โอนรถ ย้ายเล่ม เปลี่ยนทะเบียน ข้ามจังหวัด ด้วยตัวเอง ทำยังไง เชิญรับชมครับ | โอนรถเปลี่ยนเจ้าของข้ามจังหวัด 2563 | ข่าวรถล่าสุด

by Malee Chakrii
30 comments

ดูรายละเอียด

Table of Contents

แนะนำวิธี ขั้นตอน การโอนย้ายเปลี่ยนชื่อทะเบียนรถยนต์ ข้ามจังหวัด | พร้อมป้ายทะเบียนใหม่ให้โชค


สวัสดีครับทุกๆคน วันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูวิธีขั้นตอนการโอนรถข้ามจังหวัดกันนะครับ
หลังจากที่ผมได้ส่งงวดรถหมดแล้ว แต่รถเป็นชื่อพี่ชาย ซึ่งวันนี้จะมาโอนรถเป็นชื่อของผมเอง มาดูขั้นตอน เอกสาร และค่าใช้จ่ายว่าใช้ไปเท่าไหร่ พร้อมกับเลขทะเบียนใหม่ ให้โชค
โอนรถยนต์ข้ามจังหวัด การโอนรถยนต์ โอนย้ายเปลี่ยนชื่อทะเบียนรถข้ามจังหวัด

แนะนำวิธี ขั้นตอน การโอนย้ายเปลี่ยนชื่อทะเบียนรถยนต์ ข้ามจังหวัด | พร้อมป้ายทะเบียนใหม่ให้โชค

โอนรถ ย้ายเล่ม เปลี่ยนทะเบียน ข้ามจังหวัด ด้วยตัวเอง ทำยังไง เชิญรับชมครับ


ข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่ผมเจอมากับตัวเอง จึงอยากมาเล่าให่ฟัง ว่ามันทำง่ายขนาดไหน

แต่มีปัญหาเรื่องของลายเซ็น ที่เซ็นไม่เหมือนกัน เพราะเมื่อผมเจอปัญกาแล้วก่ไม่อยากให้ทุกท่านได้เจอเหมือนผม

ขอบคุณที่รับชมครับ

โอนรถ ย้ายเล่ม เปลี่ยนทะเบียน ข้ามจังหวัด ด้วยตัวเอง ทำยังไง เชิญรับชมครับ

แจ้งย้ายปลายทางรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ง่ายๆใน3นาที


ข่อมูลดีๆเกี่ยวกับการแจ้งย้ายปลายทางรถ สั้นๆ ง่ายๆ ได้ใจความ by Smile buffet

แจ้งย้ายปลายทางรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ง่ายๆใน3นาที

ขั้นตอนการโอนย้ายกรรมสิทธิ์ผู้ถือครองรถยนต์และรถจักรยานยนต์


“โอนรถ” …เรื่องง่ายไม่ยากแค่อาจจะเสียเวลานิดหน่อย
การโอนกรรมสิทธิ์รถ เตรียมเอกสารดังนี้
1.ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ถ้ากรณีเป็นนิติบุคคลใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผุ้มีอำนาจลงนาม
3.สัญญาซื้อขาย ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี
4.สำเนาใบมรณะบัตรเจ้าของรถ และคำสั่งศาลหรือพินัยกรรมพร้อมสำเนา (กรณีโอนรับมรดก)
5.แบบคำขอโอนและรับโอน ซึ่งกรอกรายการและลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอนเรียนร้อยแล้ว
6.หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอง กรณีผู้โอน และ/หรือผู้รับโอนมิได้มาดำเนินการด้วยตัวเอง

อัตราค่าธรรมเนียมและบัญชีอัตราภาษี ตามพ.ร.บ.การขนส่งทางบกและตามพ.ร.บ.รถยนต์
1 ค่าคำขอ 5 บาท
2 ค่าธรรมเนียมการโอน 100 บาท
3 ค่าอากรแสตมป์ 500 บาท ต่อราคาประเมินรถทุก 100,000 บาท
4 ค่าเปลี่ยนป้ายทะเบียน 200 (ถ้าเปลี่ยน)
5 ค่าเปลี่ยนเล่มทะเบียน 100 บาท (กรณีเล่มทะเบียนชำรุด หรือ เก่า)
หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับผม หรือโทร 1584 Call Center กรมการขนส่งทางบก

