CEO ซี้ปึ้ก I สัมภาษณ์ ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด | พวงเพ็ชร ชุนละเอียด | คอลเลกชันที่ดีที่สุดของเรื่องราว

by Malee Chakrii
0 comment

ดูรายละเอียด

CEO ซี้ปึ้ก I สัมภาษณ์ ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด


ออกอากาศวันที่ 26 สิงหาคม 2555
สัมภาษณ์ ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด

560718ETVNEWS001


ภาพข่าว พิธีเปิด โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านภาษาสู่อาเซียน ณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร อ.เมือง จ.หนองคาย 18 ก.ค.2556
สัมภาษณ์ CG ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ
นางมยุเรศ โคตรชมภู ประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ.หนองคาย
ดร.อัจฉรา สากระจาย ผอ.กศน. จังหวัดหนองคาย

560718ETVNEWS001

LOXLEY CUPSAA36


พี่ ธงชัย ล่ำซำ อดีตนายกสมาคม สนตอ. ( ตอ.25 )
กรรมการผู้จัดการใหญ่
LOXLEY PUBLIC COMPANY LIMITED
จัดงานเลี้ยงต้อนรับและแสดงความยินดี กับ นายสุชาต วิริยะพานิช
( ตอ.36) นายกสมาคม สนตอ. วาระ 2557 2558 และ ดร.พวงเพ็ชร
ชุนละเอียด ( ตอ.36) ประธานที่ปรึกษา นายก สนตอ. และคณะกรรมการบริหาร สนตอ. วาระ 2557 2558 ( ตอ.36 )

วันที่ 15 ตุลาคม 2557 เวลา 17.30 21.30 น. ณ.ห้องจัดเลี้ยง ชั้น 18 อาคาร LOXLEY PUBLIC COMPANY LIMITED

LOXLEY CUPSAA36

LOXLEY@CUPSAA36


พี่ ธงชัย ล่ำซำ อดีตนายกสมาคม สนตอ. ( ตอ.25 ) กรรมการผู้จัดการใหญ่
LOXLEY PUBLIC COMPANY LIMITED
จัดงานเลี้ยงต้อนรับและแสดงความยินดี กับ นายสุชาต วิริยะพานิช ( ตอ.36) นายกสมาคม สนตอ. วาระ 2557 2558 และ ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด ( ตอ.36) ประธานที่ปรึกษา นายก สนตอ. และคณะกรรมการบริหาร สนตอ. วาระ 2557 2558 ( ตอ.36 )
วันที่ 15 ตุลาคม 2557 เวลา 17.30 21.30 น. ณ.ห้องจัดเลี้ยง ชั้น 18 อาคาร LOXLEY PUBLIC COMPANY LIMITED. BANGKOK ,THAILAND.

LOXLEY@CUPSAA36

ราชื่อคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี65 สัดส่วนพรรคเพื่อไทย จำนวน 15 ท่าน


การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 2 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ 2 มิ.ย. 64 กับการพิจารณา “ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” วาระรับหลักการ วันที่ 3
ที่ประชุมมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 5 ด้วยคะแนนดังนี้..
จำนวนผู้ลงมติ 471 ท่าน
เห็นด้วย 268 ท่าน
ไม่เห็นด้วย 201 ท่าน
งดออกเสียง 2 ท่าน
ไม่ลงคะแนน 0 ท่าน
ที่ประชุมมีมติรับหลักการด้วยคะแนน 268 คะแนนที่ประชุมจึงให้มีการจัดตั้งกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565
จำนวน 73 ท่าน ตามสัดส่วน ดังนี้..

รายชื่อ คณะ กมธ.วิสามัญพิจารณา
ราง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประบาณ ปี 2565
สัดส่วนของพรรคเพื่อไทย ขำนวน 15 ท่าน ดังนี้..
1) นายประเสริฐ จันทรรวงทอง
2) นายไชยา พรหมมา
3) นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร
4) นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน
5) นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์
6) นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม
7) นายบุญแก้ว สมวงศ์
8) นางพรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล
9) นายจิรายุ ห่วงทรัพย์
10) นายคมเดช ไชยศิวามงคล
11) นายเกรียง กัลป์ตินันท์ 12 นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล
13)นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด
14)นายอภิชาติ ตีรสวัสดิชัย
15)นาศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ

READ  ป.4-6_วิชาห้องสมุด เรื่อง ระบบการจัดหมู่หนังสือทศนิยมดิวอี้ | การ จัด หมวด หมู่ หนังสือ ใน ห้องสมุด | คอลเลกชันที่ดีที่สุดของเรื่องราว

สัดส่วนพรรคเพื่อไทย
งบ65
กรรมาธิการวิสามัญ
ประชุมสภา
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
สมัยสามัญประจำปี
อาคารรัฐสภา
ห้องประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ห้องประชุมพระสุริยันต์
==========================================
DPSChanel
ดวงนภา เสียงเสนาะ
รายงาน..🍊🍅🍎❤🍊🍅🍎❤🍅🍅🍎❤🍊🍅🍎

