HLqjEJ5J5uw
18) ว21 ep.18 (แบบประเมินที่ต้องใช้ในว21) โหลดเอกสาร https://youtu.be/dUbi39cB8w0
19) ว21 ep.19 (โปรแกรมสรุปตัวชี้วัดที่ 1.2.4 คุณภาพผู้เรียน) โหลดเอกสาร https://youtu.be/18iDANJYo7Q
20) ว21 ep.20 (การออกแบบหน่วยการเรียนรู้) โหลดเอกสาร https://youtu.be/gCUN50mG01c
21) ว21 ep.21 (วิธีแก้ปัญหาไม่ได้อบรมคุรุพัฒนา โดยไม่ต้องเลื่อนวงรอบ) โหลดเอกสาร https://youtu.be/uKZb7tGcxJs
22) ว21 ep.22 (แผนการวัดและประเมินผล) โหลดเอกสาร https://youtu.be/aVeTKipmGDE
23) ว21 ep.23 (การเขียนวฐ.1) โหลดเอกสาร https://youtu.be/vNveW8iUtt8
24) ว21 ep.24 (วิธีการคำนวณชั่วโมงแนบท้ายวฐ.1)
โหลดเอกสาร https://youtu.be/zgXti9cjwGs
25) ว21 ep.25 (ประเมินครูผู้สอนด้วย google form) ​โหลดเอกสาร https://youtu.be/6jhSJguYHsI
26) ว21 ep.26 (บันทึกข้อความขอรับการประเมินรายภาคเรียน)โหลดเอกสาร

READ  แจ้งจับ! อดีตลูกสะใภ้ “ทุบบ้าน” แม่สามี - ปลอมลายเซ็นต์ (8 มี.ค. 64) คุยโขมงบ่าย 3 โมง | 9 MCOT HD | คดี ปลอม ลาย เซ็น ต์ | คอลเลกชันที่ดีที่สุดของเรื่องราว

27) ว21 ep.27 (คำถามที่มักเข้าใจผิดเกี่ยวกับว21/2560) โหลดเอกสาร

28) ว21 ep.28 (คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง) โหลดเอกสาร
https://drive.google.com/file/d/1LoSpRzNvQluDtQIKtnbWnLKSm_QCkNWy/view?usp=sharing

ว21 ep.29 (คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง)

EP : 18 หัวข้อ 31 คำสั่ง ว 21 เพื่อเตรียมประเมิน คศ.23 ว.21 ฉบับปีการศึกษา 2562


EP : 18 หัวข้อ 31 คำสั่ง ว 21 เพื่อเตรียมประเมิน คศ.23 ว.21 ฉบับปีการศึกษา 2562
ลิ้ง เพจครูหนึ่ง
https://www.facebook.com/CruNoeng

EP : 18 หัวข้อ 31 คำสั่ง ว 21 เพื่อเตรียมประเมิน คศ.23 ว.21 ฉบับปีการศึกษา 2562

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.25662570) : ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนฯ ของ อปท. (ตอนที่ 5)


ผมขอแชร์ต่อนะครับ เกี่ยวกับ แผนพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.25662570) : ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลิ้งค์ไฟล์ https://drive.google.com/drive/folders/1cdQRECcoq17CljCM6BBMrnIgiqZbfEpb?usp=sharing
เผยแพร่เมื่อ 13 มีนาคม 2564

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.25662570) : ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนฯ ของ อปท. (ตอนที่ 5)

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.25662570) : ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนฯ ของสถานศึกษา(ตอนที่ 6)


ผมขอแชร์ต่อนะครับ เกี่ยวกับ แผนพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.25662570) : ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน)
ลิ้งค์ไฟล์ https://drive.google.com/drive/folders/1cdQRECcoq17CljCM6BBMrnIgiqZbfEpb?usp=sharing
เผยแพร่เมื่อ 13 มีนาคม 2564

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.25662570) : ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนฯ ของสถานศึกษา(ตอนที่ 6)

ก.อปท.จะชะลอการประเมินผลการปฎิบัติราชการ(โบนัส)ของ อปท.ได้หรือไม่และใครคือมีสิทธิฟ้องคดี มีคลิปคำตอบ


ก.อปท.จะชะลอการประเมินผลการปฎิบัติราชการ(โบนัส)ของ อปท.ได้หรือไม่และใครคือมีสิทธิฟ้องคดี มีคลิปคำตอบ

การเพิ่มคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


การเพิ่มคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

การเพิ่มคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

บันทึกข้อความขอประเมิน 13 ตัวชี้วัด ว21 เทอม1เทอม2 ตัวอย่างคำสั่ง รายงาน.doc ดาวน์โหลด(ฟรี!!!)