ขั้นตอนการโอนรถ โอนย้ายกรรมสิทธิ์ผู้ถือครองรถยนต์ และ โอนรถจักรยานยนต์ โอนรถ โอนรถมอเตอร์ไซด์
กดติดตาม : https://s66j9.app.goo.gl/eNh4

Vlog แหล่งรวมเรื่องราวสาระความรู้ | thailand clip : https://s66j9.app.goo.gl/d7Sv
ไอที​ มีสาระ | thailand clip : https://s66j9.app.goo.gl/XgF6
เมนูกับข้าว,เมนูอาหาร | thailand clip food : https://s66j9.app.goo.gl/JGMX

ขั้นตอนการโอนย้ายกรรมสิทธิ์ผู้ถือครองรถยนต์และรถจักรยานยนต์

การโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ กรณีมอบอำนาจ ผู้โอนและผู้รับโอนไม่ต้องไปทำเอง (โอนลอย)


การโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ กรณีมอบอำนาจ
ผู้โอนและผู้รับโอนไม่ต้องไปทำเอง แต่ต้องมีใบมอบอำนาจให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดไปดำเนินการแทน
ซึ่งในการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์นั้น สามารถติดต่อและดำเนินการได้ ณ สนง.ขนส่งจังหวัด หรือสาขา (แล้วแต่กรณี)
ส่วนเอกสาร/หลักฐาน ขั้นตอน วิธีการก็ไม่ยุ่งยากมากนัก
หากท่านใดพอมีเวลาก็สามารถไปดำเนินการได้เอง แนวทางตามคลิปที่ลงไว้นี่เลยนะครับ
โอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ โอนลอย มอบอำนาจโอนรถยนต์ สนง.ขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี

Cr. HAAWK for a 3rd Party (The Future Is Yours) MorningLightMusic

ขอกำลังใจกดไลค์ กดแชร์ และกดติดตาม
ช่อง TOPUbon channel ด้วยนะครับ
Thank You.

การโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ กรณีมอบอำนาจ ผู้โอนและผู้รับโอนไม่ต้องไปทำเอง (โอนลอย)

หลักฐานที่ใช้การโอนกรรมสิทธิ์รถ การโอนรถ เปลี่ยนเจ้าของ เปลี่ยนชื่อเจ้าของรถ ผ่อนหมดแล้ว


หลักฐานที่ใช้การโอนกรรมสิทธิ์รถ
1.ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ถ้ากรณีเป็นนิติบุคคลใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผุ้มีอำนาจลงนาม
3.สัญญาซื้อขาย ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี
4.สำเนาใบมรณะบัตรเจ้าของรถ และคำสั่งศาลหรือพินัยกรรมพร้อมสำเนา (กรณีโอนรับมรดก)
5.แบบคำขอโอนและรับโอน ซึ่งกรอกรายการและลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอนเรียนร้อยแล้ว
6.หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอง กรณีผู้โอน และ/หรือผู้รับโอนมิได้มาดำเนินการด้วยตัวเอง

สถานที่ติดต่อ
สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาที่ผู้โอนมีที่อยู่ปรากฎในใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือที่ขอแจ้งใช้รถไว้

ขั้นตอนการดำเนินการ
1.นำรถเข้ารับการตรวจสอบ ที่งานตรวจสภาพรถยนต์ (ยกเว้นกรณีโอนปิดบัญชีจากผู้ให้เช่าซื้อไปยังผู้เช่าซื้อ ซึ่งเป็นผู้ครอบครองรถตามรายการจดทะเบียน ไม่ต้องตรวจสอบรถ)
2.ยื่นเรื่องโอนกรรมสิทธิ์และชำระค่าธรรมเนียม ที่งานทะเบียนรถ
3.รับใบคู่มือจดทะเบียนรถคืน
4.รับใบเสร็จรับเงิน ใบคู่มือจดทะเบียนรถ เครื่องหมายการเสียภาษี และแผ่นป้าย ทะเบียนรถ