ราชื่อคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี65 สัดส่วนพรรคเพื่อไทย จำนวน 15 ท่าน

LOXLEY CUPSAA36V3


ภาพ VDO จาก NIKON D5300

นักร้องกิตติมศักดิ์ สาวสวย พันธุ์นิภา หงษ์หิรัญเรือง และ ดร.หนุมหล่อดร.นพ.มโน เลาหวณิช ตอ. 36

พี่ ธงชัย ล่ำซำ อดีตนายกสมาคม สนตอ. ( ตอ.25 ) กรรมการผู้จัดการใหญ่
LOXLEY PUBLIC COMPANY LIMITED

จัดงานเลี้ยงต้อนรับและแสดงความยินดี กับ นายสุชาต วิริยะพานิช ( ตอ.36) นายกสมาคม สนตอ. วาระ 2557 2558 และ ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด ( ตอ.36) ประธานที่ปรึกษา นายก สนตอ. และคณะกรรมการบริหาร สนตอ. วาระ 2557 2558 ( ตอ.36 )

วันที่ 15 ตุลาคม 2557 เวลา 17.30 21.30 น. ณ.ห้องจัดเลี้ยง ชั้น 18 อาคาร LOXLEY PUBLIC COMPANY LIMITED

LOXLEY CUPSAA36V3

ทษช. แถลงเตรียมความพร้อมสู้ศึกเลือกตั้ง


ที่พรรคไทยรักษาชาติ ร.ท.ปรีชาพล พงษ์พานิช หัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติ กล่าวว่า พรรคจะมีการจัดประชุมเตรียมความพร้อมของผู้เสนอตัวลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส. และตัวแทนพรรคประจำจังหวัดในวันที่ 13 ธันวาคม นี้ ที่ห้องเดอะ พอร์ทอล บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี ตั้งแต่เวลา 10.00 ถึง 17.00 น. โดยในช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 10.00 ถึง 12.00 น.นั้น จะเป็นการพูดคุยเรื่องจุดยืน อัตลักษณ์ และวิสัยทัศน์ของพรรค โดยตนและนายจาตุรนต์ ฉายแสง ทั้งนี้จะเปิดให้สื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังด้วย ส่วนในช่วงบ่ายนั้นจะเป็นการให้ความรู้กับผู้เสนอตัวลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.และสมาชิกพรรคเกี่ยวกับข้อกฎหมาย รวมถึงการจัดทำตัวแทนพรรคประจำจังหวัด ตลอดจนโรดแม็พ และระเบียบต่างๆ ด้วย ขณะที่ นายพงษ์เกษม สัตยาประเสริฐ โฆษกพรรคไทยรักษาชาติ ระบุว่า ในช่วงเช้าวันนี้ คณะกรรมการบริหารพรรคได้มีการประชุมและแต่งตั้งคณะทำงานในหลายตำแหน่งได้แก่ 1.รองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ 3 คนคือ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช นายจิตติพจน์ วิริยะโรจน์ อดีตส.ว.ศรีสะเกษ และนายพงศกร อรรณนพพร 2.ผู้อำนวยการเลือกตั้งคือนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช 3.ประธานคณะกรรมการนโยบายคือ นายจาตุรนต์ ฉายแสง ทั้งนี้ จะแบ่งออกเป็น 5 ด้านคือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง ความมั่นคง และกฎหมาย ด้านสังคม ด้านเทคโนโลยี และด้านการต่างประเทศ 4.ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.คือ นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด 5.ประธานคณะกรรมการฝ่ายสนับสนุนคือ นางสาวสุณีย์ เหลืองวิจิตร 6.ประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายพรรคคือนายพิชิต ชื่นบาน และ 7. รองโฆษกพรรคคือนางสาวอรุณี กาสยานนท์ ซึ่งก่อนหน้านี้มีการแต่งตั้งไปแล้ว 2 คนคือ นางสาวขัตติยา สวัสดิผล และนายนิติ เนื่องจำนงค์

ทษช. แถลงเตรียมความพร้อมสู้ศึกเลือกตั้ง

LOXLEY CUPSAA36V5


ภาพ VDO จาก NIKON D5300

นักร้องกิตติมศักดิ์ สาวสวย พันธุ์นิภา หงษ์หิรัญเรือง และ ดร.หนุมหล่อดร.นพ.มโน เลาหวณิช ตอ. 36

พี่ ธงชัย ล่ำซำ อดีตนายกสมาคม สนตอ. ( ตอ.25 ) กรรมการผู้จัดการใหญ่
LOXLEY PUBLIC COMPANY LIMITED

จัดงานเลี้ยงต้อนรับและแสดงความยินดี กับ นายสุชาต วิริยะพานิช ( ตอ.36) นายกสมาคม สนตอ. วาระ 2557 2558 และ ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด ( ตอ.36) ประธานที่ปรึกษา นายก สนตอ. และคณะกรรมการบริหาร สนตอ. วาระ 2557 2558 ( ตอ.36 )