แต่ละเทอมต้องทำบันทึกข้อความยังไง
พร้อมตัวอย่างรายงานการรับการประเมินเทอม 1 เก็บไว้เป็นหลักฐานง่ายๆ
ดาวน์โหลด ตัวอย่างบันทึกข้อความ ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งกรรมการ รายงานเทอม 1 ได้ที่ลิงก์นี้เลยค่ะ
https://drive.google.com/drive/folders/1JARHvDseZlKoWlGq7_fSmGDEJyqQzKE3?usp=sharing

บันทึกข้อความขอประเมิน 13 ตัวชี้วัด ว21 เทอม1เทอม2 ตัวอย่างคำสั่ง รายงาน.doc ดาวน์โหลด(ฟรี!!!)

รีวิวเล่มสรุปผลการประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 14 | โดยละเอียด เกณฑ์ใหม่ บรรจุหลัง 1 ต.ค 61


รีวิวเล่มรายงานผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ต้องส่งอะไรบ้าง มาดูกันครับ ครูคศ1 ครูผู้ช่วย ระวังได้แก้เอกสารหลายรอบ แจกไฟล์
ใหม่ล่าสุด!!
เกณฑ์การพัฒนาครูผู้ช่วย 2561
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ. 0206.7/ว 19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 สำหรับครูผู้ช่วยที่บรรจุตั้งแต่ 1 ต.ค.61 เป็นต้นไป
โดยปรับองค์ประกอบของคณะกรรมการเตรียมความพร้อมฯ ซึ่งมีจำนวน 3 คน ให้ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานกรรมการ ผู้ดำรงตำแหน่งครูในสถานศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอกสถานศึกษา เป็นกรรมการ และให้มีการประเมินเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องทุกหกเดือน รวม 4 ครั้ง เป็นเวลา 2 ปี โดยผลการประเมินครั้งที่ 1 2 ต้องมีคะแนนในแต่ละด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และครั้งที่ 3 4 ต้องมีคะแนนในแต่ละด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 นอกจากนี้ ยังได้กำหนดกรณีครูผู้ช่วยที่ลาคลอดบุตร ลาป่วย ลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล สามารถนับวันลาดังกล่าว รวมเป็นระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมฯ ได้ไม่เกิน 90 วัน หากลาเกิน 90 วัน ให้เตรียมความพร้อมฯ ตามจำนวนวันที่ลาเกินให้ครบ 2 ปี เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติมากยิ่งขึ้นด้วย (ผลการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 11/2561)

รีวิวเล่มสรุปผลการประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 14 | โดยละเอียด เกณฑ์ใหม่ บรรจุหลัง 1 ต.ค 61

แจกรายงานการเก็บชั่วโมงสนับสนุนงานสอน ว21.doc (ฟรี!!)


ทำแฟ้มเก็บคำสั่ง เพื่อทำรายงานชั่วโมงสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
และงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น
ดาวน์โหลด ตัวอย่างรายงานได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยค่ะ
https://drive.google.com/drive/folders/1s1W99q7DzQS4K0zOtR1o9AKSrxHksp3?usp=sharing

แจกรายงานการเก็บชั่วโมงสนับสนุนงานสอน ว21.doc (ฟรี!!)

การคำนวณเลื่อนเงินเดือนข้าราชการด้วย Excel


การคำนวณเลื่อนเงินเดือนข้าราชการด้วย Excel

if
vlookup

การคำนวณเลื่อนเงินเดือนข้าราชการด้วย Excel

ดูเรื่องราวเพิ่มเติมหรือเรื่องราวโรแมนติก: ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ .

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน.

ว21 ep.29 (คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง) ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับ} .

ว21 ep.29 (คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง)

ว21 ep.29 (คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง)


>>คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ต่อไปนี้: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่.

#ว21 #ep29 #คำสงแตงตงคณะกรรมการกลนกรอง.

คำสั่งแต่งตั้ง,คณะกรรมการกลั่นกรอง,ว21,ครูโน้ต,ว21/2560

ว21 ep.29 (คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง)

คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน.

ด้วย แบ่งปัน ในหัวข้อ คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน นี้จะ นำความรู้ มาสู่คุณ.

You may also like

Leave a Comment