READ  ใบขับขี่หมดอายุ ต้องต่อภายในกี่วัน 2563 #ใบขับขี่ #กรมขนส่งทางบก | ใบขับขี่หมดอายุ ต้องต่อภายในกี่วัน 2563 | ข่าวรถล่าสุด

หมายเหตุ
การโอนกรรมสิทธิ์รถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับแต่วันโอน (หากไม่ดำเนินการภายในกำหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท)

ลิ้งค์เว็ปไซต์ กรมขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th/th/vehicleregistration/view.php?_did=32
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอเอกสารต่างๆ https://www.dlt.go.th/th/eform/

กดติดตาม : https://s66j9.app.goo.gl/eNh4
hacks for life : thailand clip : https://s66j9.app.goo.gl/Gr34
Vlog แหล่งรวมเรื่องราวสาระความรู้ | thailand clip : https://s66j9.app.goo.gl/d7Sv
หลักฐานที่ใช้การโอนกรรมสิทธิ์รถ เอกสารโอนรถยนต์ เอกสารโอนรถ โอนรถมอเตอร์ไซค์ โอนรถ หลักฐานโอนรถยนต์ เปลี่ยนเจ้าของ

หลักฐานที่ใช้การโอนกรรมสิทธิ์รถ การโอนรถ เปลี่ยนเจ้าของ เปลี่ยนชื่อเจ้าของรถ ผ่อนหมดแล้ว

ขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรื่องง่ายๆ [By Smile buffet]


ขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์ง่ายๆ ที่ท่านก็ทำเองได้

ขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรื่องง่ายๆ  [By Smile buffet]

การย้ายทะเบียนรถปลายทาง ด้วยตัวเองยากมั้ย มีขั้นตอนอย่างไรมาชมกันค่ะ


แจ้งย้ายรถ แจ้งยายทะเบียนรถย้ายทะเบียนรถปลายทาง
ขอบคุณทุกการรับชมและทุกการติดตามช่องคุณป้าขาเลาะค่ะ สามารถติดตามคุณป้าได้อีกทางเฟซบุ้คแฟนเพจ คุณป้าขาเลาะ ชวนกินชวนเที่ยวแฟนเพจ ได้อีกช่องทางนะคะ
https://www.facebook.com/คุณป้าขาเลาะชวนกินชวนเที่ยวแฟนเพจ781199698925727/

การย้ายทะเบียนรถปลายทาง ด้วยตัวเองยากมั้ย มีขั้นตอนอย่างไรมาชมกันค่ะ

โอนรถปลายทางได้ เก๋ง กระบะ มอเตอร์ไซค์


พรบ.รถยนต์พ.ศ.2522

โอนรถปลายทางได้  เก๋ง กระบะ มอเตอร์ไซค์

ตัวอย่างการเขียน แบบคำขอโอนและรับโอน : thailand clip


🙏สวัสดีครับผม คลิปนี้เป็นวิธีการเขียน แบบคำขอโอนและรับโอน มากฝากกันนะครับ ถ้าพร้อมแล้วไปดูวิธีเขียนกันในคลิปได้เลยครับผม หากเพื่อนๆไม่เข้าใจยังไงก็สามารถคอมเม้นท์ไว้ล่างคลิปได้เลยครับ ผมจะมาตอบให้อีกทีครับ

วิธีเขียนแบบคำขอโอนและรับโอน แบบคำขอโอน แบบคำขอโอนและรับโอน ตัวอย่างแบบคำขอโอน thailandclip โอนรถมอเตอร์ไซค์ การโอนรถมอเตอร์ไซค์

