โครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้นและรับเรื่องราวร้องทุกข์ | ตัวอย่างโครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้น | ข่าวทั่วไปล่าสุดของวันนี้

by Malee Chakrii
0 comment

ดูรายละเอียด

Table of Contents

โครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้นและรับเรื่องราวร้องทุกข์


โครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้นและรับเรื่องราวร้องทุกข์

โครงการอบรมความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายแก่ประชาชน คลิป 1


โครงการอบรมความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายแก่ประชาชนและความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิประชาชนเกี่ยวกับเอดส์ คลิป 1
บรรยายกฎหมายโดย นายประคอง ดุลคนิจ รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยะลา

โครงการอบรมความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายแก่ประชาชน คลิป 1

โครงการอบรมความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายแก่ประชาชน คลิป 3


โครงการอบรมความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายแก่ประชาชนและความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิประชาชนเกี่ยวกับเอดส์ คลิป 3
บรรยายกฎหมายโดย นายประคอง ดุลคนิจ รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยะลา

โครงการอบรมความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายแก่ประชาชน คลิป 3

โครงการอบรมเขียนตอบข้อสอบกฎหมายแบบอัตนัยสำหรับนักศึกษา สัปดาห์รพี ๖๑ คณะนิติศาสตร์ ม.รามคำแหง


“โครงการอบรมเขียนตอบข้อสอบกฎหมายแบบอัตนัยสำหรับนักศึกษา”
ณ ห้องประชุม ๑๓๐๓ ชั้น ๓ คณะนิติศาสตร์ อาคาร ๑
๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

ตอบได้ทำไมไม่ได้คะแนน ตอบถูกแล้วทำไมตก
คำถามนี้คงมีอยู่ในใจใครหลายคน
ต้องการคำตอบว่า วิธีการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายแบบอัตนัยนั้นจะต้องมีวิธีการตอบอย่างไรให้ได้คะแนนสูง เกรดจะได้สูงๆ

โครงการอบรมเขียนตอบข้อสอบกฎหมายแบบอัตนัยสำหรับนักศึกษา สัปดาห์รพี ๖๑ คณะนิติศาสตร์ ม.รามคำแหง

โครงการอบรมวิธีการเขียนคำตอบข้อสอบกฎหมายแบบอัตนัย สำหรับคณะนักศึกษาคณะนิติศาสตร์” สัปดาห์รพี 62


โครงการอบรมวิธีการเขียนคำตอบข้อสอบกฎหมายแบบอัตนัย สำหรับคณะนักศึกษาคณะนิติศาสตร์” เนื่องในสัปดาห์รพี 62
1 สิงหาคม 2562
ณ ห้อง 1303 อาคาร 1 ชั้น 3 คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โครงการอบรมวิธีการเขียนคำตอบข้อสอบกฎหมายแบบอัตนัย สำหรับคณะนักศึกษาคณะนิติศาสตร์” สัปดาห์รพี 62

การเขียนโครงการ


การเขียนโครงการ

อบรมวิธีการเขียนคำตอบข้อสอบกฎหมายแบบอัตนัย สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์


อบรมวิธีการเขียนคำตอบข้อสอบกฎหมายแบบอัตนัย สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์

โครงการฝึกอบรม การจัดการสุขภาพโคเบื้องต้น(ปาดแต่งกีบ2)


โครงการฝึกอบรม การจัดการสุขภาพโคเบื้องต้น จัดโดยสมาคมโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน สามารถเข้าชมข่าวสารได้ที่ www.kpsbeef.org

โครงการฝึกอบรม การจัดการสุขภาพโคเบื้องต้น(ปาดแต่งกีบ2)

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตรจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายแก่เกษตรกร


วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นายแสณ เกิดฤทธิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นายศุภเดช แสนภูมินิเทศ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ด้วยสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ได้ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายแก่เกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง ร่วมกับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นที่จำเป็น ได้แก่ การค้ำประกัน การจำนำ การจำนอง การขายฝาก รวมถึงความรู้ด้านการบังคับคดี การวางทรัพย์ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี และกระบวนการยุติธรรม แก่เกษตรกร
ในการจัดอบรมในครั้งนี้ มีเรืออากาศตรีบุญเกิด มีทวี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง กล่าวรายงาน และนายณรงค์ชัย บุตตะวงษ์ ปลัดอาวุโส ปฏิบัติราชการแทนนายอำเภอโพธิ์ประทับช้าง กล่าวเปิดงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง ได้ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ประสานความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่เกษตรกร ได้แก่
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร ให้ความรู้เกี่ยวกับ การค้ำประกัน การจำนำ การจำนอง การขายฝาก รวมถึงความรู้ด้านการบังคับคดี
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิจิตร ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม กองทุนยุติธรรม ให้ความรู้เรื่อง สิทธิของผู้เสียหาย และจำเลยในคดีอาญา และประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่ของยุติธรรมจังหวัดพิจิตร
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร เข้าชี้แจงภาระกิจหน้าที่ และแจ้งข่าวการพยากรอากาศล่วงหน้า เข้าร่วมให้ความรู้กับเกษตรกรและประชาชนที่สนใจ
สหกรณ์จังหวัดพิจิตร เข้าชี้แจงภารกิจหน้าที่ และประชาสัมพันธ์หน่วยงานของสหกรณ์
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร เข้าชี้แจงภารกิจหน้าที่ และประชาสัมพันธ์ข้อกำหนด ของโครงการการใช้เครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร เข้าชี้แจงภารกิจหน้าที่ การใช้ที่ดินในพื้นที่ของปฏิรูปที่ดิน และกฏหมายของปฏิรูปที่ดิน
โดยการให้ความรู้ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นที่จำเป็น และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจกฎหมาย เพื่อลดปัญหาการถูกเอาเปรียบจากนายทุนและสูญเสียที่ดินทำกิน เพื่อให้ความรู้เรื่องกฎหมายแก่เกษตรกรและประชาชน และให้ความรู้อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไป

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตรจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายแก่เกษตรกร

การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์แบบพื้นฐาน “เล่าเรื่องข้ามสื่อ”


ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรม ให้ความรู้แก่เครือข่ายประชาสัมพันธ์ เรื่องการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์แบบพื้นฐาน “เล่าเรื่องข้ามสื่อ”เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและมีหลักการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์แบบพื้นฐานและนำไปเผยแพร่ทางช่องทางสื่อต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 62 ณ ห้อง 903 อาคาร ภปร วิทยากรบรรยายโดย อาจารย์ปาจารีย์ ปุรินทวรกุล อาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์แบบพื้นฐาน “เล่าเรื่องข้ามสื่อ”

ดูข่าวทั่วไปล่าสุดเพิ่มเติมของวันนี้: Future-user .

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ตัวอย่างโครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้น.

โครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้นและรับเรื่องราวร้องทุกข์ รูปภาพ ที่เกี่ยวข้องกับ} .

โครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้นและรับเรื่องราวร้องทุกข์

โครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้นและรับเรื่องราวร้องทุกข์


>>คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ต่อไปนี้: ชมวิดีโอดีๆ เพิ่มเติมได้ที่นี่.

#โครงการอบรมกฎหมายเบองตนและรบเรองราวรองทกข.

[vid_tags]

โครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้นและรับเรื่องราวร้องทุกข์

ตัวอย่างโครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้น.

หวังว่า แบ่งปัน ในหัวข้อ ตัวอย่างโครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้น นี้จะ เสนอมูลค่า มาสู่คุณ.

READ  บอกหมดไม่ปิด เคล็ดลับหุ่นดีของมิ้วกี้ที่ทุกคนอยากรู้!!! | Milky Tips and Tricks EP.5 | เคล็ด ลับ หุ่น ดี | ข่าวทั่วไปล่าสุดของวันนี้

You may also like

Leave a Comment