วันที่ 15 ตุลาคม 2557 เวลา 17.30 21.30 น. ณ.ห้องจัดเลี้ยง ชั้น 18 อาคาร LOXLEY PUBLIC COMPANY LIMITED

LOXLEY CUPSAA36V5

The Daily Dose พรรคทษช.เเบ่งงานเดินหน้าสู่เลือกตั้ง


Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/DailyDoseTH/

นปช.ทวงถามความคืบหน้าคดี 99 ศพ
กกต.ชี้เเจงปมคำถามเรื่องบัตรเลือกตั้ง
ศรีสุวรรณร้องเอาผิดกกต.ทำบัตรเลือกตั้งไม่มีพรรค
ฟังนายกชี้แจงเรื่องการเมือง
ไม่ได้สั่งกกต.เรื่องบัตรเลือกตั้ง
เเล้วเเต่ธีรยุทธจะวิเคราะห์ รัฐบาลนี้บริหารไม่เหมือนกัน
ประชาชนเป็นคนเลือกตั้ง ไม่ใช่โหร
ยังไม่มีใครมาขอให้เป็นเเคนดิเดทนายกฯ
ศรีสุวรรณร้องเอาผิดกกต.ทำบัตรเลือกตั้งไม่มีพรรค
บัตรเลือกตั้งที่ไหนก็มีโลโก้เเละชื่อพรรคการเมือง
คาใจเหตุที่บัตรเลือกตั้งตอนเเรกจะมีเเค่เบอร์เเละชื่อ
คุมที่มาที่ไปของบัตรเลือกตั้งได้
พรรคการเมืองเริ่มหาเสียงเเล้ว เเต่กกต.ยังคุมไม่ได้
อิทธิพร บุญประคอง ประธานกกต.
ตั้งรองกก.ยุทธศาสตร์ 3 คน/เสริมศักดิ์ ผอ.เลือกตั้ง
กรรมการนโยบายเเบ่งออกเป็น 5 ด้าน จาตุรนต์คุม
สุณีย์ เหลืองวิจิตร + พวงเพ็ชร ชุนละเอียดบริหารระบบพรรค
พิชิต ชื่นบานคุมกฏหมาย/อรุณี กาสยานนท์เสริมทีมโฆษก
จะประชุม 13 ธ.ค.ที่อิมเเพคท์เเละพบผู้เตรียมลงสมัครเลือกตั้ง
ไม่คืบหน้าสาเหตุการตายจากสลายชุมนุมปี ’53
ดร.อมรเทพ จาวะลา ผู้บริหารสำนักวิจัย ซีไอเอ็มบีไทย
ตีแผ่เศรษฐกิจไทย ปี 62 กำลังซื้อยังไม่ฟื้น
เเจกเงินคนจนเเก้ปัญหาในระยะสั้นเท่านั้น
Macron ขอ Trump อย่าซ้ำเติมฝรั่งเศส
นโยบายสีเขียวคือเหตุผลคนรำคาญ Macron
จริงๆเเล้วผิดตั้งเเต่ฉีก 40/50

READ  แนะนำเส้นทางไป กลับศาลอาญาธนบุรี ศาลแพ่งธนบุรี ศาลแขวงธนบุรี | ศาลแพ่ง ธนบุรี แผนที่ | คอลเลกชันที่ดีที่สุดของเรื่องราว

Source
https://www.rt.com/news/446001frenchfmreactstrump/

ติดตาม VoiceTV21
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCpHTAE2EOwWkWGnW2HY8gRw
Facebook : https://www.facebook.com/VoiceOnlineTH/
Instagram : https://www.instagram.com/voicetv/
Twitter : https://twitter.com/VoiceOnlineTH
Website : https://www.voicetv.co.th/

The Daily Dose  พรรคทษช.เเบ่งงานเดินหน้าสู่เลือกตั้ง

21 ตุลาคม ค.ศ. 2019


21 ตุลาคม ค.ศ. 2019

ดูเรื่องราวเพิ่มเติมหรือเรื่องราวโรแมนติก: ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ .

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ พวงเพ็ชร ชุนละเอียด.

CEO ซี้ปึ้ก I สัมภาษณ์ ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รูปภาพ ที่เกี่ยวข้องกับ} .

CEO ซี้ปึ้ก I สัมภาษณ์ ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด


>>คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ต่อไปนี้: ชมวิดีโอดีๆ เพิ่มเติมได้ที่นี่.

#CEO #ซปก #สมภาษณ #ดรพวงเพชร #ชนละเอยด.

[vid_tags]

CEO ซี้ปึ้ก I สัมภาษณ์ ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด

พวงเพ็ชร ชุนละเอียด.

เราหวังว่า ข้อมูล ในหัวข้อ พวงเพ็ชร ชุนละเอียด นี้จะ เสนอมูลค่า มาสู่คุณ.

You may also like

Leave a Comment