🙏ขอบคุณครับ
กดติดตาม : https://s66j9.app.goo.gl/eNh4

Vlog แหล่งรวมเรื่องราวสาระความรู้ | thailand clip : https://s66j9.app.goo.gl/d7Sv
ไอที​ มีสาระ | thailand clip : https://s66j9.app.goo.gl/XgF6
เมนูกับข้าว,เมนูอาหาร | thailand clip food : https://s66j9.app.goo.gl/JGMX
เกษตรน่ารู้ | thailand clip : https://s66j9.app.goo.gl/xdWy
ตกปลา | thailand clip bass fishing : https://s66j9.app.goo.gl/mBKw
คลิปนก,คลิปสัตว์ | thailand clip animal : https://s66j9.app.goo.gl/uJoL

ตัวอย่างการเขียน แบบคำขอโอนและรับโอน : thailand clip

คุณสามารถรับชมวิดีโอที่กำลังมาแรงเพิ่มเติมได้ในขณะนี้: ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ .

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ โอนรถเปลี่ยนเจ้าของข้ามจังหวัด 2563.

โอนรถ ย้ายเล่ม เปลี่ยนทะเบียน ข้ามจังหวัด ด้วยตัวเอง ทำยังไง เชิญรับชมครับ รูปภาพ ที่เกี่ยวข้องกับ} .

โอนรถ ย้ายเล่ม เปลี่ยนทะเบียน ข้ามจังหวัด ด้วยตัวเอง ทำยังไง เชิญรับชมครับ

โอนรถ ย้ายเล่ม เปลี่ยนทะเบียน ข้ามจังหวัด ด้วยตัวเอง ทำยังไง เชิญรับชมครับ


>>คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ต่อไปนี้: future-user.com.

#โอนรถ #ยายเลม #เปลยนทะเบยน #ขามจงหวด #ดวยตวเอง #ทำยงไง #เชญรบชมครบ.

โอนรถ,ย้ายเล่ม,เปลี่ยนทะเบียน

โอนรถ ย้ายเล่ม เปลี่ยนทะเบียน ข้ามจังหวัด ด้วยตัวเอง ทำยังไง เชิญรับชมครับ

โอนรถเปลี่ยนเจ้าของข้ามจังหวัด 2563.

ด้วย แบ่งปัน ในหัวข้อ โอนรถเปลี่ยนเจ้าของข้ามจังหวัด 2563 นี้จะ เสนอมูลค่า มาสู่คุณ.

You may also like

30 comments

นางสุภาพร ช่วงไธสง 05/09/2021 - 20:33

ขอเบอร์สอบถามด้วยคะ

Reply
ปอปลา ตากลม 05/09/2021 - 20:33

ต้องใช้สำเนาทะเบียนบ้านไหมเจ้าของของเดิมไม่ได้ให้มา

Reply
Kun Chai 05/09/2021 - 20:33

รถจดทะเบียนที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร จะย้ายเล่มไปจดทะเบียนที่จังหวัดตราด โดยชื่อเจ้าของรถยังเป็นคนเดิม ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างแล้วต้องไปทำที่ขนส่งกรุงเทพหรือขนส่งตราดครับ

Reply
Wiraphat SM 05/09/2021 - 20:33

หากรถอยู่นครศรีธรรมราช จะย้ายมาเป็นป้ายกรุงเทพได้ไหมคับ แต่บ้านเกิดอยู่สกลนคร เราต้องไปดำเนินการ ที่ กทม ใช่ไหมคับ

Reply
Sontaya Shahand 05/09/2021 - 20:33

โอนเปลี่ยนชื่อพร้อมกับโอนเปลี่ยนป้ายทะเบียนเป็นต่างจังหวัดใช้เอกสารชุดเดียวกันเลยหรือไม่ครับ หรือต้องใช้อย่างละชุด

Reply
น้าโจ้ หมวกฟาง 05/09/2021 - 20:33

ถ้าเดิมรถเราเป็นป้าย ตจว. แล้วยังผ่อนไม่หมด แต่เราไปประมูลป้าย กทม.มา เราจะย้านจากป้าย ตจว. เป็น กทม. ได้ไหมครับหากรถยังผ่อนไม่หมด

