แนะนำศาลยุติธรรม ( English Version) | ศาลยุติธรรม ภาษาอังกฤษ | คอลเลกชันที่ดีที่สุดของเรื่องราว

by Malee Chakrii
1 comment

ดูรายละเอียด

Table of Contents

แนะนำศาลยุติธรรม ( English Version)


แนะนำศาลยุติธรรม ( English Version)

English from Court Ep.1เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากนโยบายประธานศาลฎีกา


English from Court
Ep.1 เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากนโยบายประธานศาลฎีกา โดย นางสาวจริมจิต พันธ์ทวี ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา

English from Court Ep.1เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากนโยบายประธานศาลฎีกา

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย ระบบศาลและผู้พิพากษา


ขออภัยหากสำเนียงภาษาอังกฤษไม่เหมือนเจ้าของภาษาครับ

Facepook Fanpage(เพจส่วนตัว)
https://1th.me/oiSN

ทบทวนกฎหมายก่อนสอบทาง Facebook
https://bit.ly/2TNGjLD

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย ระบบศาลและผู้พิพากษา

ศาลยุติธรรม แนะนำศาลยุติธรรม ภาษาอังกฤษ


ศาลยุติธรรม   แนะนำศาลยุติธรรม ภาษาอังกฤษ

แนะนำศาลยุติธรรม ( ENGLISH Version)


แนะนำศาลยุติธรรม ( ENGLISH Version)

ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย (English for Lawyer) ครั้งที่ 1 อ.ปณตพร ชโลธร


ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย อ.ปณตพร ชโลธร
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563
เวลา 14.2016.00 น.

ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย (English for Lawyer) ครั้งที่ 1 อ.ปณตพร  ชโลธร

ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย (English for Lawyer) ครั้งที่ 13 อ.ดร.วิชญะ เครืองาม


READ  กฎแห่งกระจก A Rule of a Mirror ( 鏡の法則 ) : เด็กห้องสมุด | หมวดหนังสือห้องสมุด | คอลเลกชันที่ดีที่สุดของเรื่องราว

ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย อ.ดร.วิชญะ เครืองาม
วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564
เวลา 14.2016.00 น.

ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย (English for Lawyer) ครั้งที่ 13 อ.ดร.วิชญะ  เครืองาม

ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย (English for Lawyer) ครั้งที่ 3 อ.ปณตพร ชโลธร


ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย อ.ปณตพร ชโลธร
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563
เวลา 14.2016.00 น.

ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย (English for Lawyer) ครั้งที่ 3 อ.ปณตพร  ชโลธร

ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย(English for Lawyer) ครั้งที่ 5 อ.ปณตพร ชโลธร


ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย อ.ปณตพร ชโลธร
วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564
เวลา 14.2016.00 น.

ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย(English for Lawyer) ครั้งที่ 5 อ.ปณตพร  ชโลธร

นิยามศัพท์เกี่ยวกับระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม


READ  มิติใหม่กระทรวงยุติธรรมในยุค New Normal โดย ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ | วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ | คอลเลกชันที่ดีที่สุดของเรื่องราว

🙌คลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาพระธรรมนูญศาลยุติธรรม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1/64 อธิบายคำศัพท์เฉพาะทางที่ใช้ในรายวิชานี้เพื่อให้นิสิตเข้าใจเนื้อหาสาระของระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรมได้ง่ายยิ่งขึ้น
📌อ้างอิงและอ่านเพิ่มเติมได้ที่:
📘ดวงเด่น นาคสีหราช.ย่อหลักพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ฉบับ Mind Map พร้อมคำถามคำตอบ.
พิมพ์ครั้งที่ 3 .กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์วิญญูชน 2564.
📘กลุ่มงานสารสนเทศและการสื่อสาร กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม.แนะนำศาลยุติธรรม Get to Know COJ

นิยามศัพท์เกี่ยวกับระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม

ดูเรื่องราวเพิ่มเติมหรือเรื่องราวโรแมนติก: future-user.com .

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ศาลยุติธรรม ภาษาอังกฤษ.

แนะนำศาลยุติธรรม ( English Version) รูปภาพ ที่เกี่ยวข้องกับ} .

แนะนำศาลยุติธรรม ( English Version)

แนะนำศาลยุติธรรม ( English Version)


>>คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ต่อไปนี้: future-user.com.

#แนะนำศาลยตธรรม #English #Version.

[vid_tags]

แนะนำศาลยุติธรรม ( English Version)

ศาลยุติธรรม ภาษาอังกฤษ.

ด้วย ความรู้ ในหัวข้อ ศาลยุติธรรม ภาษาอังกฤษ นี้จะ มีคุณค่า มาสู่คุณ.

You may also like

1 comment

plagapong 05/09/2021 - 19:21

เอาเงินภาษีมาซื้อ ads โฆษณาตัวเอง ????? สุดยอดจริงๆ

Reply

Leave a Comment