Reply
Supawinee Chutkhuntod 05/09/2021 - 20:33

ป้ายเป็นกรุงเทพจะย้ายมาเป็นโคราชได้มั้ยคับ ส่งรถจนหมดถึงย้ายได้ใช่มั้ยคับ

Reply
Ratchanikon Phaenthaisong 05/09/2021 - 20:33

พอดีซื้อมอเตอร์ไซต์ที่ชลบุรีนะคะ ย้ายจากชลเป็นศรีสะเกษได้ไหมคะ ในกรณีเป็นรถมอเตอร์ไชต์ไม่ใช่รถยนต์ รถมอเตอร์ไชต์ทำได้ไหมคะ????

Reply
Sittisak Sohorot 05/09/2021 - 20:33

สามารถ ให้ ตรอ.ดำเนินการให้ได้ไหมครับ เรื่องเปรียนแผ่นป้ายทะเบียน

Reply
Pob OnCall 05/09/2021 - 20:33

Fino ป้าย กทม. ภาษี 65 ย้าย ตจว. ขอใช้ป้ายเดิมได้ไหมครับ

Reply
Niphon Niphaporn 05/09/2021 - 20:33

เราอยู่กาฬสินธุ์แต่อยู่ใกล้เขตขอนแก่นขอย้ายไปขอนแก่นได้ไหมครับ

Reply
BEBAM097 05/09/2021 - 20:33

ทำเรื่องโอนลอยข้ามจังหวัดและทำเรื่องเปลี่ยนป้ายทะเบียน+เล่มทะเบียนจากกทม.มาเป็นต่างจังหวัดเราจะได้ป้ายพรบ.ใหม่กับใบกรมธรรม์ใหม่มั้ยคะ(ทำกับตรอ.1500บาท)ซื้อมือสองมากับเต๊นรถไม่มีใบกรมธรรม์ให้มีแต่ป้ายพรบ.กับเล่มและเอกสารการโอนเท่านั้นป้ายพรบ.หมด4/3/65ค่ะ(ต้องการใบกรมธรรม์ด้วยค่ะต้องทำยังไงคะ)

Reply
Keng Jiradet 05/09/2021 - 20:33

ของผมเข้าลงลายนิ้วมือ​มาครับ
จะโอนได้ไหม​ครับ​

Reply
Gette Yanisa 05/09/2021 - 20:33

ในส่วนของประกันภัยรถที่เจ้าของเดิมต่อไว้ให้ต้องทำอะไรมั้ยคะ

Reply
FreeTimess Channel 05/09/2021 - 20:33

ผมใช้รถทะเบียน กทม แต่ผมใช้งานอยู่ต่างจังหวัด รถเป็นป้ายขาวไม่มีงวด รถเป็นชื่อผม

ตอนนี้ ผมจองได้เลขทะเบียนที่ถูกใจแล้วครับเป็นป้าย กทม ผมจะดำเนินการ สลับป้ายที่ขนส่งต่างจังหวัดที่ผมทำงานได้ไหมครับ หรือ ถ้าไม่ได้ต้องดำเนินการยังไงบ้างครับผม

Reply
Tanakrit Opaphan 05/09/2021 - 20:33

ถ้าคนซื้อคนขายไม่ไปโอนแต่มอบอำนาจคนอื่นไปทำเรื่องแทนทั้ง 2 ฝ่ายได้ไหมครับ

Reply
บอนไซ ฝน8แดด4 ระนอง 05/09/2021 - 20:33

เปลี่ยนภูมลำเนารถแล้วได้ป้ายเลขใหม่ไม่คับ

Reply
Sudarat Phothong 05/09/2021 - 20:33

ขอบคุณค่ะ

Reply
Sudarat Phothong 05/09/2021 - 20:33

เราสามารถโอนแล้วขอเป็นทะเบียนเดิมได้มั้ยคะ

Reply
ปัญญา สุขเต็ม 05/09/2021 - 20:33

หมดงวดแล้ว มีชื่อเราแล้ว มีเล่มแล้ว
ทำงานอยู่ อยุธยา ทะเบียน อยุธยา
จะเปลี่ยนเป็น จ. สุรินทร์ ทำต้นทาง
หรือปลายทางครับ รถ 5 ปีครับ

Reply
พัชรินทร์ อัปหัง 05/09/2021 - 20:33

ตรวจสภาพไปที่ร้านที่มี ตรอ ได้ไหมคะ

Reply
มานพ คงมาก 05/09/2021 - 20:33

ผมซื้อรถเขามารถเขาเป็นทะเบียนของสุโขทัยผมอยู่อุตรดิตถ์แต่มีเล่มเขียวอยู่ครับเจ้าของรถที่ผมซื้อไปอยู่ ระยอง อยากจะทราบว่า ให้ข่นส่งสุโขทัยทำการโอนมาได้มั้ยครับ

Reply
Sakda Pratumloed 05/09/2021 - 20:33

มอไซ ก็ทำแบบนี้มั้ยครับ

Reply
ปฏิภารณ์ ภู่พงศ์ 05/09/2021 - 20:33

เราจะย้ายทะเบียนไปจังหวัดไหนเราต้องไปขนส่งจังหวัดนั้นใช่ไหมคับ

Reply
Patwasu Suwapat 05/09/2021 - 20:33

สวัสดีค่ะ อยากรบกวนสอบถามพี่ค่ะ
คือ ซื้อรถมือสองวีออสปี2009 มาค่ะ เจ้าของเดิมแจ้งใช้รถในเล่มไว้ ใช้น้ำมัน+lpg ค่ะ ทะเบียนรถกรุงเทพ ต้องการโอนมาเป็นชลบุรีอยู่ชลบุรีค่ะ และไม่ต้องการใช้lpgแล้ว ตอนนี้ทำการให้ร้านถอดอุปกรณ์ไล่ระบบใช้น้ำมันอย่างเดียวแล้วค่ะ คือไม่รู้ว่าจะต้องไปที่ชลบุรีแล้วทำอะไรบ้างค่ะ เจ้าของเดิมให้เอกสารเซ็นไว้อย่างเดียว ใบมอบอำนาจ ปปช. ททบ. ใบคำรับโอน เท่านั้นค่ะจะไปทำเองที่ขนส่งชลบุรีได้ไหมคะรบกวนพี่ช่วยแนะนำได้ไหมคะต้องทำอย่างไรบ้างใช้อะไรบ้าง

Reply
เบญจวรรณ พันธุ์ขะวงศ์ 05/09/2021 - 20:33

ขอบคุณมากค่ะข้อมูลดีๆค่ะ
อยากถามค่ะ..ดิฉันเป็นลูกจะโอนรถให้พ่อ รถทะเบียน กรุงเทพฯ จะโอน เเละเเจ้งย้ายไปใช้ที่ จ.กาฬสินธุ์ ไปที่ปลายทางได้เลยมั้ยคะ..ถ้าดิฉันจะมอบอำนาจให้พ่อทำเองที่ปลายทางได้ไหมคะ

Reply
ปวีณา กุลสุทธิ์ 05/09/2021 - 20:33

เราโอนรถเส็จเราใช้ทะเบียนเก่าได้มั้ยค่ะ

Reply
Put thi 05/09/2021 - 20:33

ทำไมต้องเสียค่าภาษี พรบใหม่ป้ายใหม่ คิดว่าเสียแค่ค่าป้าย200ไม่ใช่เหรอ

Reply
Put thi 05/09/2021 - 20:33

ทำไมต้องเสียภาษีค่าพรบ ใหม่ ป้ายใหม่

Reply
Sorasit' 38 05/09/2021 - 20:33

ใช้สำเนาเอกสารกี่ชุดครับ

Reply

Leave a Comment